Oznámení o ochraně soukromí Philips Sonicare for Kids

Toto oznámení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno dne 30. dubna 2019.

Aplikace Philips Sonicare For Kids (dále „aplikace“) pomáhá rodičům zlepšovat a monitorovat návyky svých dětí a poskytuje jim přizpůsobené informace o čištění zubů na základě údajů o čištění zubů jejich dětí (dále „služby“).


Aplikace využívá osobní údaje shromažďované nebo zpracovávané připojenými rukojeťmi kartáčků Philips Sonicare for Kids s připojením Bluetooth (dále „zařízení“), případně aplikací, která je ovládána nebo pod kontrolou společnosti Philips Oral Healthcare, LLC nebo kterékoli z jejích poboček či dceřiných společností (dále „Philips“, „naše“, „my“ nebo „nás“).


Toto oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje na osobní údaje shromážděné aplikací a zařízením. Účelem tohoto oznámení o ochraně soukromí je pomoci vám pochopit naše postupy v oblasti ochrany osobních údajů při používání našich služeb, včetně údajů, které shromažďujeme, proč je shromažďujeme a co s nimi děláme, jakož i vašich individuálních práv. Přečtěte si prosím také naše oznámení o souborech cookie a podmínky použití, které popisují podmínky, za kterých naše služby používáte.

Jaké osobní údaje jsou shromažďovány a pro které účely


Osobní údaje získáváme nebo shromažďujeme, jak je podrobně popsáno níže, když poskytujeme naše služby, včetně přístupu ke stažení a instalaci aplikace. 
account data

Citlivé osobní údaje

Pokud poskytnete souhlas, budeme shromažďovat údaje o návycích vašeho dítěte při čištění zubů a o využití aplikace, včetně typu zubního kartáčku (ruční, elektrický nebo Sonicare), údajů z rukojeti kartáčku (číslo modelu, sériové číslo, verze firmwaru, výrobce), doby, času začátku a intenzity čištění (dále „údaje o čištění“).  Údaje o čištění používáme pro analytické účely ke zlepšování aplikace a služeb.  Společnost Philips vždy zajišťuje, aby zpracování údajů o čištění podléhalo příslušným bezpečnostním opatřením na ochranu údajů. Společnost Philips mimo jiné zaručuje, že jakákoli IP adresa spojená s údaji o čištění je před uložením nahrazena obecnou IP adresou.

 

Před shromažďováním jakýchkoli citlivých údajů vás budeme informovat a požádáme vás o výslovný souhlas v souladu s článkem 9.2 a) nařízení (EU) č. 2016/679. Kromě výše uvedeného vás žádáme, abyste neodesílali ani neposkytovali žádné citlivé osobní údaje (např. čísla sociálního zabezpečení, informace týkající se rasového nebo etnického původu, politické názory, náboženské, filozofické nebo jiné přesvědčení, zdravotní stav, sexuální život nebo sexuální orientace, biometrické údaje nebo genetické charakteristiky, trestní minulost nebo členství v odborovém svazu) nám, prostřednictvím aplikace nebo jakýmkoli jiným způsobem.

Pokud k tomu neudělíte souhlas, společnost Philips nebude údaje o čištění zubů žádným způsobem zpracovávat. V takovém případě zůstanou údaje o čištění uloženy v aplikaci v mobilním zařízení, kde k nim společnost Philips nebude mít přístup. Nad těmito údaji budete mít kontrolu vy.  Odstraníte-li profil dítěte, případně aplikaci, budou údaje o čištění z mobilního zařízení odstraněny.  

Číst víceČíst méně

Údaje účtu

Chcete-li přistupovat k rodičovskému řídicímu panelu v aplikaci, musíte vytvořit účet.  Pro takové účely můžete použít účet MyPhilips nebo se přihlásit pomocí profilu sociálních médií.  Vaše údaje o účtu používáme k vytvoření a správě vašeho účtu.  

