topbanner

Oznámení o ochraně osobních údajů Philips Sonicare for Kids

Toto oznámení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno 19. ledna 2021.

Aplikace Philips Sonicare For Kids (dále „aplikace“) pomáhá rodičům zlepšovat a monitorovat návyky jejich dětí a poskytuje jim přizpůsobené informace o čištění zubů na základě údajů o čištění zubů jejich dětí (dále „služby“).

 

Aplikace využívá osobní údaje shromažďované nebo zpracovávané připojenými rukojeťmi kartáčků Philips Sonicare for Kids s připojením Bluetooth (dále „zařízení“), případně aplikací. Správcem vašich osobních údajů v souvislosti s tímto oznámením o ochraně osobních údajů je společnost Philips Oral Healthcare, LLC sídlící na adrese 22100 Bothell Everett Highway, Bothell WA 98021, USA (dále „Philips“, „naše“, „my“ nebo „nás“).

 

Toto oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje na osobní údaje shromážděné aplikací a zařízením. Účelem tohoto oznámení o ochraně soukromí je pomoci vám pochopit naše postupy v oblasti ochrany osobních údajů při používání našich služeb, včetně údajů, které shromažďujeme, proč je shromažďujeme a co s nimi děláme, jakož i vaše individuální práva.

 

Přečtěte si rovněž naše Oznámení o souborech Cookie a podmínkách jejich používání, které popisuje, za jakých podmínek naše služby používáte.

Jaké informace a osobní údaje shromažďujeme a pro jaké účely


Informace a osobní údaje získáváme nebo shromažďujeme, jak je podrobně popsáno níže, při poskytování našich služeb, a to i když přistupujete, stahujete či instalujete aplikaci.

account data

Citlivé analytické údaje

Pokud poskytnete souhlas, budeme shromažďovat analytické údaje o návycích vašeho dítěte při čištění zubů a o využití aplikace, včetně typu zubního kartáčku (ruční, elektrický nebo Sonicare), údajů z rukojeti kartáčku (číslo modelu, sériové číslo, verze firmwaru, výrobce), doby, času začátku a intenzity čištění (dále „údaje o čištění“). Údaje o čištění používáme pro analytické účely ke zlepšování aplikace a služeb, včetně zlepšování všeobecného používání aplikace dětmi, her a grafiky aplikace a výkonu zařízení. Společnost Philips vždy dbá, aby zpracování údajů o čištění podléhalo příslušným bezpečnostním opatřením na ochranu údajů. Společnost Philips spojuje údaje o čištění s náhodným identifikátorem a všechny IP adresy spojené s údaji o čištění před uložením nahrazuje obecnou IP adresou.

 

Před shromažďováním jakýchkoli citlivých údajů vás budeme informovat a požádáme vás o výslovný souhlas v souladu s článkem 9.2 a) nařízení (EU) č. 2016/679. Kromě výše uvedeného vás žádáme, abyste nám prostřednictvím aplikace ani jakkoli jinak neodesílali ani neposkytovali žádné citlivé osobní údaje (např. čísla sociálního zabezpečení, informace týkající se rasového nebo etnického původu, politické názory, náboženské, filozofické nebo jiné přesvědčení, zdravotní stav, sexuální život nebo sexuální orientace, biometrické údaje nebo genetické charakteristiky, trestní minulost nebo členství v odborech).

 

Pokud k tomu neudělíte souhlas, nebude společnost Philips údaje o čištění zubů žádným způsobem zpracovávat. V takovém případě zůstanou údaje o čištění uloženy v aplikaci v mobilním zařízení, kde k nim společnost Philips nebude mít přístup. Nad těmito údaji budete mít kontrolu vy. Odstraníte-li profil dítěte, případně aplikaci, budou údaje o čištění z mobilního zařízení odstraněny.

Číst víceČíst méně

Údaje o účtu

Chcete-li přistupovat k rodičovskému řídicímu panelu v aplikaci, potřebujete k tomu účet. Můžete k tomu použít účet MyPhilips nebo se přihlásit pomocí profilu sociálních médií včetně účtu Apple. Vaše údaje o účtu používáme k vytvoření a správě vašeho účtu.

 

 • Osobní údaje, které shromažďujeme, mohou zahrnovat vaše jméno, e-mailovou adresu, zemi, jazyk a heslo. Zpracováváme také informace o používání aplikace, včetně vašich informací o relaci, přihlášení a ověření, které nám slouží ke správě vašeho účtu. U uživatelů v Číně shromažďujeme telefonní čísla.
 
