Philips Sonicare– Prohlášení o ochraně
soukromí

 

Toto prohlášení o ochraně soukromí bylo naposledy změněno 23. ledna 2017.

Philips Sonicare používá osobní údaje shromážděné nebo zpracované přístrojem (přístroji) Philips Sonicare (dále jen „přístroj(e)“) a mobilní aplikací Philips Sonicare (dále jen „aplikace“).
Toto prohlášení o ochraně soukromí se vztahuje na osobní údaje shromážděné přístroji a aplikací, jež jsou kontrolovány nebo pod kontrolou společnosti Philips Consumer Lifestyle B.V., se sídlem High Tech Campus 5, 5656 AE Eindhoven, Nizozemské království nebo kterékoli z jejích dceřiných a/nebo jinak spřízněných společností ze skupiny Philips, v České republice pak společnosti Philips Česká republika s.r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 678/23, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 639 85 306, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu C, vložce 38206 (dále jen „společnost Philips“). Toto je prohlášení o našich zásadách ochrany soukromí, nikoli smlouva nebo dohoda.

Úvodní informace

Osobními údaji či také jen údaji se rozumí níže v tomto prohlášení o ochraně soukromí vymezené osobní údaje, získané prostřednictvím přístroje nebo aplikace, ve smyslu Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, ve znění pozdějších změn, a příslušných národních právních předpisů, v České republice pak zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, nevyplývá-li z jejich povahy implicitně opak.

Správcem osobních údajů je Philips, který osobní údaje také bude zpracovávat, a to automatizovaně prostřednictvím prostředků výpočetní techniky. Osobní údaje přitom bude Philips zpracovávat pouze v rozsahu a pro účely vymezené níže v tomto prohlášení o ochraně soukromí. Osobní údaje mohou být dále zpřístupněny pouze osobám, jejichž identifikace a kontaktní údaje jsou dostupné na kontaktní emailové adrese privacy@philips.com.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a šířením obchodních sdělení

Tímto uděluji Philips (tam, kde jej právní předpisy vyžadují) svůj výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů za níže v tomto prohlášení o ochraně soukromí vymezenými účely, a to na dobu 10 let ode dne získání předmětných osobních údajů ze strany Philips, ledaže v této době nedojde k naplnění účelu jejich zpracování, když pro tento případ uděluji tento souhlas na dobu až do naplnění účelu tohoto zpracování bez jakéhokoliv omezení.

Tímto současně uděluji Philips svůj souhlas se zasíláním a šířením níže v tomto prohlášení o ochraně soukromí vymezených obchodních sdělení ze strany Philips mé osobě, a to na dobu 20 let od dnešního dne. 

Shromažďované a využívané údaje

account data

Údaje účtu

Tyto údaje zahrnují uživatelské jméno, jméno, e-mailovou adresu, pohlaví, věk, zemi, oblast, jazyk a heslo.

 

Shromažďované údaje slouží k vytvoření a správě vašeho účtu. Váš účet bude sloužit k zaslání uvítacího e-mailu za účelem ověření vašeho uživatelského jména a hesla, ke komunikaci s vámi v reakci na vaše dotazy a k tomu, abychom vám mohli zasílat oznámení výhradně související s příslušnou službou, například pokud je naše služba dočasně pozastavena z důvodu údržby. Vaše registrační údaje použijeme k vytvoření a správě vašeho účtu nebo k zaregistrování vašeho nákupu.

Číst víceČíst méně
Data filled in by you

Údaje, které zadáváte vy

Mezi tyto údaje patří cíle, které jste si stanovili ohledně čištění zubů a svěžesti svého dechu, odpovědi uvedené v úvodním dotazníku a konkrétní otázky týkající se vašich návyků a činností v oblasti péče o ústní dutinu.

 

Shromažďované údaje využíváme také k tomu, abychom vám pomohli zlepšit návyky v oblasti čištění zubů a péče o hygienu ústní dutiny, a dosáhnout tak trvalých změn zdravotního stavu vaší ústní dutiny. Proto průběžně vyhodnocujeme vaše pokroky při plnění cílů, jež jste si stanovili, a poskytujeme vám doporučení ohledně péče o ústní dutinu, která vám pomohou vašich cílů dosáhnout.