 

  • Pokud si vytvoříte účet MyPhilips, pošleme vám uvítací e-mail, abychom mohli ověřit vaše uživatelské jméno a heslo, komunikovat s vámi v reakci na vaše dotazy, posílat vám přísná oznámení týkající se služeb nebo přímou marketingovou komunikaci v případě, že jste se k jejímu odběru přihlásili. Svůj účet MyPhilips můžete také použít k objednání produktu nebo služby společnosti Philips, účasti na propagační akci nebo hře, účasti na aktivitě sociálních médií souvisejících s propagací společnosti Philips (například kliknutím na „To se mi líbí“ nebo „Sdílet“) a účastí na testování produktů nebo v průzkumech.  Když se přihlásíte pomocí účtu MyPhilips, osobní údaje, které shromažďujeme, mohou zahrnovat vaše křestní jméno, uživatelské jméno, profilový obrázek, e-mailovou adresu, pohlaví, datum narození / věk, zemi, jazyk, heslo a jedinečné ID uživatele. U uživatelů v Číně shromažďujeme telefonní čísla uživatelů.  
  • Pokud se rozhodnete přihlásit prostřednictvím sociálních sítí, osobní údaje, které shromažďujeme, mohou zahrnovat váš základní veřejný profil (např. adresu URL profilové fotografie, identifikátor, pohlaví, adresu URL profilu, datum narození, domovskou stránku a místo) a e-mailovou adresu.  V takovém případě může poskytovatel dané sociální sítě shromažďovat informace o tom, že aplikaci používáte a že se přihlašujete pomocí svého účtu na sociální síti. V takovém případě si přečtěte zásady ochrany osobních údajů daného poskytovatele sociální sítě (např. Facebook, Google+), které informují o jeho postupech při ochraně osobních údajů, včetně toho, jaký typ osobních údajů shromažďují, jak je používají, zpracovávají a chrání.
  • Protože používáme údaje vašeho účtu k poskytování služeb, považujeme toto zpracování za nezbytné pro plnění smlouvy, jejímiž jste účastníky, a za zákonné podle článku 6.1. b) nařízení (EU) č. 2016/679.

    Jako součást vytvoření profilu vašeho dítěte můžete zadat jméno dítěte a nahrát/pořídit profilový obrázek.  Společnost Philips však nebude takové údaje žádným způsobem zpracovávat. Údaje zůstanou uloženy v aplikaci v mobilním zařízení, kde k nim společnost Philips nebude mít přístup. Nad těmito údaji budete mít kontrolu vy.  Odstraníte-li profil dítěte, případně aplikaci, budou údaje z mobilního zařízení odstraněny.Odstraníte-li profil dítěte, případně aplikaci, budou údaje z mobilního zařízení odstraněny.

Číst víceČíst méně
Cookies

Soubory cookie

V některých zemích používáme soubory cookie, značky nebo podobné technologie (dále „soubory cookie“) pro provoz, poskytování, zlepšování, pochopení a přizpůsobení našich služeb. Soubory cookie nám umožňují rozpoznat vaše mobilní zařízení a shromažďovat vaše osobní údaje včetně vašeho jedinečného uživatelského čísla zařízení, adresy IP vašeho mobilního zařízení, typu mobilního internetového prohlížeče nebo operačního systému, který používáte, údajů o relaci a využití nebo údajů souvisejících s výkonem služeb, což jsou informace o tom, jak aplikaci používáte.

 

Než soubory cookie použijeme, požádáme vás o souhlas.  Další informace o používání souborů cookie v této aplikaci naleznete v našem oznámení o souborech cookie, které najdete v části nastavení ochrany osobních údajů dané aplikace.

Číst víceČíst méně
Location data

Zákaznická podpora

Pokud požadujete zákaznickou podporu, můžeme vás požádat, abyste nám poskytli informace týkající se vašeho používání našich služeb včetně vaší interakce se společností Philips a jak vás kontaktovat, abychom mohli potřebnou podporu poskytnout. Naše služby provozujeme a poskytujeme, včetně poskytování zákaznické podpory a vylepšování, upevňování a přizpůsobování našich služeb. Vaše údaje používáme také k tomu, abychom vám odpověděli, když nás kontaktujete.


Zpracování údajů o zákaznické podpoře považujeme za nezbytné pro plnění smlouvy, jejímiž jste účastníky, a za zákonné podle článku 6.1 b) nařízení (EU) č. 2016/679.

Combined data

Kombinované údaje

Můžeme kombinovat vaše osobní údaje včetně údajů o účtu a souborů cookie s údaji shromážděnými během vašich interakcí a používání digitálních kanálů společnosti Philips, jako jsou sociální média, webové stránky, e-maily, aplikace a připojené produkty, včetně vaší adresy IP, souborů cookie, informací o mobilním zařízení, komunikací na které kliknete nebo klepnete, podrobností o poloze a navštívených webech.

