Digitální technologie pro nemocnice

Inovace zvyšují efektivitu zdravotnictví.

Hospodářský rozvoj v celé Asii mění komunity a výrazně zlepšuje infrastrukturu. Někdy ale tlaky rostoucí urbanizace, požadavky populační křivky a nedostatek specializovaných lékařských odborníků mohou vést ke společenským problémům, které může pomoci vyřešit jen digitální technologie. Především, když je tato digitální technologie určena ke zvýšení efektivity zdravotní péče a snížení nákladů.

V zemi jako Čína mohou být požadavky na efektivitu jednotlivých lékařů zdrcující. Společnost Philips věří, že digitální technologie může způsobit ve světě medicíny revoluci a významně zlepšit efektivitu nemocnic. Především ve městech exponenciálně roste počet obyvatel a čím dál více lidí se setkává s diagnózami jako je astma či srdeční choroby, spolu s mnoha typy rakovin, včetně rakoviny plic, prsu a tlustého střeva.

Před třiceti lety jsme neměli zdaleka tolik pacientů jako dnes. Rakovina plic šla nahoru, rakovina prsu šla nahoru, rakovina tlustého střeva šla nahoru.“

 

Profesor Wang Wu

Vedoucí oddělení radiologie, Nemocnice čínsko-japonského přátelství

Klíčem je včasná diagnóza a pochopitelně i vyhýbání se chybám. Někdy je však omezen čas lékařů na jednotlivé pacienty. Divize Philips Healthcare ale vyvinula digitální snímkovací rentgenové přístroje, které mohou za pár minut nebo dokonce sekund lékařům nabídnout informace potřebné ke stanovení diagnózy a léčby pacienta efektivně, účinně a především rychle. 
Profesor Wang Wu, vedoucí radiologie pekingské Nemocnice čínsko-japonského přátelství zjistil, že se jeho pracovní život – i zdraví jeho pacientů – díky použití těchto zobrazovacích systémů Philips změnily: „Čím jasnější je snímek,“ říká, „tím jasnější je moje diagnóza.“

O kolik se za poslední tři desetiletí zvýšil v Číně počet obyvatel měst?

500 milionů. V čínských městech bude do roku 2030 žít miliarda lidí, což je přibližně 70 % populace Číny. Citace: The Economist

Prohlédněte si naše řešení zdravotní péče