Viry

 

Viry vyskytující se v interiérech, včetně chřipky a viru SARS, jsou vzduchem přenášené patogeny, které se mezi lidmi snadno rozšiřují, způsobují nemoci a zvyšují úmrtnost populace.