Číst víceČíst méně
Devices data

Údaje z přístrojů

Pokud používáte elektrický kartáček Philips Sonicare Connected, přístroj zaznamenává údaje o tom, jak jej používáte, například dobu používání nebo úroveň nabití baterie, a údaje ze senzorů, jako je umístění, pohyb a tlak, jakým kartáček působí, a kromě toho zaznamenává také typ hlavice kartáčku a režim, který používáte při čištění zubů, a všechny tyto údaje průběžně posílá do aplikace. Tyto údaje rovněž zahrnují jedinečné číslo uživatele přístroje, IP adresu(y) vašeho přístroje (vašich přístrojů), typ mobilního internetového prohlížeče nebo operačního systému, jež používáte, a také údaje o jednotlivých použitích přístroje (přístrojů).

 

 • Shromážděné údaje slouží ke sledování vašich pohybů při čištění zubů a jejich synchronizaci s personalizovanou 3D mapou vaší ústní dutiny v aplikaci Sonicare, abychom vám mohli poskytnout přizpůsobený program, jenž okamžitě reaguje na to, která místa jste při čištění zubů vynechali, sleduje účinnost hlavice vašeho kartáčku a upozorní vás, když je potřeba hlavici kartáčku vyměnit.

 

Pokud používáte analyzátor dechu Philips Sonicare přístroj zaznamenává údaje o tom, jak jej používáte, například dobu používání nebo úroveň nabití baterie, a údaje ze senzorů, mezi něž patří informace o přítomnosti plynů vznikajících jako vedlejší produkt činnosti bakterií v ústech a o vlhkosti v ústech, a všechny tyto údaje průběžně posílá do aplikace. Tyto údaje rovněž zahrnují jedinečné číslo uživatele přístroje, IP adresu(y) vašeho přístroje (vašich přístrojů), typ mobilního internetového prohlížeče nebo operačního systému, jež používáte, a také údaje o jednotlivých použitích přístroje (přístrojů).

 

 • Shromážděné údaje slouží k tomu, abychom vám v reálném čase poskytovali informace o kvalitě vašeho dechu, sledovali, jakým způsobem si čistíte zuby, a poskytovali vám individuální rady a poznatky, jež vám umožní zlepšit svůj dech a návyky v oblasti péče o ústní dutinu.
 • Shromážděné údaje poskytují přehled o tom, jak přístroj(e) používáte. 
Číst víceČíst méně
Cookies

Cookies

Aplikace využívá cookies nebo podobné techniky. Tyto údaje rovněž zahrnují jedinečné číslo uživatele přístroje, IP adresu(y) vašeho mobilního přístroje (vašich mobilních přístrojů), typ mobilního internetového prohlížeče nebo operačního systému, jež používáte, a také údaje o jednotlivých použitích aplikace.

 

Využíváme následující typy cookies:

 

Vyžadované cookies

Tyto cookies zajišťují, aby web správně fungoval.

 

Analytické cookies

Tyto cookies nám umožňují analyzovat používání webu, takže můžeme měřit a zlepšovat funkčnost našich webů.

 

Sociální média

Tyto cookies vám umožňují připojit se k sociálním sítím a číst recenze.

 

Cookies pro cílenou reklamu

Tyto cookies umožňují lépe přizpůsobit reklamy vašim zájmům, a to jak na webových stránkách společnosti Philips, tak i mimo ně.