 • Pokud se rozhodnete přihlásit prostřednictvím sociálních sítí, mohou osobní údaje, které shromažďujeme, zahrnovat váš základní veřejný profil (např. adresu URL profilové fotografie, identifikátor, pohlaví, adresu URL profilu, datum narození, domovskou stránku a místo) a e-mailovou adresu pro účely ověření. V takovém případě může poskytovatel dané sociální sítě shromažďovat informace o tom, že aplikaci používáte a že se přihlašujete pomocí svého účtu na sociální síti. V takovém případě si prosím přečtěte zásady ochrany osobních údajů daného poskytovatele sociální sítě (např. Facebook, Google, Apple), které informují o jeho postupech při ochraně osobních údajů, včetně toho, jaký typ osobních údajů shromažďují, jak je používají, zpracovávají a chrání.
 
 • Údaje o vašem účtu používáme k vytvoření a správě vašeho účtu a poskytování přizpůsobených služeb. Pomocí svého účtu se můžete bezpečně přihlašovat do aplikace. Pokud si vytvoříte účet MyPhilips, pošleme vám uvítací e-mail, abychom mohli ověřit vaše uživatelské jméno a heslo, komunikovat s vámi v reakci na vaše dotazy, posílat vám oznámení související se službou a, pokud nám k tomu udělíte souhlas, přímou marketingovou komunikaci. Svůj účet MyPhilips můžete také použít k objednání produktu nebo služby společnosti Philips, účasti na propagační akci nebo hře, účasti na aktivitě sociálních médií souvisejících s propagací společnosti Philips (například kliknutím na „To se mi líbí“ nebo „Sdílet“) a účastí na testování produktů nebo v průzkumech. Když se přihlásíte pomocí účtu MyPhilips, mohou osobní údaje, které shromažďujeme, zahrnovat vaše křestní jméno, uživatelské jméno, profilový obrázek, e-mailovou adresu, pohlaví, datum narození / věk, zemi, jazyk, heslo a jedinečné ID uživatele.
 
 • Protože údaje vašeho účtu nám slouží k poskytování služeb, považujeme toto zpracování za nezbytné pro plnění smlouvy, jejímiž jste účastníky, a za zákonné podle článku 6.1 b) nařízení (EU) č. 2016/679.

 

Jako součást vytvoření profilu vašeho dítěte můžete zadat jméno dítěte a nahrát/pořídit profilový obrázek. Společnost Philips však nebude takové údaje žádným způsobem zpracovávat. Údaje zůstanou uloženy v aplikaci v mobilním zařízení, kde k nim společnost Philips nebude mít přístup. Nad těmito údaji budete mít kontrolu vy. Odstraníte-li profil dítěte, případně aplikaci, budou údaje z mobilního zařízení odstraněny.

Číst víceČíst méně

Cookies

Soubory cookie

Používáme soubory cookie, značky nebo podobné technologie (dále „soubory cookie“) za účelem provozu, poskytování, zlepšování, pochopení a přizpůsobení našich služeb. Soubory cookie nám umožňují rozpoznat vaše mobilní zařízení a shromažďovat vaše informace a osobní údaje včetně vašeho jedinečného uživatelského čísla zařízení, adresy IP vašeho mobilního zařízení, typu mobilního internetového prohlížeče nebo operačního systému, který používáte, údajů o relaci a využití nebo údajů souvisejících s výkonem služeb, což jsou informace o tom, jak aplikaci používáte. Tyto informace také používáme k tomu, abychom vám ukazovali obsah specifický pro vaši zemi (včetně informací ve vašem místním jazyce).

 

Než soubory cookie použijeme pro účely analýzy, požádáme vás o souhlas.

