Czechia

Zásady ochrany sobních údajů při používání mobilní aplikací uGrow

 

Poslední změna těchto Zásad proběhla dne 4. listopadu 2015.

Služba uGrow využívá osobní údaje získané a zpracované  inteligentní chůvičkou uGrow, ušním teploměrem uGrow (dále jen „Zařízení“), a mobilní aplikací uGrow (dále jen „Aplikace”).

Tyto zásady ochrany osobních údajů se týkají veškerých osobních údajů získaných prostřednictvím Zařízení nebo Aplikace, které jsou pod kontrolou společnosti  Philips Consumer Lifestyle B.V. se sídlem na adrese Amstelplein 2, 1096 BC Amsterdam, Nizozemsko, a jejích dceřiných společností, v České republice pak společnosti Philips Česká republika s.r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 678/23, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 639 85 306, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu C, vložce 38206 (dále jen „Philips“).

 

Úvodní informace

 

Osobními údaji či také jen údaji se rozumí níže v těchto Zásadách vymezené osobní údaje, získané prostřednictvím Zařízení nebo Aplikace, ve smyslu Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, ve znění pozdějších změn, a příslušných národních právních předpisů, v České republice pak zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, nevyplývá-li z jejich povahy implicitně opak.

 

Správcem osobních údajů je Philips, který osobní údaje také bude zpracovávat, a to automatizovaně prostřednictvím prostředků výpočetní techniky. Osobní údaje přitom bude Philips zpracovávat pouze v rozsahu a pro účely vymezené níže v těchto Zásadách. Osobní údaje mohou být dále zpřístupněny pouze osobám, které jsou uvedeny, včetně kontaktních údajů, na www.philips.cz

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů a šířením obchodních sdělení

 

Tímto uděluji Philips (tam, kde jej zákon vyžaduje) svůj výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů za níže v těchto Zásadách vymezenými účely, a to na dobu 10 let ode dne získání předmětných osobních údajů ze strany Philips. V případě, že se jedná o osobní údaje dítěte, prohlašuji, že jsem oprávněn/a za dítě souhlas uvedený v předchozí větě na základě právem aprobovaných důvodů udělit.

 

Tímto současně uděluji Philips svůj souhlas se zasíláním a šířením níže v těchto Zásadách vymezených obchodních sdělení ze strany Philips mé osobě, a to na dobu 10 let od dnešního dne. 

Charakteristika sbíraných a využívaných údajů

account data

Údaje o uživatelském účtu

Těmito osobními údaji se rozumí  jméno, e-mailová adresa, heslo, země bydliště a preferovaný jazyk.

 

Tyto údaje slouží pro vytvoření a řízení vašeho uživatelského účtu. Váš účet slouží pro prvotní ověření uživatelského jména a hesla, odeslání uvítacího e-mailu, komunikaci v souvislosti s vašimi požadavky a dotazy a zasílání oznámení a novinek vztahujících se výhradně k této službě, například informace o dočasném výpadku služby za účelem údržby. Údaje, které uvedete při registraci, využijeme pro vytvoření a správu vašeho uživatelského účtu nebo k registraci produktu..

Číst víceČíst méně
Data filled in by you

Údaje a data, které vyplynou z využívání produktu

Mezi tyto údaje a data patří  fotografie, poznámky, údaje o výšce a hmotnosti, podrobnosti o kojení (čas a strana), podrobnosti o krmení dítěte z lahve (čas a množství), údaje o použití odsávačky (objem, čas a strana), podrobnosti o spánku (čas a umístění), údaje o pláči (čas), tělesná teplota, předpokládané datum porodu, datum narození dítěte, jméno dítěte, vztah k dítěti (otec nebo matka) a zda se jedná o vaše první dítě nebo ne.

 

Tyto údaje slouží výhradně k poskytování užitečných informací o vývoji dítěte a personalizovaných doporučení a tipů. Tyto informace poskytujeme prostřednictvím e-mailů, notifikací a zpráv uvnitř aplikace. 

