Česká republika

Oznámení o ochraně osobních údajů k produktu uGrow


Toto Oznámení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno dne 10. dubna 2018.

Aplikace uGrow poskytuje uživatelům po celém světě informace o vývoji jejich dítěte, personalizované zprávy, tipy a jiné služby („služby“). Toto Oznámení o ochraně osobních údajů vám má pomoci porozumět našim postupům ochrany osobních údajů při použití našich služeb, včetně toho, jaké údaje shromažďujeme, proč je shromažďujeme a jak s nimi nakládáme, a rovněž vašim právům jako jednotlivce.

 

Aplikace uGrow využívá osobní údaje shromážděné nebo zpracované zařízením(i) uGrow Smart Baby Monitor a uGrow Smart Ear Thermometer („zařízení“) a/nebo mobilní aplikací uGrow („aplikace“).

 

Toto oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje na osobní údaje, jež shromažďuje nebo zpracovává zařízení a/nebo aplikace, které spravuje společnost Koninklijke Philips N.V. nebo některá z jejích přidružených nebo dceřiných společností („Philips“, „naše“ nebo „my“).

 

Přečtěte si rovněž naše Oznámení o souborech cookie a podmínkách jejich používání, které popisuje, za jakých podmínek naše služby používáte.

Jaké osobní údaje se shromažďují a k jakým účelům


Osobní údaje získáváme nebo shromažďujeme, jak je podrobněji popsáno níže, když poskytujeme své služby, včetně případů přístupu, stažení či instalace zařízení nebo aplikace nebo použití našich služeb. Tyto osobní údaje můžeme využít k realizaci služeb, které vyžadujete jako smluvní nezbytnost, abychom služby provozovali, poskytovali, vylepšovali, přizpůsobovali, podporovali a prodávali na základě svého oprávněného zájmu nebo za účelem splnění právního závazku, kterému můžeme podléhat. Pokud si nepřejete, abychom vaše osobní údaje shromažďovali a zpracovávali, je možné, že služby nebudete moci používat.

account data

Citlivé osobní údaje

Než vaše citlivé osobní údaje shromáždíme, informujeme vás a požádáme vás o výslovný souhlas. Tyto údaje zahrnují fotografie, informace o hmotnosti, výšce, kojení (čas a strana), o krmení z láhve (čas a množství), o odsávání (množství, čas a strana), o plence (čas a stav plenky (čistá, mokrá nebo zašpiněná)), o spánku (čas a místo), o pláči (čas), tělesné teplotě a termínu porodu a také informaci, zda se jedná, či nejedná o vaše první dítě. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, aniž by to ovlivnilo legitimnost zpracování na základě souhlasu před odvoláním souhlasu.

 

Citlivé osobní údaje

Žádáme vás, abyste nám prostřednictvím aplikace ani jinak nezasílali a nezveřejňovali žádné citlivé osobní údaje (např. čísla sociálního pojištění, informace vztahující se k rasovému nebo etnickému původu, politickým názorům, náboženskému vyznání nebo jinému přesvědčení, zdravotnímu stavu, biometrickém nebo genetickým vlastnostem, kriminální minulosti nebo členství v odborových organizacích).

Číst víceČíst méně

Údaje účtua

Vaše osobní údaje shromažďujeme, když si vytvoříte účet. Do aplikace se můžete přihlásit prostřednictvím účtu MyPhilips nebo profilu na sociálních sítích. Osobní údaje, které shromažďujeme, mohou zahrnovat vaše uživatelské jméno, profilovou fotografii, jméno, e-mailovou adresu, pohlaví, datum narození / věk, zemi, jazyk, nejnovější příspěvek ve službě Twitter, adresu URL profilu, profil na sociální síti, polohu a heslo.


  • Shromážděné osobní údaje slouží k vytvoření a správě vašeho účtu. Účet můžete použít k bezpečnému přihlašování do aplikace. Pokud si k přihlášení do aplikace vytvoříte účet MyPhilips, zašleme vám uvítací e-mail, abychom si ověřili vaše uživatelské jméno a heslo, komunikovali s vámi v reakci na dotazy a zasílali vám oznámení týkající se striktně služeb nebo sdělení přímého marketingu v případě, že jste se k jejich odběru přihlásili. Mimo to si prostřednictvím svého účtu MyPhilips můžete objednávat produkty nebo služby Philips, účastnit se slevových akcí nebo her, účastnit se aktivity na sociálních sítích v souvislosti s propagací značky Philips (např. kliknutím na tlačítko „to se mi líbí“ nebo „sdílet“) a podílet se na testování produktů nebo průzkumech.
Číst víceČíst méně

Data filled in by you

Další poskytované údaje

Tyto údaje zahrnují fotografie, informace o hmotnosti, výšce, kojení (čas a strana), o krmení z láhve (čas a množství), o odsávání (množství, čas a strana), o plence (čas a stav plenky (čistá, mokrá nebo zašpiněná)), o spánku (čas a místo), o pláči (čas), tělesné teplotě a termínu porodu a také informaci, zda se jedná, či nejedná o vaše první dítě, poznámky, datum narození, jméno dítěte a vztah k dítěti (maminka nebo tatínek).