Číst víceČíst méně

Cookies

Údaje získané z recenzí a hodnocení

Pokud tuto aplikaci ohodnotíte v obchodě s aplikacemi nebo napíšete recenzi, můžeme uvedené informace zpracovat za účelem odpovědi na vaše připomínky a dotazy, abychom lépe poznali vaše dojmy z používání této aplikace a pochopili, jak tuto aplikaci a naši značku obecně vnímáte. Poznatky používáme k vylepšení této aplikace. Dostupné pro nás je pouze vaše jméno, pod kterým jste přihlášeni v obchodě s aplikacemi, hodnocení, poznámky a případně další údaje, o které se s námi chcete podělit nebo je chcete zveřejnit. Pokud o to nepožádáte, nebudeme tyto informace propojovat s přihlašovacími údaji k vašemu účtu nebo s informacemi, které o vás máme. Pokud požádáte o zákaznickou podporu, můžeme vaše údaje použít k došetření vaší záležitosti a navigovat vás procesem naší zákaznické podpory v souladu s ustanovením odstavce o údajích získaných ze zákaznické podpory níže. Zpracování vašich údajů z recenzí a hodnocení považujeme za oprávněný zájem společnosti Philips a za zákonné podle článku 6.1 písm. f) nařízení (EU) č. 2016/679.

Location data

Údaje získané ze zákaznické podpory

Pokud požadujete zákaznickou podporu, můžeme vás požádat, abyste nám poskytli informace týkající se vašeho používání našich služeb včetně vaší interakce se společností Philips a jak vás kontaktovat, abychom mohli potřebnou podporu poskytnout. Provozujeme a poskytujeme naše služby, včetně poskytování zákaznické podpory a vylepšování, upevňování a přizpůsobování našich služeb. Také používáme vaše údaje k tomu, abychom mohli reagovat, když nás kontaktujete.


Zpracování údajů ze zákaznické podpory považujeme za nezbytné pro plnění smlouvy, jejímiž jste účastníky, a za zákonné podle článku 6.1 b) nařízení (EU) č. 2016/679. Někdy zpracování vašich údajů o zákaznické podpoře zakládáme na oprávněném zájmu společnosti Philips a považujeme za zákonné podle článku 6.1 f) nařízení (EU) č. 2016/679.

Combined data

Propojení údajů

Vaše osobní údaje včetně údajů o účtu a souborů cookie můžeme propojit s údaji shromážděnými během vašich interakcí a používání digitálních kanálů společnosti Philips, jako jsou sociální média, webové stránky, e-maily, aplikace a připojené produkty, včetně vaší adresy IP, souborů cookie, informací o mobilním zařízení, komunikací na které kliknete nebo klepnete, podrobností o poloze a navštívených webech.

 

Vaše propojené údaje používáme ke zlepšení obsahu, funkčnosti a použitelnosti aplikace, zařízení a služeb a také k vývoji nových produktů a služeb. V tomto případě zakládáme zpracování vašich propojených údajů na oprávněném zájmu společnosti Philips a považujeme ho za zákonné podle článku 6.1 f) nařízení (EU) č. 2016/679. Před shromažďováním jakýchkoli citlivých údajů pro výše zmíněné účely vás budeme informovat a požádáme vás o výslovný souhlas v souladu s článkem 9.2 a) nařízení (EU) č. 2016/679 a brazilský zákon na ochranu soukromí (LGPD), federální zákon č. 13,709/2018. Propojené údaje nezahrnují osobní údaje související s vaším dítětem.

 

Pokud udělíte souhlas se získáváním propagačních sdělení o produktech, službách, událostech a propagačních akcích, které mohou být pro vás relevantní na základě vašich preferencí a chování online, můžeme vám poskytovat marketingová a propagační sdělení prostřednictvím e-mailu, telefonu a jiných digitálních kanálů, například mobilních aplikací a sociálních médií. Abychom mohli sdělení přizpůsobit vašim preferencím a chování a poskytovat vám relevantnější a lépe přizpůsobenou zkušenost, můžeme vaše osobní údaje analyzovat a kombinovat. Před odesláním případných propagačních sdělení vás požádáme o souhlas.

Číst víceČíst méně

Oprávnění

Aplikace vás může požádat o udělení oprávnění pro přístup k úložnému prostoru vašeho mobilního zařízení, snímačům nebo jiným funkcím (např. fotografiím, fotoaparátu, Wi-Fi, geografickému umístění nebo Bluetooth). Přístup vyžadujeme v případech, které jsou nezbytně nutné k poskytování služeb, jak je podrobněji popsáno níže.