Číst víceČíst méně
Devices data

Údaje ze Zařízení

Pokud používáte inteligentní chůvičku uGrow, bude toto Zařízení zaznamenávat teplotu a úroveň vlhkosti v místnosti a odesílat tyto data do Aplikace. Data rovněž obsahují jedinečné identifikační číslo zařízení a datum a čas záznamu.

 

 • Tyto údaje slouží výhradně k poskytování užitečných informací o vývoji dítěte a personalizovaných doporučení a tipů.
 • Údaje nám poskytují přehled o způsobu používání Zařízení.

 

Pokud používáte ušní teploměr uGrow, bude toto Zařízení zaznamenávat tělesnou teplotu dítěte a odesílat tento údaj do Aplikace. Data rovněž obsahují jedinečné identifikační číslo zařízení a datum a čas záznamu.

 

 • Tyto údaje slouží výhradně k poskytování užitečných informací o vývoji dítěte a personalizovaných doporučení a tipů.
 • Údaje nám poskytují přehled o způsobu používání Zařízení.
Číst víceČíst méně
Cookies

Soubory cookie

Aplikace pracuje se soubory cookie a/nebo podobnými technikami dočasného ukládání uživatelských dat. Tato data obsahují jedinečné identifikační číslo zařízení, IP adresu vašich mobilních zařízení, typ mobilního internetového prohlížeče a operačního systému a údaje o jednotlivých relacích, což jsou informace o způsobu použití Aplikace.

 

Typy souborů cookie, se kterými služba pracuje:

 

Povinné soubory cookie

Tyto soubory zajišťují správnou funkci Aplikace.

 

Analytické soubory cookie

Tyto soubory slouží pro analýzu způsobu použití Aplikace, která nám umožňuje Aplikaci zlepšovat.

 

Soubory cookie určené k cílení reklamy

Tyto soubory pomáhají cílit zobrazovanou reklamu, v rámci skupiny aplikací Philips i mimo něj, na míru vašim zájmům.

 

 • TÚdaje, které jsou do souborů ukládány, popisují části Aplikace, o které projevíte zájem, obsahují podrobnosti o používání Aplikace a pomáhají zlepšovat výkon Aplikace či sdílet obsah na sociálních sítích. Soubory cookie můžeme rovněž využívat k zajištění správné funkce Aplikace.
 
 • Sbírané údaje využíváme k zajištění příslušných funkcí Aplikace.
 
 • Údaje nám rovněž poskytují přehled o způsobu používání Aplikace a Zařízení.
 
 • Více informací o způsobu využívání souborů cookie a potenciálním sběru osobních údajů ze strany sociálních sítí naleznete v příslušných zásadách ochrany osobních údajů zainteresovaných stran. Níže uvádíme odkazy na zásady ochrany osobních údajů těch sociálních sítí, které Philips využívá nejčastěji:

 

Facebook

Google+

Twitter

Pinterest

LinkedIn

YouTube

Instagram

Vine

Číst víceČíst méně
Location data

Údaje o poloze

Pakliže sběr údajů o poloze povolíte, shromažďujeme data o geografické poloze vašeho mobilního zařízení.

 
 • Pokud budete chtít využít funkce „Najít nejbližší prodejnu Philips“ na stránkách zákaznické podpory společnosti Philips, budete požádáni o sdílení údajů o poloze. Na základě vaší polohy vám poté nabídneme seznam nejbližších prodejen nebo kontaktní údaje pro péči o zákazníky v zemi, ve které se nacházíte.
Číst víceČíst méně
Combined data

Kombinování osobních údajů 

Těmito údaji se rozumí Údaje o uživatelském účtu, Údaje a data, které vyplynou z využívání produktu, Soubory cookie, Údaje o poloze a Údaje poskytnuté v rámci interakce se službou Philips, mezi které patří:

 

Údaje ohledně interakcí a využívání digitálních komunikačních kanálů Philips, například sociálních sítí, webových stránek, e-mailů, aplikací a propojených produktů. Může se jednat o následující údaje: IP adresa, soubory cookie, informace o zařízení, odkazy, na které kliknete, údaje o poloze a seznam webových stránek, které navštívíte.