 

 • Tyto údaje lze používat ke zjišťování, o které části aplikace máte zájem, sledování způsobu, jakým aplikaci využíváte, a zlepšování vaší zkušenosti z využívání aplikace nebo sdílení obsahu ze sociálních médií. Také využíváme cookies, které zajišťují, aby aplikace správně fungovala.
 • Shromažďované údaje nám umožňují poskytovat vám jednotlivé funkce aplikace.
 • Shromážděné údaje rovněž poskytují přehled o tom, jak přístroj(e) a aplikaci používáte, a také o vašich návštěvách přístroje(ů) a aplikace.
 • Další informace o cookies nastavených provozovateli sociálních médií a o tom, jaké údaje mohou shromažďovat, najdete v Zásadách ochrany soukromí, jež jednotliví provozovatelé sociálních médií uplatňují. Níže uvádíme Zásady ochrany soukromí uplatňované sociálními médii, jež společnost Philips nejvíce využívá:

 

Facebook

Google+

Twitter

Pinterest

LinkedIn

YouTube

Instagram

Vine

Číst víceČíst méně
Location data

Údaje o poloze

Když povolíte přístup k údajům o své poloze, můžeme shromažďovat informace o geografické poloze vašeho mobilního zařízení.

 

 • Když chcete na stránkách podpory použít funkci „Najít Philips ve vaší blízkosti“, budete požádáni, abyste sdíleli údaje o své poloze se společností Philips. Na základě údajů o vaší poloze budete přesměrováni na nejbližší obchod nebo na kontaktní údaje oddělení péče o zákazníky pro vaši zemi.
Číst víceČíst méně
Combined data

Kombinované údaje

Mezi tyto údaje patří údaje účtu, údaje, které zadáváte vy, údaje z přístroje (přístrojů), cookies, údaje o poloze a údaje, které společnost Philips shromažďuje při vašich interakcích s ní a mezi něž patří:

 

 • Údaje o vašich interakcích a o tom, jak využíváte digitální kanály společnosti Philips, jako jsou sociální média, webové stránky, e-maily, aplikace a připojené produkty. Tyto údaje mohou zahrnovat: IP adresy, cookies, údaje z přístrojů, sdělení, na která kliknete nebo klepnete, údaje o poloze, údaje o webových stránkách, jež navštěvujete, apod.
 • Kombinované údaje se analyzují a slouží k tomu, abychom vám poskytovali služby Philips Sonicare, umožňující například sledování vašich pohybů při čištění zubů a jejich synchronizaci s 3D mapou vaší ústní dutiny v aplikaci Sonicare, abychom vám mohli poskytnout přizpůsobený program, jenž okamžitě reaguje na to, která místa jste při čištění zubů vynechali, sleduje účinnost hlavice vašeho kartáčku a upozorní vás, když je potřeba hlavici kartáčku vyměnit, a umožňuje nám poskytovat vám schémata pro kvalitu dechu, vhodné poznatky a rady. Tyto údaje můžeme sloučit a odebrat z nich osobní údaje jednotlivých osob, abychom z nich mohli vytvářet publikace, prezentace, zprávy nebo jiná (marketingová) sdělení, jež můžeme používat k interním i externím účelům.
 • Pokud se rozhodnete přijímat reklamní sdělení – založená na vašich preferencích a chování – o výrobcích společnosti Philips, službách, událostech a propagačních akcích, můžeme vás kontaktovat s propagačními sděleními prostřednictvím e-mailu, telefonu a jiných digitálních kanálů, jako jsou mobilní aplikace a sociální média. Aby bylo možné tato sdělení přizpůsobit vašim preferencím a chování a poskytnout vám co nejlepší informace podle vašich konkrétních potřeb, můžeme analyzovat a kombinovat vaše osobní údaje.
 • Tyto údaje nám pomáhají zlepšovat obsah, funkčnost a použitelnost aplikace, přístroje(ů) a našich produktů a služeb a vyvíjet nové produkty a služby.
 • Můžeme kombinovat informace získané od vás a sdílet je s jinými společnostmi skupiny Philips a se třetími stranami.
Data about your interactions and usage of the Philips digital channels such as social media, websites, emails, apps and connected product. This data may include: IP address, cookies, device information, communications you click on or tap, location details, websites you visit.
Číst víceČíst méně
Third parties
Třetí strany

Společnost Philips může využívat třetí strany jako poskytovatele služeb v těchto oblastech:

 

Poskytovatelé IT

Tito poskytovatelé dodávají nezbytný hardware, software, zajišťují síťové služby, ukládání, transakční služby a/nebo související technologie potřebné k provozování aplikace nebo poskytovaných služeb.

