Oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Philips

 

Datum účinnosti tohoto Oznámení o ochraně soukromí osobních údajů

Srpen 22, 2014

Úvod

Toto oznámení o ochraně soukromí osobních údajů se týká osobních údajů spotřebitelů, které shromažďuje nebo využívá společnost Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo její přidružené či dceřinné společnosti (Philips). Společnost Philips oceňuje zájem o naši společnost, výrobky a služby, který jste projevili návštěvou našich webových stránek www.philips.com nebo příbuzných komunikačních kanálů, jako jsou například naše stránky na sociálních sítích a/nebo kanály a blogy (souhrnně označovány jako „stránky společnosti Philips“). Toto oznámení o ochraně soukromí osobních údajů se vztahuje na veškeré osobní údaje, které společnost Philips shromáždí, když s ní vstupujete do interakce, například při návštěvě webových stránek, použití výrobků či služeb, které společnost Philips nabízí, když si zakoupíte výrobky Philips, přihlásíte se k odběru informačních bulletinů, kontaktujete zákaznickou podporu apod.

 

Patří sem mimo jiné veškeré shromažďování osobních údajů všech typů offline i online. Některé postupy shromažďování údajů na stránkách společnosti Philips však pracují se zvláštními druhy údajů (například údaje o zdravotním stavu), které vyžadují poněkud odlišný přístup k ochraně osobních údajů. Kdykoli se jedná o takový případ, společnost Philips jasně uvede, že se zde postupy ochrany osobních údajů liší od postupů uvedených v tomto obecném oznámení a splní případné další požadavky kladené příslušnými právními předpisy.

 

Proč vás žádáme o sdílení vašich osobních údajů

O sdílení vašich osobních údajů vás žádáme mimo jiné pro následující účely:

 • nákup výrobků Philips online;
 • aktivace či registrace určitých výrobků nebo vylepšení jejich funkce;
 • získání informací o výrobcích a službách společnosti Philips;
 • účast v online komunitách Philips, včetně našich kanálů/stránek na sociálních sítích a blogů;
 • ukládání vašich preferencí pro budoucí interakce a komunikaci se společností Philips;
 • pomoc při vývoji výrobků a vytváření kampaní, které jsou kolem Vás organizovány v jejichž centru se ocitáte, optimalizace služeb zákazníkům a neustálé vylepšování našich webových stránek;
 • pomoc při zlepšování výrobků a služeb společnosti Philips a možnost stále informovat společnost Philips o nových výrobcích a službách nebo vaše účast při jejich testování;
 • řešení spotřebitelských problémů a/nebo problémů s výrobky;
 • doručování personalizovaných zpráv, mimořádných nabídek a reklam, které odpovídají vašim osobním zájmům, na základě informací, které jste s námi sdíleli i na základě informací, které jsme shromáždili prostřednictvím souborů cookie nebo podobných postupů s ohledem na vaše využití webových stránek/sociálních sítí/blogů společnosti Philips. Pokud chcete získat bližší informace o tom, jak používáme soubory cookie, klikněte sem;

 

Vaše osobní údaje obecně zpracováváme pouze pro účely, o kterých jsme Vás informovali. Pokud je použijeme k jiným (úzce souvisejícím) účelům, budou v případě, že to vyžaduje zákon, zavedena další opatření na ochranu údajů (např. získán Váš souhlas).

Typy osobních údajů, které můžeme shromažďovat

Pokud vstupujete do interakce se společností Philips, například registrací účtu My Philips, zakoupením výrobku nebo při interakci se společností Philips prostřednictvím stránek společnosti Philips (např. označíte nás jako „To se mi líbí“ na Facebooku), můžeme Vás požádat o určité údaje nebo je získat. Jsou to například:

 • vaše jméno;
 • vaše e-mailová adresa;
 • vaše poštovní adresa;
 • vaše telefonní číslo;
 • váš profil na sociální síti;
 • vaše pohlaví;
 • váš věk;
 • informace o výrobcích, které jste si zakoupili;
 • vaše využití stránek společnosti Philips a vaše aktivity na nich;
 • vaše zájmy a
 • další informace vztahující se k vašemu chování online.

 

V závislosti na možnostech, které jste zvolili ohledně nastavení na stránkách různých sociálních sítí a nastavení na stránkách společnosti Philips , mohou být také se společností Philips sdíleny určité osobní údaje o vašich aktivitách online a profilech na sociálních sítích (např. zájmy, rodinný stav, pohlaví, uživatelské jméno, fotografie, komentáře, které jste zveřejnili apod.).