 

Vaše kombinované údaje používáme ke zlepšení obsahu, funkčnosti a použitelnosti aplikace, zařízení a služeb a také k vývoji nových produktů a služeb. V tomto případě se domníváme, že zpracování vašich kombinovaných údajů bude založeno na oprávněném zájmu společnosti Philips a zákonné podle článku 6.1. f) nařízení (EU) č. 2016/679.


Pokud se přihlásíte k odběru propagačních sdělení o produktech, službách, událostech a propagačních akcích, které mohou být pro vás relevantní na základě vašich preferencí a chování online, můžeme vám poskytovat marketingová a propagační sdělení prostřednictvím e-mailu, telefonu a jiných digitálních kanálů, například mobilních aplikací a sociálních médií. Abychom mohli sdělení přizpůsobit vašim preferencím a chování a poskytovat vám relevantnější a lépe přizpůsobenou zkušenost, můžeme vaše osobní údaje analyzovat a kombinovat.   Před odesláním případných propagačních sdělení vás požádáme o souhlas. 

Číst víceČíst méně

Oprávnění

Když bude aplikace potřebovat oprávnění pro přístup ke snímačům vašeho mobilního zařízení (např. fotoaparát, Wi-Fi, geografické umístění nebo Bluetooth) nebo jiné údaje (např. fotografie) pro účely služeb, požádáme vás o souhlas.

 

  • Přibližné zeměpisné umístění. Operační systémy Android požadují pro připojení k zařízení přibližné zeměpisné umístění. Společnost Philips však nebude takové údaje žádným způsobem zpracovávat.  Údaje zůstanou uloženy v aplikaci v mobilním zařízení, kde k nim společnost Philips nebude mít přístup. Odstraníte-li profil dítěte, případně aplikaci, budou údaje z mobilního zařízení odstraněny.  

 

  • Mikrofon nebo záznam zvuku.  Při hraní her o čištění zubů může vaše dítě získat přístup k odměnám včetně možnosti, kdy Perlík napodobuje hlas vašeho dítěte.  Aplikace vyžaduje přístup k mikrofonu zařízení pro záznam hlasu a podporu této odměny. Společnost Philips však nebude takové údaje žádným způsobem zpracovávat ani ukládat. Tyto údaje nebude ukládat ani aplikace. 

  • Fotografie a média. Chcete-li přidat obrázek do profilu dítěte, může aplikace požádat o povolení přístupu k fotoaparátu nebo galerii fotografií.  Jako technický předpoklad může operační systém Android požádat o povolení přístupu k videím, aplikace však toto oprávnění použije pouze pro přístup k fotoaparátu při fotografování.  Společnost Philips nebude profilový obrázek vašeho dítěte žádným způsobem zpracovávat.  Údaje zůstanou uloženy v aplikaci v mobilním zařízení, kde k nim společnost Philips nebude mít přístup. 

  • Soubory.  Aplikace vyžaduje přístup k vašim souborům k uložení jazykových konfigurací a dalších souborů, které aplikace používá k provozu (například grafika, mediální soubory nebo jiné velké programové vybavení). Odstraníte-li aplikaci, budou údaje z mobilního zařízení odstraněny.
Číst víceČíst méně
Third parties

S kým osobní údaje sdílíme?

 

Společnost Philips může vaše osobní údaje zveřejnit poskytovatelům služeb z řad třetích stran, obchodním partnerům nebo jiným třetím stranám v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů, případně příslušnými zákony.

Poskytovatelé služeb

Spolupracujeme s třetími stranami poskytujícími služby, které nám pomáhají provozovat, poskytovat, zlepšovat, chápat, přizpůsobovat, podporovat a uvádět na trh naše služby.

 

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s následujícími poskytovateli služeb:

 

  • Poskytovatelé služeb IT a cloudu

Tito poskytovatelé služeb dodávají potřebný hardware, software, sítě, úložiště, transakční služby, případně související technologie potřebné k provozování aplikace nebo poskytování služeb.


Společnost Philips vyžaduje, aby její poskytovatelé služeb poskytovali odpovídající úroveň ochrany vašich osobních údajů, které jsou na podobné úrovně, kterou poskytujeme my. Požadujeme, aby naši poskytovatelé služeb zpracovávali vaše osobní údaje pouze v souladu s našimi pokyny a pouze pro výše uvedené specifické účely, aby měli přístup k minimálnímu množství údajů, které potřebují k poskytování konkrétní služby a k ochraně bezpečnosti vašich osobních údajů.