 

  • Na základě těchto údajů vám můžeme poskytnout informace o vývoji vašeho dítěte, personalizované zprávy a tipy. Toto provádíme prostřednictvím e-mailů, výstražných zpráv a zasílání zpráv v aplikaci.

Údaje týkající se zařízení

Když instalujete zařízení, využíváte k němu přístup nebo je používáte, můžeme shromažďovat data specifická pro dané zařízení. Sem patří informace o vašem zařízení včetně jedinečného uživatelského čísla zařízení. Shromažďujeme také údaje o relacích a využití, které se k použití zařízení vztahují.

 

Používáte-li zařízení uGrow Smart Baby Monitor, zařízení zaznamenává teplotu a vlhkost v místnosti a streamuje je do aplikace. Tyto údaje zahrnují také jedinečné uživatelské číslo zařízení a údaje o relacích a využití, což jsou informace o tom, jak zařízení používáte.

 

  • Na základě těchto údajů vám můžeme poskytnout informace o vývoji vašeho dítěte, personalizované zprávy a tipy.

 

Používáte-li zařízení uGrow Smart Ear Thermometer, zařízení zaznamenává tělesnou teplotu dítěte a streamuje ji do aplikace.

Tyto údaje zahrnují také jedinečné uživatelské číslo zařízení a údaje o relacích a využití, což jsou informace o tom, jak zařízení používáte.

 

  • Na základě těchto údajů vám můžeme poskytnout informace o vývoji vašeho dítěte, personalizované zprávy a tipy.
Číst víceČíst méně

Cookies

Soubory cookie

Abychom mohli své služby provozovat, poskytovat, zlepšovat, chápat a upravovat, používáme soubory cookie, sledovací značky nebo podobné technologie. Soubory cookie nám umožňují rozpoznat vaše mobilní zařízení a shromažďovat vaše osobní údaje včetně jedinečného uživatelského čísla zařízení, IP adresy mobilního zařízení, typu mobilního internetového prohlížeče nebo operačního systému, které používáte, údajů o relacích a využití nebo informací o výkonu v souvislosti se službami, což jsou informace o tom, jak aplikaci používáte.

 

Další informace o použití souborů cookie nebo dalších podobných technologií, které tato aplikace používá, najdete v našem oznámení o souborech cookie, které najdete v aplikaci v části věnované nastavení soukromí.

Číst víceČíst méně

Location data

Údaje o poloze

Jestliže umožníte přístup k údajům o poloze, máme možnost shromažďovat údaje o geografické poloze Vašeho mobilního zařízení. Zaznamenávání zeměpisné polohy můžete kdykoli zablokovat prostřednictvím nastavení v aplikaci nebo v mobilním zařízení.

 

  • Když použijete funkci ‚Najít nejbližší pobočku Philips’ na stránce podpory, budete požádáni o to, abyste sdíleli se společností Philips údaje o své poloze. Pokud používáte naše funkce sledování polohy, služba vám sdělí trasu k obchodu ve vaší blízkosti, nebo kontaktní údaje oddělení péče o zákazníky ve vaší zemi.

Informace o transakcích

Pokud za naše služby platíte, můžeme získat informace a potvrzení, jako například stvrzenky plateb, včetně stvrzenek z obchodů s aplikacemi nebo od jiných třetích stran, které zpracovávají vaši platbu.


Podpora zákazníka

Můžete nám poskytovat informace vztahující se k vašemu používání našich služeb, včetně interakce se společností Philips, a k tomu, jak vás kontaktovat, abychom vám mohli poskytovat zákaznickou podporu. Své služby provozujeme a poskytujeme včetně poskytování zákaznické podpory a vylepšování, napravování a přizpůsobování služeb. Vaše informace využíváme také k tomu, abychom se vám ozvali, když nás kontaktujete.