 

Kromě toho můžeme také prostřednictvím souborů cookie nebo podobných postupů shromažďovat:

 • vaši IP adresu;
 • vaše ID souborů cookie;
 • váš webový prohlížeč;
 • vaše umístění;
 • webové stránky, které navštěvujete na našem webu;
 • reklamy, které jste shlédli nebo jste na ně kliknuli;
 • apod.

Různé způsoby, kterými shromažďujeme vaše osobní údaje

Své osobní údaje můžete se společností Philips sdílet různými způsoby, mimo jiné například:

 • zaregistrováním mezi členy služby My Philips;
 • zaregistrováním nákupu,
 • komunikací se společností Philips. Ta se může vztahovat k určitému výrobku či službě a její součástí mohou být vaše otázky určené pro nás nebo požadavky, se kterými se na nás obracíte;
 • komunikací s některým z našich zástupců střediska péče o zákazníky společnosti Philips prostřednictvím e-mailu, telefonu
 • nebo písemného styku;
 • objednáním výrobku;
 • účastí na propagační akci, ve hře nebo soutěži;
 • účastí v aktivitě sociální sítě či média související s propagační akcí společnosti Philips (například kliknutím na tlačítko „To se mi líbí“ nebo „Sdílet“);
 • žádostí o příjem zpráv na mobilní telefon/zařízení;
 • přihlášením k odběru informačního bulletinu společnosti Philips;
 • zasláním vyplněného odpovědního lístku přiloženého k vašemu výrobku značky Philips;
 • dobrovolnou účastí na testování výrobků či průzkumech;
 • přihlášením ze sociální sítě (použitím např. přihlašovacích údajů z Facebooku nebo LinkedIn k vytvoření účtu nebo přihlášení);
 • při používání výrobků a/nebo aplikací souvisejících se společností Philips můžete být dotázáni, zda si přejete sdílet údaje se společností Philips (např. sdílet údaje o používání nebo údaje o vašem umístění);
 • soubory cookie umístěnými ve vašem počítači či mobilním zařízení při návštěvě našich webových stránek;
 • sociálním nasloucháním: společnost Philips může na internetu vyhledávat relevantní a veřejně dostupný obsah a využít jej k vylepšení svých výrobků či služeb, řešení spotřebitelských problémů a realizaci cíleného marketingu.

 

Společnost Philips může také získat vaše osobní údaje, pokud jste zákazníkem některého z partnerů společnosti Philips. Osobní údaje se k nám rovněž mohou dostat, když koupíme jinou společnost, jejímž jste zákazníkem. Pokud si nepřejete, aby společnost Philips používala osobní údaje, které jste neposkytli, můžete nám to kdykoli sdělit prostřednictvím adresy privacy@philips.com.

Sdílení vašich osobních údajů s ostatními

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s poskytovateli služeb, obchodními partnery a jinými třetími stranami v souladu s platnými právními předpisy, jak to dovolují platné zákony.

 

Například: společnost Philips vám může prodat výrobek nebo vám nabídnout službu ve společné marketingové akci s jinou společností (obchodním partnerem). Před zpracováním vašich údajů pro účely společných marketingových akcí vám oznámíme, že takový vztah existuje a kdo jsou tyto společnosti.

 

Pokud po nás právní předpisy zákon vyžadujíe získání vašeho souhlasu nebo máme z určitých důvodů pocit, že by váš souhlas za daných okolností byl vhodný, požádáme vás o souhlas před sdílením vašich osobních údajů.

 

Smlouvy s těmito obchodními partnery omezí účely, pro které lze vaše osobní údaje použít a zveřejnit, a budou pro vaše osobní údaje vyžadovat adekvátní ochranu.

 

Společnost Philips zveřejní osobní údaje pouze v souladu s tímto oznámením o ochraně soukromí osobních údajů a/nebo v případě, kdy to vyžadují právní předpisy či zákon.

 

Společnost Philips někdy prodává závodu podniku nebo část závodu podniku jiné společnosti. Takový převod vlastnictví by mohl zahrnovat převod vašich osobních údajů souvisejících s tímto závodem podnikem přímo té společnosti, která závod podnik zakoupí.

Vaše práva

Jakmile jste nám poskytli své osobní údaje, máte k těmto informacím přiměřený přístup, jenž vám umožňuje informace aktualizovat, upravovat nebo, pokud je to právními předpisy zákonem povoleno, odstranit. V případě účtu služby My Philips to můžete provést po přihlášení, když otevřete svá „osobní nastavení“, kde můžete měnit rovněž své preference související se způsoby komunikace mezi společností Philips a vámi. Tyto požadavky týkající se vašich osobních údajů můžete také zasílat na adresu privacy@philips.com

 

V nezbytném případě vám bude rovněž poskytnuta možnost se odhlásit a my budeme jednat v souladu s veškerými místními právními předpisy zákony.