 

 • Kombinované údaje analyzujeme a využíváme za účelem kvalitního poskytování služby uGrow tedy například informací o vývoji dítěte a personalizovaných doporučení a tipů.
 • Pokud vyjádříte souhlas s odběrem propagační komunikace o produktech, službách, akcích a slevách týkajících se produktů Philips, o něž jste projevili zájem, můžeme vás kontaktovat prostřednictvím e-mailu, telefonu a dalších digitálních komunikačních kanálů, například mobilních aplikací nebo sociálních sítí. Abychom byli schopni propagační nabídky a komunikaci přizpůsobit na míru vašim preferencím a chování, vyhrazujeme si právo shromažďovat, kombinovat a analyzovat vaše osobní údaje. 
 • Tyto údaje využíváme výhradně k vylepšování obsahu, funkcionality a použitelnosti Aplikace, Zařízení a dalších produktů a služeb, stejně jako pro vývoj nových produktů a služeb.
 • Vyhrazujeme si právo shromážděné osobní údaje kombinovat a následně sdílet s ostatními společnostmi v rámci skupiny Philips Group a třetími stranami.
Data about your interactions and usage of the Philips digital channels such as social media, websites, emails, apps and connected product. This data may include: IP address, cookies, device information, communications you click on or tap, location details, websites you visit.
Číst víceČíst méně
Third parties
Třetí strany

Philips využívá služeb následujících typů třetích stran: 

 

 • Poskytovatelé IT služeb

Tito poskytovatelé dodávají potřebný hardware, software, síťovou infrastrukturu, úložiště, transakční služby a další související technologie k provozování Aplikace a s ní spojených služeb.  

 

 • Poskytovatelé cloudových služeb

Tito poskytovatelé provozují úložiště shromážděných údajů. Společnost Philips je prostřednictvím poskytovatelů cloudových služeb v Evropě, Spojených státech, Latinské Americe, Tokiu, Sydney a Číně zavázána uchovávat vaše osobní údaje v rámci regionu, ve kterém se nacházíte. 

 

Philips od těchto poskytovatelů vyžaduje minimálně srovnatelnou úroveň zabezpečení osobních údajů, jakou poskytuje sama společnost Philips, záruku, že bude poskytovatel osobní údaje zpracovávat výhradně pro účely popsané výše a garanci toho, že bude mít poskytovatel přímý přístup k osobním údajům pouze do míry nezbytně nutné pro spolehlivé provozování cloudové služby.

 

Pokud Philips povolí třetí straně přemístit vaše osobní údaje za hranice geografického regionu, ve kterém se nacházíte, zavazujeme se prostřednictvím smluvních ujednání zajistit minimálně srovnatelnou úroveň ochrany osobních údajů, jakou očekáváte od regionu, ve kterém se nacházíte.

 

Společnost Philips připustí zveřejnění osobních údajů pouze v souladu s těmito Zásadami a/nebo v případech, ve kterých to vyžaduje zákon.

 

Může nastat situace, kdy společnost Philips prodá příslušnou službu nebo divizi jiné společnosti. Takový převod vlastnického práva může zahrnovat postoupení vašich osobních údajů přímo spojených s touto službou kupujícímu. 

Data about your interactions and usage of the Philips digital channels such as social media, websites, emails, apps and connected product. This data may include: IP address, cookies, device information, communications you click on or tap, location details, websites you visit.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in v Evropě, Spojených státech, Latinské Americe, Tokiu, Sydney a Číně.

 
Spacer
 

uGrow service Providers

These providers deliver specific services for uGrow such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in v Evropě, Spojených státech, Latinské Americe, Tokiu, Sydney a Číně.

 
Spacer
 

uGrow service Providers

These providers deliver specific services for uGrow such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in v Evropě, Spojených státech, Latinské Americe, Tokiu, Sydney a Číně.