Combined data

Kombinované údaje

Vaše osobní údaje můžeme kombinovat, včetně údajů účtu, jiných údajů, které poskytnete, údajů o zařízení, souborů cookie, údajů o poloze, údajů shromážděných během vaší interakce a použití digitálních kanálů Philips, jako jsou sociální sítě, webové stránky, e-maily, aplikace a připojené produkty, IP adresy, souborů cookie, informací o zařízení, sdělení, na které kliknete nebo je stisknete, podrobností o poloze a webových stránek, které navštívíte.

 

Zkombinované údaje analyzujeme a využíváme k tomu, abychom vám mohli poskytovat služby, například informace o vývoji dítěte, personalizované zprávy a tipy, a pomáhají nám vylepšovat obsah, fungování a možnosti využívání aplikace, zařízení a služeb a rovněž vyvíjet nové produkty a služby.

 

Pokud se přihlásíte k odběru propagačních sdělení o produktech, službách, událostech a akcích společnosti Philips, které pro vás mohou být relevantní na základě vašich preferencí a chování online, můžeme vám marketingová a propagační sdělení poskytovat e-mailem, telefonicky a prostřednictvím dalších digitálních kanálů, jako jsou mobilní aplikace a sociální sítě. Abychom mohli sdělení přizpůsobit vašim preferencím a chování a poskytovat vám relevantnější a lépe přizpůsobenou zkušenost, můžeme vaše osobní údaje analyzovat a kombinovat. Odběr takových sdělení můžete kdykoli odhlásit a zrušit.

Číst víceČíst méně

Oprávnění

Aplikace může vyžadovat vaše oprávnění k přístupu k telefonu nebo snímacím nástrojům (např. fotoaparát, Wi-Fi, zeměpisná poloha nebo Bluetooth) nebo k jiným údajům (např. fotografie, rozvrh nebo kontakty) na mobilním zařízení.


  • Takové údaje používáme pouze, pokud je třeba vám poskytovat služby, a to poté, co k tomu dáte výslovný souhlas.

  • Oprávnění někdy představuje technický předpoklad operačních systémů v mobilním zařízení. V takovém případě vás aplikace může požádat o svolení k přístupu k takovým snímačům nebo údajům, tyto údaje však shromažďovat nebudeme, pokud nejsou nezbytné k tomu, abychom vám mohli poskytovat služby aplikace, nýbrž pouze poté, co k tomu dáte souhlas.
Číst víceČíst méně

Third parties

S kým osobní údaje sdílíme?


Společnost Philips může vaše osobní údaje zveřejnit poskytovatelům služeb z řad třetích stran, obchodním partnerům nebo jiným třetím stranám v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů a/nebo platnými zákony.

Poskytovatelé služeb

Spolupracujeme s poskytovateli služeb z řad třetích stran, kteří nám pomáhají naše služby provozovat, poskytovat, zlepšovat, chápat, přizpůsobovat, podporovat a prodávat.

 

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s následujícími poskytovateli služeb:

 

  • Poskytovatelé služeb IT a cloudových služeb

Tito poskytovatelé služeb dodávají potřebné hardwarové vybavení, software, síťové služby, služby ukládání dat, zajišťování transakcí nebo související technologie, které jsou zapotřebí pro chod této aplikace nebo poskytovaných služeb.


Společnost Philips vyžaduje, aby její poskytovatelé služeb zajišťovali odpovídající úroveň ochrany osobních údajů podobnou úrovni, kterou poskytujeme sami. Vyžadujeme, aby naši poskytovatelé služeb zpracovávali vaše osobní údaje pouze v souladu s našimi pokyny a pouze pro konkrétní účely uvedené výše, aby měli přístup k minimu údajů, které potřebují k dodání určité služby, a aby mohli zajistit bezpečnost vašich osobních údajů.

 

Další třetí strany

Společnost Philips může spolupracovat rovněž s třetími stranami, které zpracovávají vaše osobní údaje pro vlastní účely. Přečtěte si pozorně jejich oznámení o ochraně osobních údajů, kde jsou uvedeny informace o jejich postupech zajištění ochrany osobních údajů, včetně toho, jaký typ osobních údajů shromažďují, jak je využívají, zpracovávají a chrání.

 

Pokud společnost Philips sdílí vaše osobní údaje s třetí stranou, která vaše osobní údaje využívá pro vlastní účely, pak než budeme vaše osobní údaje sdílet, společnost Philips vás o tom informuje a/nebo vás požádá o udělení souhlasu v souladu s platnými zákony.