 

Doporučujeme vám udržovat osobní nastavení a osobní údaje v úplném a aktuálním stavu.

Vaše možnosti

Chceme vás lépe poznat, abychom vám mohli poskytovat kvalitnější služby, ale také respektujeme vaše volby ohledně způsobu, jakým používáme vaše osobní údaje.

 

Vaše osobní údaje mohou být převedeny z vaší země do ostatních poboček společnosti Philips na různých místech po celém světě, které s vámi mohou komunikovat o výrobcích společnosti Philips, jejích službách nebo mimořádných nabídkách, které by vás mohly zajímat. Pokud to vyžadují místní právní předpisy zákony, požádáme vás nejprve o souhlas s přenesením vašich osobních údajů mimo vaši geografickou oblast, případně splníme další požadavky kladené místními právními předpisy.

 

Pokud nechcete, abychom vám zasílali personalizované nabídky či informace, můžete nám to sdělit zaškrtnutím odpovídajícího políčka na registračním formuláři či odpovědním lístku, nebo zvolením možnosti „odhlásit“ v e-mailech, které obdržíte.

 

Kde to vyžadují místní právní předpisy,zákony, požádáme vás o „přihlášení“ nebo potvrzení souhlasu ke zpracování osobních údajů. Například, kde to vyžadují místní právní předpisy,zákony, budeme vám zasílat informační bulletin pouze v případě, že jste si jej předplatili. Podobně, kde to vyžadují místní právní předpisy,zákony, požádáme vás o souhlas, než začneme používat složité postupy profilování.

 

Jelikož společnost Philips prodává tisíce výrobků ve stovkách zemí, je možné, že jste nám již dříve poskytli své osobní údaje prostřednictvím odpovědních lístků, našich telefonních středisek nebo nějakým jiným způsobem. Vaše rozhodnutí neprovádět nyní registraci nijak neovlivní osobní údaje, které jste společnosti Philips již poskytli. Samozřejmě, vždy budete mít možnost zrušit odběr jakýchkoli cílených sdělení od společnosti Philips nebo změnit informace ve svém osobním profilu.

Nesledovat signály

Společnost Philips bere otázky soukromí a bezpečnosti velmi vážně a usiluje o to, aby pro nás byli uživatelé našich webových stránek ve všech ohledech na prvním místě. Společnost Philips využívá soubory cookie, aby vám mohla nabídnout na stránkách společnosti Philips to nejlepší.

 

Upozorňujeme, že společnost Philips v současné době nevyužívá žádné technické řešení, které by nám umožňovalo reagovat na signály „Nesledovat“ ve vašem prohlížeči. Pokud však chcete nastavit své preference týkající se souborů cookie, můžete nastavení souborů cookie kdykoli změnit v nastaveních prohlížeče. Můžete povolit všechny nebo některé soubory cookie. Pokud naše soubory cookie v nastaveních prohlížeče zakážete, můžete zjistit, že některé části našich webových stránek nefungují. Můžete mít například potíže s přihlašováním nebo při nakupování online.

 

Z následujícího seznamu můžete získat bližší informace o tom, jak změnit nastavení souborů cookie pro prohlížeč, který používáte:

 

https://www.google.com/intl/cs/policies/technologies/managing/
http://support.mozilla.com/cs/kb/Cookies#w_cookie-settings
http://windows.microsoft.com/cs-cz/windows-vista/Block-or-allow-cookies
http://www.apple.com/safari/features.html#security

 

Na stránkách společnosti Philips se používají rovněž soubory cookie Flash. Soubory cookie Flash lze odebrat v nastaveních aplikace Flash Player. V závislosti na verzi prohlížeče Internet Explorer (nebo jiného prohlížeče) a používaného přehrávače médií můžete soubory cookie Flash spravovat v prohlížeči. Soubory cookie Flash můžete spravovat na webových stránkách Adobe. Mějte na paměti, že omezení použití souborů cookie Flash může mít vliv na to, které funkce pro vás budou dostupné.

Sociální sítě a média

Při návštěvě různých fór na sociálních sítích,médiích jako Facebook, Twitter, Yammer, Pinterest, Instagram apod. byste měli být obeznámeni s nástroji, které tyto stránky poskytují a které umožňují zvolit si způsob sdílení osobních údajů na profilu (profilech) sociálních sítí a médií.

 

Společnost Philips je vázána postupy či zásadami ochrany soukromí těchto třetích stran a rovněž vlastními Interními pravidly pro sociální sítě a média a těmito Zásadami ochrany soukromí osobních údajů. Proto vám doporučujeme přečíst si platná oznámení o ochraně soukromí osobních údajů, podmínky používání a související informace o tom, jak se vaše osobní údaje používají v prostředí těchto sociálních sítí a médií.