 

 • Bluetooth. Pro připojení zařízení k aplikaci vyžaduje aplikace připojení Bluetooth. Připojení Bluetooth můžete kdykoli zablokovat v nastavení mobilního zařízení.
 • Přibližné zeměpisné umístění. Operační systémy Android požadují pro připojení k zařízení přibližné zeměpisné umístění. Společnost Philips však nebude takové údaje žádným způsobem zpracovávat. Údaje zůstanou uloženy v aplikaci v mobilním zařízení, kde k nim společnost Philips nebude mít přístup. Odstraníte-li profil dítěte, případně aplikaci, budou údaje z mobilního zařízení odstraněny.
 • Mikrofon nebo záznam zvuku. Při hraní her o čištění zubů může vaše dítě získat přístup k odměnám včetně možnosti, kdy Sparkly napodobuje hlas vašeho dítěte. Aplikace vyžaduje přístup k mikrofonu zařízení pro záznam hlasu a podporu této odměny. Společnost Philips však nebude takové údaje žádným způsobem zpracovávat ani ukládat. Tyto údaje nebude ukládat ani aplikace.
 • Fotografie a média. Chcete-li přidat obrázek do profilu dítěte, může aplikace požádat o povolení přístupu k fotoaparátu nebo galerii fotografií. Jako technický předpoklad může operační systém Android požádat o povolení přístupu k videím, aplikace však toto oprávnění použije pouze pro přístup k fotoaparátu při fotografování. Společnost Philips nebude profilový obrázek vašeho dítěte žádným způsobem zpracovávat. Údaje zůstanou uloženy v aplikaci v mobilním zařízení, kde k nim společnost Philips nebude mít přístup.
 • Soubory. Aplikace vyžaduje přístup k vašim souborům k uložení jazykových konfigurací a dalších souborů, které aplikace používá k provozu (například grafika, mediální soubory nebo jiné velké programové vybavení). Odstraníte-li aplikaci, budou údaje z mobilního zařízení odstraněny.
Číst víceČíst méně

Third parties

S kým osobní údaje sdílíme?

 

Společnost Philips může vaše osobní údaje zveřejnit poskytovatelům služeb z řad třetích stran, obchodním partnerům nebo jiným třetím stranám v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů, případně příslušnými zákony.

Poskytovatelé služeb

Spolupracujeme s třetími stranami poskytujícími služby, které nám pomáhají provozovat, poskytovat, zlepšovat, chápat, přizpůsobovat, podporovat a uvádět na trh naše služby.

 

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s následujícími poskytovateli služeb:

 

 • Poskytovatelé služeb IT a cloudu

Tito poskytovatelé služeb dodávají potřebný hardware, software, sítě, úložiště, transakční služby, případně související technologie potřebné k provozování aplikace nebo poskytování služeb.

 

 • Poskytovatelé analytických služeb

Tito poskytovatelé služeb dodávají potřebný hardware, software, sítě, úložiště, případně související technologie, které potřebujeme k analyzování údajů aplikace.

 

Společnost Philips vyžaduje, aby její poskytovatelé služeb zajišťovali odpovídající úroveň ochrany vašich osobních údajů, na úrovni podobné, kterou poskytujeme my. Požadujeme, aby naši poskytovatelé služeb zpracovávali vaše osobní údaje pouze v souladu s našimi pokyny a pouze pro výše uvedené specifické účely, aby měli přístup k minimálnímu množství údajů, které potřebují k poskytování konkrétní služby a k ochraně bezpečnosti vašich osobních údajů.

 

Další třetí strany

Společnost Philips může také spolupracovat se třetími stranami, které zpracovávají vaše osobní údaje pro své vlastní účely. Pokud společnost Philips sdílí osobní údaje se třetími stranami, které používají vaše osobní údaje pro své vlastní účely, společnost Philips před sdílením vašich osobních údajů zajistí, aby vás informovali, případně aby získali váš souhlas v souladu s platnými zákony. V takovém případě si pozorně přečtěte jejich zásady ochrany osobních údajů, které informují o jejich postupech při ochraně osobních údajů, včetně toho, jaký typ osobních údajů shromažďují, jak je používají, zpracovávají a chrání.

 

Společnost Philips může prodat některý podnik nebo jeho část jiné společnosti. Takový převod vlastnictví může zahrnovat převod vašich osobních údajů přímo souvisejících s tímto podnikem, na kupující společnost. Všechna naše práva a povinnosti vyplývající z našeho prohlášení o ochraně osobních údajů jsou volně převoditelné společností Philips na kteroukoli z dceřiných společností v souvislosti s fúzí, akvizicí, restrukturalizací nebo prodejem majetku, případně na základě zákona nebo jinak a vaše osobní údaje mohou být převedeny na kteroukoli z našich přidružených společností, následných subjektů nebo nového majitele.