 

Společnost Philips někdy prodává svůj podnik nebo část podniku jiné obchodní společnosti. Při takovém převodu vlastnictví může dojít i k přenosu Vašich osobních údajů, které jsou na tento podnik přímo vázány, do kupující společnosti. Veškerá naše práva a závazky v rámci oznámení o ochraně osobních údajů může společnost Philips volně převádět na jakékoli naše přidružené společnosti v souvislosti s fúzí, akvizicí, restrukturalizací nebo prodejem aktiv či působením zákona nebo jinak, přičemž můžeme vaše osobní údaje převést kterékoli ze svých přidružených společností, navazujícím subjektům nebo novému vlastníkovi.

 

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s následujícími třetími stranami:

 

  • Třetí strany

Tyto třetí strany vám mohou poskytovat své vlastní služby. Vaše osobní údaje můžeme se společností HomeLab sdílet na vaši žádost nebo v souladu s platnými zákony.


Předávání informací do zahraničí

Vaše osobní údaje mohou být uloženy a zpracovány v jakékoli zemi, kde máme pobočku nebo ve které angažujeme poskytovatele služeb, přičemž používáním služeb dáváte souhlas s (případným) předáním informací do zemí mimo svou domovskou zemi, kde se mohou uplatňovat jiná pravidla na ochranu osobních údajů než ve vaší zemi. Za určitých okolností mohou mít v těchto zemích přístup k vašim osobním údajům oprávněné soudy, policejní orgány, regulační úřady nebo bezpečnostní složky.

 

Pokud se nacházíte v Evropském hospodářském prostoru, mohou být vaše osobní údaje předány našim přidruženým společnostem nebo poskytovatelům služeb v zemích mimo EHP, u kterých Evropská komise konstatovala poskytování adekvátní úrovně ochrany osobních údajů podle standardů EHP (kompletní seznam těchto zemí je k dispozici zde. Pro převod údajů z EHP do zemí, které Evropská komise nepovažuje za adekvátní, jako jsou například Spojené státy, jsme zavedli odpovídající opatření, jako například naše Závazná podniková pravidla pro údaje zákazníků, dodavatelů a obchodních partnerů a/nebo standardní smluvní doložky přijaté Evropskou komisí za účelem ochrany vašich osobních údajů. Kopii těchto opatření můžete získat na výše uvedeném odkazu nebo o ni požádat na adrese privacy@philips.com.

 

Jak dlouho vaše údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje si ponecháme tak dlouho, jak je třeba, nebo jak je povoleno s ohledem na účel(y), ke kterým se údaje shromažďují. Kritéria, která používáme k určení délky období uchování údajů, zahrnují: (i) délku období, po které aplikaci a služby využíváte; (ii) zda existuje nějaký právní závazek, který se na nás vztahuje nebo (iii) zda je jejich uchování vhodné vzhledem k našemu právnímu postavení (například s ohledem na platné stavy omezení, sporů nebo regulačních šetření).

We will retain your personal data for as long as needed or permitted in light of the purpose(s) for which the data is collected. The criteria we use to determine our retention periods include: (i) the length of time you use the App and Services; (ii) whether there is a legal obligation to which we are subject; or (iii) whether retention is advisable in light of our legal position (such as in regard to applicable statutes of limitations, litigation or regulatory investigations)Data about your interactions and usage of the Philips digital channels such as social media, websites, emails, apps and connected product. This data may include: IP address, cookies, device information, communications you click on or tap, location details, websites you visit.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Evropě, USA, Latinské Americe, Tokiu nebo Sydney a v Číně.

 
Spacer
 

Master service Providers

These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Evropě, USA, Latinské Americe, Tokiu nebo Sydney a v Číně.

 
Spacer
 

Master service Providers

These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Evropě, USA, Latinské Americe, Tokiu nebo Sydney a v Číně.

 
Spacer
 

Master service Providers

These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Evropě, USA, Latinské Americe, Tokiu nebo Sydney a v Číně.

 
Spacer
 

Master service Providers

These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Evropě, USA, Latinské Americe, Tokiu nebo Sydney a v Číně.

 
Spacer
 

Master service Providers

These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Evropě, USA, Latinské Americe, Tokiu nebo Sydney a v Číně.

 
Spacer
 

Master service Providers

These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.

Master service Providers

These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

Master service Providers

These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

Číst víceČíst méně

Choices and rights

Vaše možnosti a práva

Pokud byste chtěli podat žádost o přístup, opravu, vymazání a omezení nebo námitku vůči zpracování osobních údajů, které jste nám již dříve poskytli, nebo pokud byste chtěli požádat o získání elektronické kopie svých osobních údajů za účelem jejich předání jiné společnosti (v rozsahu, v jakém vám toto právo na možnost přenosu dat poskytují platné zákony), můžete nás kontaktovat na adrese privacy@philips.com. Na vaši žádost zareagujeme v souladu s platnými zákony.


