Vysoce těkavé organické látky

 

Nacházejí se v dezinfekčních prostředcích, barvách, nátěrech a mohou se používat na interiérové dekorace. Dráždí oči, uši a krk, způsobují rakovinu a poškozují centrální nervovou soustavu.