 

Poskytovatelé cloudových služeb

Tito poskytovatelé poskytují služby ukládání dat. Společnost Philips se zavazuje ukládat vaše osobní údaje ve vašem regionu za použití cloudových služeb v Evropě, USA, Latinské Americe, Tokiu nebo Sydney a v Číně.

 

Platby

Tito poskytovatelé zacházejí s finančními údaji týkajícími se nákupů v aplikaci.

 

Společnost Philips vyžaduje, aby tito poskytovatelé služeb zajišťovali srovnatelnou úroveň ochrany vašich osobních údajů jako společnost Philips, aby zpracovávali vaše osobní údaje pouze pro konkrétní účely uvedené výše a měli přístup k minimálnímu množství údajů, které potřebují k poskytování dané služby.
 

Pokud společnost Philips povolí třetí straně přenést vaše osobní údaje mimo vaši geografickou oblast, přijmeme opatření na ochranu vašeho práva na soukromí, a to prostřednictvím smluvních ujednání nebo jiných prostředků, které poskytnou srovnatelnou úroveň ochrany po dobu, kdy naši partneři z řad třetích stran dotyčné informace zpracovávají.

 

Společnost Philips poskytne osobní údaje pouze v souladu s tímto prohlášením o ochraně soukromí, nebo pokud to vyžaduje zákon.

 

Společnost Philips někdy prodává závod nebo část závodu jiné společnosti. Takový převod vlastnictví by mohl zahrnovat převod vašich osobních údajů, jež přímo souvisejí s daným závodem, na kupující firmu.

Data about your interactions and usage of the Philips digital channels such as social media, websites, emails, apps and connected product. This data may include: IP address, cookies, device information, communications you click on or tap, location details, websites you visit.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Evropě, USA, Latinské Americe, Tokiu nebo Sydney a v Číně.

 
Spacer
 

Philips Sonicare service Providers

These providers deliver specific services for Philips Sonicare such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to nákupů v aplikaci.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Evropě, USA, Latinské Americe, Tokiu nebo Sydney a v Číně.

 
Spacer
 

Philips Sonicare service Providers

These providers deliver specific services for Philips Sonicare such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to nákupů v aplikaci.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Evropě, USA, Latinské Americe, Tokiu nebo Sydney a v Číně.

 
Spacer
 

Philips Sonicare service Providers

These providers deliver specific services for Philips Sonicare such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to nákupů v aplikaci.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Evropě, USA, Latinské Americe, Tokiu nebo Sydney a v Číně.

 
Spacer
 

Philips Sonicare service Providers

These providers deliver specific services for Philips Sonicare such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to nákupů v aplikaci.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Evropě, USA, Latinské Americe, Tokiu nebo Sydney a v Číně.

 
Spacer
 

Philips Sonicare service Providers

These providers deliver specific services for Philips Sonicare such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to nákupů v aplikaci.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Evropě, USA, Latinské Americe, Tokiu nebo Sydney a v Číně.

 
Spacer
 

Philips Sonicare service Providers

These providers deliver specific services for Philips Sonicare such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to nákupů v aplikaci.

Philips Sonicare service Providers

These providers deliver specific services for Philips Sonicare such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

Philips Sonicare service Providers

These providers deliver specific services for Philips Sonicare such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

Číst víceČíst méně
Choices and rights

Možnosti volby a práva

Zašlete laskavě e-mail na adresu privacy@philips.com chcete-li uplatnit tyto své možnosti volby a práva:

 

