Kliknutím na odkaz opustíte oficiální webové stránky řešení profesionálních displejů Philips („Philips“). Veškeré odkazy na webové stránky třetích stran, které se mohou na tomto webu objevit, jsou poskytovány pouze pro vaše pohodlí a v žádném případě neznamenají žádný vztah ani podporu informací uvedených na těchto odkazovaných webových stránkách. Společnost Philips neposkytuje žádná prohlášení ani záruky jakéhokoli druhu týkající se jakýchkoli webových stránek třetích stran nebo informací na nich obsažených.