 
Spacer
 

uGrow service Providers

These providers deliver specific services for uGrow such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in v Evropě, Spojených státech, Latinské Americe, Tokiu, Sydney a Číně.

 
Spacer
 

uGrow service Providers

These providers deliver specific services for uGrow such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in v Evropě, Spojených státech, Latinské Americe, Tokiu, Sydney a Číně.

 
Spacer
 

uGrow service Providers

These providers deliver specific services for uGrow such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in v Evropě, Spojených státech, Latinské Americe, Tokiu, Sydney a Číně.

 
Spacer
 

uGrow service Providers

These providers deliver specific services for uGrow such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.

uGrow service Providers

These providers deliver specific services for uGrow such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

uGrow service Providers

These providers deliver specific services for uGrow such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

Číst víceČíst méně
Choices and rights

Vaše práva a volby

Tyto Zásady definují následující práva a volby, které můžete učinit prostřednictvím žádosti odeslané na adresu privacy@philips.com:

 

 • Přístup

Máte právo si kdykoliv vyžádat k přístup k vašim osobním údajům. Požádáte-li o informaci o zpracování osobních údajů, je Philips povinen Vám tuto informaci bez zbytečného odkladu předat, přičemž má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

 • Požadavek na změnu

Máte právo kdykoliv si vyžádat změnu vašich osobních údajů.

 

 • Námitka

Máte právo kdykoliv vyjádřit nesouhlas se zpracováním vašich osobních údajů.

 

 • Právo na vysvětlení a právo na odstranění nedostatků

Pokud zjistíte nebo se budete domnívat, že Philips provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat Philips o vysvětlení, nebo můžete požadovat, aby Philips odstranil takto vzniklý stav, přičemž zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

 

 • Dotazy a stížnosti

Máte právo nás kdykoliv kontaktovat s dotazy, stížnostmi, obavami nebo návrhy ohledně poskytovaných služeb.

 

 • Odvolání souhlasu

Svůj souhlas s odběrem marketingové komunikace můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím tlačítka „Odhlásit odběr“, které se nachází na konci každého e-mailu, který vám zašleme.

 

 • Odstranění osobních údajů

Máte právo kdykoliv vyžádat odstranění veškerých vašich osobních údajů, které uchováváme. 

Číst víceČíst méně
We protect your personal data
Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí 

Odpovědnost, která se váže k ochraně osobních údajů, které nám poskytnete, před únikem, zneužitím nebo nevyžádaným přístupem, bereme velmi vážně. Philips využívá rozličných bezpečnostních technologií a organizačních procesů pro důsledné zabezpečení vašich údajů. Mezi tyto opatření se řadí systémy řízení přístupu, brány firewall, šifrování a zabezpečení serverů.

Číst víceČíst méně
Changes to the privacy notice
Změny zásad ochrany osobních údajů

Služby, které Philips poskytuje, se mohou postupem času změnit bez předchozího upozornění. S ohledem na tuto skutečnost si vyhrazujeme právo příležitostně měnit znění těchto Zásad ochrany osobních údajů. 

 

Vyzýváme vás, abyste průběžně sledovali jejich aktuální podobu.

 

Zásady ochrany osobních údajů vstupují v platnost okamžitě po jejich zveřejnění. Pokud s jejich aktuálním zněním nebudete souhlasit, měli byste změnit nastavení svého uživatelského účtu nebo Aplikaci přestat používat. Využíváním poskytovaných služeb i poté, co dojde ke změně zásad ochrany osobních údajů, vyjadřujete svůj souhlas s jejich aktuálním zněním.

Číst víceČíst méně
Contact

Kontaktujte nás 

Společnost Philips můžete kontaktovat

(i) prostřednictvím adresy privacy@philips.com

(ii) písemně na adrese sídla Philips uvedené v záhlaví těchto Zásad, nebo

(iii) telefonicky v pracovních dnech v době od 10:00 hod do 16:00 hod na telefonním čísle Philips 603 411 608