 • Přístup
  Kdykoli si můžete vyžádat přístup ke svým osobním údajům. Požádáte-li o informaci o zpracování osobních údajů, je Philips povinen vám tuto informaci bez zbytečného odkladu předat, přičemž má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 • Žádost o opravu údajů
  Kdykoli můžete požádat o opravu vašich osobních údajů.
 • Námitky
  Kdykoli můžete vyjádřit své námitky proti zpracování vašich osobních údajů.
 • Právo na vysvětlení a právo na odstranění nedostatků
  Pokud zjistíte nebo se budete domnívat, že Philips provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat Philips o vysvětlení, nebo můžete požadovat, aby Philips odstranil takto vzniklý stav, přičemž zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
 • Dotazy nebo stížnosti
  Kdykoli nás můžete kontaktovat, pokud máte nějaké dotazy, stížnosti, obavy nebo návrhy.
 • Zrušení souhlasu
  Můžete snadno odvolat svůj souhlas (například zrušit své vyjádření zájmu o naše marketingové služby, a to pomocí tlačítka 'unsubscribe' (zrušit odběr) pod každým e-mailem, který vám zašleme).
 • Vymazání údajů
  Pokud máme k dispozici vaše osobní údaje, kdykoli můžete požádat o jejich vymazání.
Číst víceČíst méně
We protect your personal data
Chráníme vaše osobní údaje

Uznáváme a bereme vážně svoji povinnost chránit údaje, které společnosti Philips svěříte, před ztrátou, zneužitím nebo neoprávněným přístupem. Společnost Philips využívá celou řadu bezpečnostních technologií a organizačních postupů, jež pomáhají chránit vaše údaje. Například uplatňujeme kontrolu přístupu a používáme firewally, šifrování a zabezpečené servery.

Číst víceČíst méně
Special information for parents
Zvláštní informace pro rodiče

Technologie Philips Sonicare sice není obecně určena pro děti mladší 15 let, nicméně zásadou společnosti Philips je dodržovat právní předpisy, které shromažďování, používání nebo zveřejňování osobních údajů dětí podmiňují souhlasem rodiče nebo jiného z právem aprobovaných důvodů oprávněného zástupce.

 

Prosíme rodiče nebo  jiné oprávněné zástupce, kteří se dozví, že jejich dítě, jež je mladší 15 let, nám poskytlo své osobní údaje, aby nás kontaktovali na adrese privacy@philips.com. Pokud se dozvíme, že nějaké dítě mladší 15 let nám poskytlo své osobní údaje, takové údaje z našich záznamů vymažeme.

Číst víceČíst méně
Local specific information
Místní specifické informace: Vaše právo na soukromí podle zákonů státu Kalifornie

Oddíl 1798.83 občanského zákoníku státu Kalifornie umožňuje našim zákazníkům, kteří jsou obyvateli Kalifornie, aby si od nás jednou za rok vyžádali informace o případných osobních údajích, jež jsme v předcházejícím kalendářním roce poskytli třetím osobám pro účely přímého marketingu (jsou-li takové), a abychom jim tyto informace bezplatně poskytli. Tyto informace by případně zahrnovaly seznam kategorií osobních údajů, které byly sdíleny, a jména a adresy všech třetích stran, s nimiž jsme tyto údaje sdíleli v bezprostředně předcházejícím kalendářním roce. Pokud jste obyvateli státu Kalifornie a chcete takovou žádost uplatnit, zašlete laskavě příslušný e-mail na adresu privacy@philips.com.

Číst víceČíst méně
Changes to the privacy notice
Změny tohoto prohlášení o ochraně soukromí

Služby, které společnost Philips poskytuje, se mohou čas od času bez předchozího upozornění změnit. Proto si vyhrazujeme právo toto prohlášení o ochraně soukromí čas od času změnit nebo doplnit.

 

Doporučujeme vám často navštěvovat tuto stránku, abyste si prostudovali nejnovější verzi.

 

Nové prohlášení o ochraně soukromí bude účinné od okamžiku zveřejnění. Pokud nebudete souhlasit s jeho pozměněným zněním, měli byste změnit své preference nebo zvážit možnost přestat používat naši aplikaci. Pokud budete nadále přistupovat k našim službám nebo je používat i poté, co dotyčné změny vstoupí v účinnost, berete tím na vědomí, že jste byli informováni o pozměněném znění prohlášení o ochraně soukromí.

Číst víceČíst méně
Contact

Kontakt

Můžete nás kontaktovat na adrese: privacy@philips.com.