Další třetí strany

Společnost Philips může také spolupracovat se třetími stranami, které zpracovávají vaše osobní údaje pro své vlastní účely. Pokud společnost Philips sdílí osobní údaje se třetími stranami, které používají vaše osobní údaje pro své vlastní účely, společnost Philips před sdílením vašich osobních údajů zajistí, aby vás informovala, případně aby získala váš souhlas v souladu s platnými zákony. V takovém případě si pozorně přečtěte jejich zásady ochrany osobních údajů, které informují o jejich postupech při ochraně osobních údajů, včetně toho, jaký typ osobních údajů shromažďují, jak je používají, zpracovávají a chrání.

 

Společnost Philips může prodat některý podnik nebo jeho část jiné společnosti. Takový převod vlastnictví může zahrnovat převod vašich osobních údajů přímo souvisejících s tímto podnikem, na kupující společnost. Všechna naše práva a povinnosti vyplývající z našeho prohlášení o ochraně osobních údajů jsou volně převoditelné společností Philips na kteroukoli z dceřiných společností v souvislosti s fúzí, akvizicí, restrukturalizací nebo prodejem majetku, případně na základě zákona nebo jinak, a můžeme převést vaše osobní údaje na kteroukoli z našich přidružených společností, následných subjektů nebo nového majitele.

 

Přeshraniční přenos

Vaše osobní údaje mohou být uchovávány a zpracovávány v jakékoli zemi, kde máme zařízení nebo ve kterých využíváme poskytovatele služeb, a používáním služeb potvrzujete případný přenos údajů do zemí mimo zemi vašeho trvalého pobytu, ve které mohou platit pravidla ochrany údajů odlišná od pravidel ve vaší zemi. Za určitých okolností mohou mít právo na přístup k vašim osobním údajům soudy, donucovací orgány, regulační instituce nebo bezpečnostní úřady v těchto jiných zemích.

 

Pokud se nacházíte v EHP, mohou být vaše osobní údaje převedeny do našich poboček nebo k poskytovatelům služeb v zemích mimo EHP, které jsou uznávány Evropskou komisí jako země zajišťující odpovídající úroveň ochrany údajů v souladu s normami EHP (úplný seznam těchto zemí je k dispozici zde. Pro převody z EHP do zemí, které Evropská komise nepovažuje za dostačující, jako jsou Spojené státy, jsme zavedli přiměřená opatření, jako jsou naše Závazná podniková pravidla pro údaje zákazníků, dodavatelů a obchodních partnerů, případně standardní smluvní doložky přijaté Evropskou komisí k ochraně vašich osobních údajů. Kopii těchto opatření můžete získat na výše uvedeném odkazu nebo kontaktováním adresy privacy@philips.com.

 

Jak dlouho uchováváme vaše údaje?

Vaše osobní údaje uchováváme tak dlouho, jak bude třeba nebo jak je povoleno s ohledem na účely, pro které jsou údaje shromažďovány. Kritéria, která používáme k určení našich retenčních období, zahrnují: (i) dobu, po kterou aplikaci a služby používáte; (ii) zda existuje právní povinnost, jíž podléháme; nebo (iii) zda je uchovávání vhodné s ohledem na naše právní postavení (např. v souvislosti s platnými stavy omezení, soudními spory nebo šetřeními regulačními orgány).

Číst víceČíst méně
Choices and rights

Vaše volby a práva

Pokud byste chtěli podat žádost o přístup, opravu, vymazání, omezení nebo námitky proti zpracování osobních údajů, které jste nám dříve poskytli, nebo pokud byste chtěli podat žádost o obdržení elektronické kopie vašich osobních údajů pro účely jejich přenosu do jiné společnosti (v rozsahu, v jakém je toto právo na přenositelnost údajů poskytováno platnými zákony), můžete nás kontaktovat na adrese privacy@philips.com. Na vaši žádost vám odpovíme v souladu s platnými zákony.

