Ultrajemné částice

 

Tyto znečišťující látky se označují také jako PM 2,5: jsou tak malé, že se dostávají do plic a způsobují potíže s dýchacím ústrojím a srdečně-cévní onemocnění.