 

Když se přihlásíte prostřednictvím svého účtu Facebook na operačním systému Android, umožníte společnosti Facebook shromažďovat následující informace prostřednictvím sady Facebook SDK:

 

 • Události aplikace: Jde o obecné události aplikace (např. instalace aplikace, spuštění aplikace) a další standardní záznam dat pro účely produktových metrik (např. načítání a výkon sady SDK).
 • Konfigurační údaje: Jakmile se uživatel přihlásí, bude sada SDK pravidelně vytvářet požadavky na pozadí za účelem automatické správy životnosti přístupového tokenu.
 • Informace o chybách: Sada SDK zaznamenává informace o chybách, včetně těch, ke kterým dojde během inicializace sady SDK. Ty mohou zahrnovat uživatelská ID jednotlivců přihlášených k účtu Facebook.
 • Krátkodobé údaje: Sada SDK měří některé druhy uživatelské aktivity pro účely dohledu nad podvody a zneužitím. Tyto údaje jsou uchovávány pouze po velmi krátkou dobu pro ty, kteří nejsou přihlášeni k Facebooku.

 

Společnost Facebook může také shromažďovat analytické údaje o vašem používání sady SDK, informace o názvu aplikace, kterou používáte, datum, kdy jste autorizovali přihlášení a jakékoli adresy URL spojené s vašimi přihlašovacími údaji. Další informace o tom, jak Facebook používá vaše informace, si můžete přečíst v Zásadách používání dat společnosti Facebook. Vezměte prosím na vědomí, že funkce přihlášení se prostřednictvím účtu Facebook je zcela volitelná a vždy budete mít možnost přihlásit se pomocí svého účtu MyPhilips.

 

Přeshraniční přenos

Vaše osobní údaje mohou být uchovávány a zpracovávány v jakékoli zemi, kde máme zařízení nebo ve kterých využíváme poskytovatele služeb, a používáním služeb potvrzujete případný přenos údajů do zemí mimo zemi vašeho trvalého pobytu, ve které mohou platit pravidla ochrany údajů odlišná od pravidel ve vaší zemi. Za určitých okolností mohou mít právo na přístup k vašim osobním údajům soudy, donucovací orgány, regulační instituce nebo bezpečnostní úřady v těchto jiných zemích.

 

Pokud se nacházíte v EHP, mohou být vaše osobní údaje převedeny do našich poboček nebo k poskytovatelům služeb v zemích mimo EHP, které jsou uznávány Evropskou komisí jako země zajišťující odpovídající úroveň ochrany údajů v souladu s normami EHP (úplný seznam těchto zemí je k dispozici zde https://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Pro převody z EHP do zemí, které Evropská komise nepovažuje za dostačující, jako jsou Spojené státy, jsme zavedli přiměřená opatření, jako jsou naše Závazná podniková pravidla pro údaje zákazníků, dodavatelů a obchodních partnerů, případně standardní smluvní doložky přijaté Evropskou komisí k ochraně vašich osobních údajů. Kopii těchto opatření můžete získat na výše uvedeném odkazu nebo nás můžete kontaktovat zde.

 

Jak dlouho uchováváme vaše údaje?

Vaše osobní údaje uchováváme tak dlouho, jak bude třeba nebo jak je povoleno s ohledem na účely, pro které jsou údaje shromažďovány. Kritéria, která používáme k určení našich retenčních období, zahrnují: (i) dobu, po kterou aplikaci a služby používáte; (ii) zda existuje právní povinnost, jíž podléháme; nebo (iii) zda je uchovávání vhodné s ohledem na naše právní postavení (např. v souvislosti s promlčecí dobou, spory nebo šetřeními regulačními orgány).

Číst víceČíst méně

Choices and rights

Vaše volby a práva

Pokud byste chtěli podat žádost o přístup, opravu, vymazání, omezení nebo námitky proti zpracování osobních údajů, které jste nám dříve poskytli, nebo pokud byste chtěli podat žádost o obdržení elektronické kopie vašich osobních údajů pro účely jejich přenosu do jiné společnosti (v rozsahu, v jakém je toto právo na přenositelnost údajů poskytováno platnými zákony), můžete nás kontaktovat zde. Na vaši žádost vám odpovíme v souladu s platnými zákony.

