Jak dosáhnout zdravého a zářivého úsměvu

Čištění zubů zaručuje hygienu ústní dutiny.

Trvalé zdraví našich zubů a dásní by mohlo být spojeno se zdravím našeho srdce. Kvůli tomu mělo inovativní myšlení společnosti Philips zaměřené konkrétně na to, jak zlepšit péči o zuby, tak nesmírný vliv na lidi, bez ohledu na jejich věk a to, kde se nachází.

Každý ví, že pravidelné čištění zubů je nezbytné kvůli dobré hygieně ústní dutiny. Někdy k tomu, abychom zlepšili lidské životy, potřebujeme pomocnou ruku technologie. Jak prohlašuje Michael Noack, profesor péče o zuby a periodontologie na univerzitě v Kolíně nad Rýnem, technologie použitá v revolučním elektrickém zubním kartáčku Philips Sonicare chrání dásně a odstraňuje plak mnohem lépe než obvyklé zubní kartáčky. Rozdíl mezi oběma je patrný na první pohled, říká.

Moje zkušenosti jsou takové, že pokud pacienti používají výrobky Philips Sonicare, je pro ně odstraňování biologického plakového povlaku jednodušší.“

 

Michael Noack

Profesor péče o zuby a periodontologie, univerzita v Kolíně nad Rýnem

Elektrický zubní kartáček Sonicare byl vyvinut poprvé v 80. letech 20. století a je navržen tak, aby lidem umožňoval osobní péči o své zuby. Jedná se o realizaci smysluplných a účinných inovací, jejichž synonymem se společnost Philips stala – o jednoduše navrženou chytrou inovaci, která má opravdový vliv na vaše zdraví.

70%

zvýšení rizika rozvoje srdečních chorob u osob se špatnou hygienou ústní dutiny v porovnání s těmi, které si zuby čistí dvakrát denně.

 

Citation: UCL Epidemiology & Public Health

Jak dosáhnout zářivého úsměvu

Elektrický kartáček s nejnovější technologií, který se dostane k srdci zdraví.

Čištění zubů dnes přináší ovoce o mnoho let později

Nejlepší inovace dávají vždy smysl. Například je známo, že používání inovativních past určených k zachování bílých zubů a čistých dásní se datuje přinejmenším 7 000 let do minulosti. Dnes již proti důležitosti hygieny ústní dutiny nikdo nic nenamítá – každodenní čištění zubů a mezizubních prostorů je pevně zakořeněno jako jeden ze základních kamenů dobré periodontální péče. Již mnoho let existuje tušení vztahu mezi zdravím ústní dutiny a zdravím celého organismu a mnoho nedávných studií potvrdilo, že nemoci ústní dutiny mohou negativně ovlivnit zdraví organismu třemi různými způsoby: vdechováním bakterií a cytokinů, prostřednictvím bakterií souvisejících s onemocněním dásní vstupujících do těla oběhovým systémem a dále prostřednictvím zánětů spojených s periodontálními chorobami.
Zdravotnické a jiné instituce, které mají zájem na podpoře lepší zdravotní péče o ústní dutinu, ale přesto stále čelí jedné obrovské výzvě. Lidi, především mladé, není nikdy snadné přesvědčit, aby se svým periodontálním zdravím zabývali trvale, důkladně a dlouhodobě.
Výzvy pro skutečnou inovaci, především u výrobců vybavení péče o ústní dutinu, představuje to, jak vložit nástroje měnící život, které nabízejí uskutečnitelný zdravotní prospěch, do rukou spotřebitelů, a následně jak zajistit, aby je prostřednictvím aplikované technologie i pravidelně používali.
Například bylo prokázáno, že čištění mezizubních prostor má příznivé účinky ve vztahu k zánětu dásní, zubnímu kazu a zapáchajícímu dechu. Když ho ale používali lidé za normálních podmínek, nepřinášelo často čištění mezizubních prostor stejné výhody jako při použití v profesionálních podmínkám za pomoci dentálního hygienika.
Je důležité najít pomocí informací založených na jasných důkazech cestu, jak u spotřebitelů omezit překážky při přístupu k výhodám, když se sami chopí kontroly. Například při hledání účinné alternativy k tradiční zubní niti a mezizubním kartáčkům společnost Philips pomocí svého průzkumu zjistila, že lidé považují čištění mezizubních prostor za příliš složité, náročné na čas a že ho zapomínají provádět.
Naše výzkumné týmy ale také zjistily, že tenké proudy vody si spotřebitelé spojují se svěžestí. Další výzkum a technické inovace byly zapotřebí k vytvoření zcela nového ručního zařízení Philips Sonicare AirFloss, které vytváří dávky rozkmitaných vodních kapek o rychlosti 70 km/h, jež účinně čistí prostor mezi zuby – studie prokázaly, že odstraní 5krát více plaku než pouhé ruční čištění. Jedná se o druh výrobku požadovaného ke splnění současných trendů, poskytne osobní prospěch v periodontálním zdraví díky chytrému využití technologie. 

Bez ohledu na zlepšení zdravotní péče o ústní dutinu za posledních 10 až 15 let, hlavně v rozvojových zemích, poukazují nejnovější data, že se tento pozitivní trend ve zdraví ústní dutiny u mladých lidí začíná obracet. Důvodem jsou přinejmenším částečně změny stravovacích návyků. Nový zdroj starostí představuje zvýšení spotřeby slazených nápojů, které obzvlášť agresivně poškozují zubní sklovinu.

 

Citation: Brush now, win later - Philips/WSJ media partnership 2013

Děti by neměly podstupovat první zubní prohlídku ve věku nižším než 5 let.

Nepravda. Americká akademie dětské stomatologie doporučuje první zubní prohlídku dítěte ve věku 1 roku. Stejné doporučení uvádějí stomatologické a pediatrické ústavy po celém světě. Citace: Americká akademie dětské stomatologie

Prohlédněte si všechny naše výrobky životního stylu