V žádosti jasně uveďte, ke kterým osobním údajům chcete získat přístup nebo které chcete opravit, vymazat, omezit nebo u kterých chcete vznést námitku vůči zpracování. Pro vaši ochranu můžeme realizovat pouze žádosti týkající se osobních údajů souvisejících s vaším účtem, vaší e-mailové adresy nebo jiných informací o účtu, které používáte, abyste nám žádost poslali, a před realizací žádosti možná bude třeba, abychom ověřili vaši identitu. Vaši žádost se pokusíme splnit co nejrychleji v přiměřené době.

 

Upozorňujeme, že pokud využijete (některých) svých možností a práv, je možné, že naše služby již nebudete moci, jako celek nebo zčásti, používat.

Číst víceČíst méně

We protect your personal data

Chráníme vaše osobní údaje

Přistupujeme odpovědně ke své povinnosti chránit údaje, které společnosti Philips svěříte, proti náhodné nebo neoprávněné změně, ztrátě, zneužití, zveřejnění či přístupu. Společnost Philips používá celou řadu technologií zabezpečení a technických a organizačních opatření, aby vaše údaje pomáhala chránit. Pro tento účel zavádíme mimo jiné kontroly přístupu a používáme brány firewall a protokoly zabezpečení.

Číst víceČíst méně

Special information for parents

Zvláštní informace pro rodiče

Přestože služby nejsou obecně zaměřeny na děti, jak je definováno platnými zákony, společnost Philips uplatňuje zásady dodržování zákonů, když požaduje svolení rodičů nebo opatrovníků před shromažďováním, používáním nebo zveřejněním osobních údajů dětí. Naším cílem je zajistit potřebné soukromí dětí a důrazně doporučujeme rodičům a zákonným zástupcům, aby s ohledem na aktivity a zájmy dětí online zaujali aktivní postoj.

 

Pokud jste rodičem nebo opatrovníkem a dozvíte se, že nám vaše dítě poskytlo své osobní údaje bez vašeho předchozího souhlasu, kontaktujte nás na adrese privacy@philips.com. Jestliže se dozvíme, že nám dítě poskytlo své osobní údaje, vymažeme tyto údaje ze svých záznamů.

Číst víceČíst méně

Local specific information

Místní specifické informace: Vaše práva na ochranu osobních údajů ve státě Kalifornie (pouze USA)

Občanský zákoník státu Kalifornie odstavec 1798.83 povoluje našim zákazníkům, kteří jsou občany státu Kalifornie, požadovat od nás a získat jednou ročně bezplatně informace týkající se osobních údajů (pokud existují), které jsme v předchozím kalendářním roce zveřejnili pro třetí strany pro účely přímého marketingu. Tyto případné informace by zahrnovaly seznam kategorií osobních údajů, k jejichž sdílení došlo, a jména a adresy všech třetích stran, s nimiž jsme informace sdíleli v bezprostředně předcházejícím kalendářním roce. Pokud jste občanem státu Kalifornie a chtěli byste takovouto žádost podat, navštivte naše webové stránky týkající se ochrany osobních údajů: http://www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html.

Číst víceČíst méně

Changes to the privacy notice

Změny tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů

Naše služby se mohou čas od času změnit, aniž bychom vás o tom předem informovali. Z tohoto důvodu si vyhrazujeme právo toto oznámení o ochraně osobních údajů podle potřeby upravovat či aktualizovat. Při aktualizaci tohoto oznámení o ochraně osobních údajů aktualizujeme také datum v horní části tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

 

Doporučujeme vám nejnovější verzi tohoto oznámení o ochraně osobních údajů pravidelně kontrolovat.

 

Nové oznámení o ochraně osobních údajů vejde v platnost v okamžiku zveřejnění. Pokud s revidovaným oznámením nesouhlasíte, měli byste zhodnotit své preference nebo zvážit ukončení používání našich služeb. Pokud ke službám i po zavedení změn nadále přistupujete nebo je využíváte, potvrzujete tím, že jste byli s revidovaným oznámením o ochraně osobních údajů obeznámeni a souhlasíte s ním.

Číst víceČíst méně

Contact

Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoli otázky ohledně tohoto oznámení o ochraně osobních údajů nebo ohledně způsobu, jakým společnost Philips používá vaše osobní údaje, je vám k dispozici náš pověřenec pro ochranu osobních údajů na adrese privacy@philips.com. Máte také právo podat stížnost u dohledového úřadu kompetentního ve vaší zemi nebo oblasti.

 

Koninklijke Philips N.V.

High Tech Campus 5

5656AE, Eindhoven

Nizozemí

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.