 

V závislosti na možnostech, které jste zvolili ohledně nastavení na stránkách různých sociálních sítí a/nebo v kombinaci s nastavením na stránkách společnosti Philips, mohou být také se společností Philips sdíleny určité osobní údaje o vašich aktivitách online a profilech na sociálních sítích (např. zájmy, rodinný stav, pohlaví, uživatelské jméno, fotografie, komentáře a obsah, které jste zveřejnili/sdíleli apod.).

Odkazy na jiné webové stránky

Během vašeho online procházení webových stránek společnosti Philips můžete narazit na odkazy na jiné webové stránky, jež jsou tam poskytnuty pro vaše potřeby pohodlí a informací. Tyto webové stránky mohou být provozovány nezávisle na společnosti Philips a mohou mít svá vlastní oznámení, prohlášení nebo zásady ochrany soukromí osobních údajů. Důrazně doporučujeme, abyste se s nimi seznámili a zjistili, jak mohou být vaše osobní údaje zpracovávány v souvislosti s uvedenými webovými stránkami, protože nejsme odpověděni za obsah stránek, jež nejsou ve vlastnictví nebo nespadají pod kontrolu společnosti Philips, ani za zásady ochrany soukromí osobních údajů na takových stránkách.

Cloud

Během vašeho online procházení webových stránek společnosti Philips můžete narazit na odkazy na jiné webové stránky, jež jsou tam poskytnuty pro vaše potřeby pohodlí a informací. Tyto webové stránky mohou být provozovány nezávisle na společnosti Philips a mohou mít svá vlastní oznámení, prohlášení nebo zásady ochrany soukromí osobních údajů. Důrazně doporučujeme, abyste se s nimi seznámili a zjistili, jak mohou být vaše osobní údaje zpracovávány v souvislosti s uvedenými webovými stránkami, protože nejsme odpověděni za obsah stránek, jež nejsou ve vlastnictví nebo nespadají pod kontrolu společnosti Philips, ani za zásady ochrany soukromí osobních údajů na takových stránkách.

Jak chráníme vaše osobní údaje

Uznáváme a se vší vážností přijímáme svou odpovědnost za ochranu osobních údajů, které společnosti Philips svěřujete, před ztrátou, zneužitím nebo neoprávněným přístupem. Společnost Philips využívá nejrůznější technologie zabezpečení a organizační postupy, které napomáhají ochraně vašich osobních údajů. Například uplatňujeme kontroly přístupu, používáme brány firewall, zabezpečené servery a šifrujeme některé typy dat, jako jsou například finanční informace a další citlivé údaje.

Zvláštní informace pro rodiče

Přestože webové stránky společnosti Philips nejsou obecně zaměřeny na děti mladší 16 let, společnost Philips uplatňuje zásady dodržování zákonů, když požaduje svolení rodičů nebo opatrovníků před shromažďováním, používáním nebo zveřejněním informací od dětí.

 

Společnost Philips důrazně doporučuje, aby rodiče hráli aktivní úlohu při dohledu na aktivity svých dětí online. Pokud se domníváte, že jsme shromáždili osobní údaje osoby, která je mladší 16 let, kontaktujte nás na adrese privacy@philips.com

Změny tohoto Oznámení o ochraně soukromí osobních údajů

Služby poskytované společností Philips se stále rozvíjejí a podoba i podstata služeb, které společnost Philips poskytuje, se může během času měnit, aniž bychom vás na to předem upozornili. Z tohoto důvodu si vyhrazujeme právo občas měnit či doplňovat toto Oznámení o ochraně soukromí osobních údajů a veškeré revize materiálu budeme zveřejňovat na svých webových stránkách.

 

Na stránkách s oznámením o ochraně soukromí osobních údajů zveřejníme výrazné oznámení, abychom vás upozornili na veškeré významné změny tohoto upozornění o ochraně soukromí osobních údajů, přičemž v horní části upozornění uvedeme, kdy došlo k poslední aktualizaci. Doporučujeme vám často kontrolovat podobu aktuální verze.

 

Nové Oznámení o ochraně soukromí osobních údajů bude platné od zveřejnění. Pokud s revidovaným oznámením nesouhlasíte, měli byste pozměnit své preference nebo zvážit ukončení používání stránek společnosti Philips. Pokud stránky i po zavedení změn nadále navštěvujete nebo využíváte naše služby, souhlasíte s přijetím revidovaného oznámení o ochraně soukromí osobních údajů.

Jak nás můžete kontaktovat

Kontaktujte nás na adrese privacy@philips.com nebo přejděte na naši kontaktní stránku.