 

Ve své žádosti prosím vyjasněte, jaké osobní údaje byste chtěli získat, opravit, vymazat, omezit nebo u kterých byste chtěli napravit jejich zpracování. Pro vaši ochranu můžeme zapracovat pouze žádosti týkající se osobních údajů spojených s vaším účtem, vaší e-mailovou adresou nebo s jinými informacemi o účtu, které používáte k odeslání své žádosti, a před implementací vašeho požadavku budeme muset ověřit vaši identitu. Budeme se snažit splnit vaši žádost, jakmile bude rozumně proveditelná.

 

Tam, kde potřebujeme souhlas se shromažďováním, případně zpracováním vašich osobních údajů, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat, aniž byste ovlivnili zákonnost zpracování na základě souhlasu před vaším odstoupením. V případech, kdy zpracování vašich osobních údajů považujeme za nezbytné pro plnění smlouvy za účelem poskytování služby, nemusíme být schopni vám službu poskytovat, pokud vaše informace nezískáme.

 

Vezměte prosím na vědomí, že pokud využijete (některé) své volby a práva, nebudete moci dále používat – zcela nebo zčásti – naše služby.

 

Při zpracovávání vašich osobních údajů na základě právní povinnosti, které podléháme, včetně případů, kdy s námi jednáte za účelem uplatnění některého ze svých práv, považujeme zpracování za zákonné podle článku 6.1 b) nařízení (EU) č. 2016/679.

Číst víceČíst méně

We protect your personal data

Chráníme vaše osobní údaje

Bereme vážně naši povinnost chránit údaje, které svěříte společnosti Philips, před náhodnou nebo neoprávněnou změnou, ztrátou, zneužitím, zveřejněním nebo přístupem. Společnost Philips využívá celou řadu bezpečnostních technologií, technických a organizačních opatření, která pomáhají chránit vaše údaje. Za tímto účelem realizujeme mimo jiné kontroly přístupu, používání firewallů a zabezpečených protokolů.

Číst víceČíst méně

Special information for parents

Speciální informace pro rodiče

Zásadou společnosti Philips je dodržovat zákon, pokud je vyžadováno svolení rodiče nebo opatrovníka před shromažďováním, používání nebo zveřejňování osobních údajů dětí. Zavázali jsme se dodržovat potřeby ochrany osobních údajů dětí a důrazně doporučujeme rodičům a opatrovníkům, aby se aktivně zabývali online aktivitami a zájmy svých dětí.

 

Pokud se jako rodič nebo zákonný zástupce dozvíte, že nám vaše dítě poskytlo své osobní údaje bez vašeho souhlasu, kontaktujte nás prosím zde. Pokud se dozvíme, že nám dítě poskytlo osobní údaje, smažeme jeho údaje z našich záznamů.

Číst víceČíst méně

Changes to the privacy notice

Změny tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů

Naše služby se mohou čas od času měnit bez předchozího upozornění. Z tohoto důvodu si vyhrazujeme právo toto Oznámení o ochraně osobních údajů čas od času změnit nebo aktualizovat. Při aktualizaci tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů upravíme datum v jeho horní části.

 

Doporučujeme vám, abyste pravidelně kontrolovali nejnovější verzi tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

 

Nové oznámení o ochraně osobních údajů vstoupí v platnost okamžitě po zveřejnění. Pokud s revidovaným oznámením nesouhlasíte, měli byste změnit své preference nebo zvážit ukončení používání našich služeb. Pokud budete pokračovat v přístupu nebo využívání našich služeb poté, co tyto změny vstoupí v platnost, berete na vědomí, že jste byli informováni a souhlasíte s Oznámením o ochraně osobních údajů v jeho aktuálním znění.

Číst víceČíst méně

Contact

Kontaktujte nás

Pro účely článku 27 nařízení (EU) č. 2016/679 vystupuje jako náš zástupce v Evropské unii Philips International B.V. (High Tech Campus 5, Eindhoven, 5656 AE, Nizozemsko).

 

Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo způsobu, jakým společnost Philips používá vaše osobní údaje, můžete nás kontaktovat (nebo našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo zástupce) zde. Máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu kompetentního ve vaší zemi nebo oblasti.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.