Ve své žádosti prosím vyjasněte, jaké osobní údaje byste chtěli získat, opravit, vymazat, omezit nebo napravit jejich zpracování. Pro vaši ochranu můžeme zapracovat pouze žádosti týkající se osobních údajů spojených s vaším účtem, vaší e-mailové adresy nebo jiných informací o účtu, které používáte k odeslání své žádosti, a před implementací vašeho požadavku budeme muset ověřit vaši identitu. Budeme se snažit splnit vaši žádost, jakmile bude rozumně proveditelná.

 

Pokud potřebujeme souhlas se shromažďováním, případně zpracováním vašich osobních údajů, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat, aniž byste ovlivnili zákonnost zpracování na základě souhlasu před vaším odstoupením.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud budete využívat (některé) své volby a práva, nebudete moci dále používat – zcela nebo zčásti – naše služby.

Číst víceČíst méně
We protect your personal data

Chráníme vaše osobní údaje

Bereme vážně naši povinnost chránit údaje, které svěříte společnosti Philips, před náhodnou nebo neoprávněnou změnou, ztrátou, zneužitím, zveřejněním nebo přístupem. Společnost Philips využívá celou řadu bezpečnostních technologií, technických a organizačních opatření, která pomáhají chránit vaše údaje. Za tímto účelem realizujeme mimo jiné kontroly přístupu, používání firewallů a zabezpečených protokolů.

Číst víceČíst méně
Special information for parents

Speciální informace pro rodiče

Zásadou společnosti Philips je dodržovat zákon, pokud je vyžadováno svolení rodiče nebo opatrovníka před shromažďováním, používání nebo zveřejňování osobních údajů dětí. Zavázali jsme se dodržovat potřeby ochrany osobních údajů dětí a důrazně doporučujeme rodičům a opatrovníkům, aby se aktivně zabývali online aktivitami a zájmy svých dětí.


Pokud se jako rodič nebo zákonný zástupce dozvíte, že nám jeho dítě poskytlo své osobní údaje bez vašeho souhlasu, kontaktujte nás prosím na adrese privacy@philips.com. Pokud se dozvíme, že nám dítě poskytlo osobní údaje, smažeme jeho údaje z našich záznamů.

Číst víceČíst méně
Local specific information

Místní specifické informace: Vaše práva na ochranu soukromí v Kalifornii (pouze USA)

Kalifornský občanský zákoník § 1798.83 umožňuje našim zákazníkům, kteří jsou rezidenty Kalifornie, požádat a získat od nás jednou za rok, zdarma, informace o tom, které osobní údaje (pokud takové existují) jsme v předcházejícím kalendářním roku poskytli třetím stranám pro účely přímého marketingu. V případě potřeby budou tyto informace obsahovat seznam kategorií osobních údajů, které byly sdíleny, a jména a adresy všech třetích stran, se kterými jsme sdíleli údaje v bezprostředně předcházejícím kalendářním roce. Pokud jste rezidentem v Kalifornii a pokud chcete takovou žádost přednést, navštivte naše webové stránky o ochraně osobních údajů: https://www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html.

Číst víceČíst méně
Changes to the privacy notice

Změny tohoto oznámení o ochraně osobních údajů

Naše služby se mohou čas od času měnit bez předchozího upozornění. Z tohoto důvodu si vyhrazujeme právo toto oznámení o ochraně osobních údajů čas od času upravit nebo aktualizovat. Při aktualizaci tohoto oznámení o ochraně osobních údajů budeme také aktualizovat datum v jeho horní části.


Doporučujeme vám, abyste pravidelně kontrolovali nejnovější verzi tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.


Nové oznámení o ochraně osobních údajů vstoupí v platnost okamžitě po zveřejnění.
Pokud s revidovaným oznámením nesouhlasíte, měli byste změnit své preference nebo zvážit ukončení používání našich služeb. Pokud budete pokračovat v přístupu nebo využívání našich služeb poté, co tyto změny vstoupí v platnost, berete na vědomí, že jste byli informováni a souhlasíte s oznámením o ochraně osobních údajů v jeho aktuálním znění.

Číst víceČíst méně
Contact

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo způsobu, jakým společnost Philips používá vaše osobní údaje, kontaktujte prosím našeho inspektora ochrany údajů na adrese privacy@philips.com. Případně máte právo podat stížnost orgánu dozoru, který je příslušný pro vaši zemi nebo oblast.

 

100719-Philips Oral Healthcare, LLC

22100 Bothell Everett Highway,

Bothell WA 98021, USA