Více vlivu pro pacienta

Naslouchání lidem a jejich potřebám.

Ve společnosti Philips začínáme u lidí. Nasloucháme jim a chápeme jejich potřeby. Znamená to, že výrobky a řešení Philips jsou nejen užitečné, ale také smysluplné. Tento druh přístupu může nemocnicím přinášet ohromný prospěch.

Inovativním přístupem ke zdravotní péči je spojit pacienty, lékaře a poskytovatele technologií do kreativního svazku. Naše inovace představují zásadní rozdíl ve zlepšování lidských životů. Jedna z klíčových otázek, kterou si kladou vlády a významní činitelé, zní, jak vytvořit prostředí, které je pro pacienty nejlepší?

Péče o lidi vyžaduje, abychom byli inovativní. Vyžaduje, abychom začali přemýšlet jinak. Partnerství, které jsme navázali se společností Philips, klade důraz na lepší služby pro pacienty.“

 

Dr. Ricardo Azziz

Prezident univerzity Georgia Regents (GRU) a výkonný ředitel CEO systému zdravotní péče Georgia Regents.

Dobrým začátkem, jak zlepšit péči o pacienty, je zeptat se samotných pacientů. Proto systém zdravotní péče Georgia Regents v Augustě v Georgii vytvořil se společností Philips partnerství, které dodává snímkování, osvětlení a poradenské služby a umožňuje tak efektivní proces rozvoje. Například pacientka s rakovinou prsu spolupracuje jako poradkyně pacientů s cílem zlidštit a změnit přístup k péči o pacienty. Vedoucí pracovníci nemocnice říkají, že jim pomáhá nabízet služby vyšší kvality, dělat práci rychleji a snižovat náklady, takže příklon k péči více zaměřené na pacienty přináší zdravotnictví výhru pro všechny zúčastněné. Pacientům také umožňuje aktivně ovlivňovat systém zdravotní péče a zlepšovat způsoby léčby a ošetřování.

Partnerství, které funguje

 

Bývalý výkonný ředitel zdravotního centra Georgia Regents a výkonný viceprezident společnosti Clinical Affairs, David Hefner, udělal velký kus práce. Podívejte se sem a zjistěte, co se mu podařilo dosáhnout spolu se společností Philips. 

Přibližně 86 % výkonných ředitelů ve zdravotnictví věří, že technologie dokáže během 5 let změnit nemocnice.

Pravda. Avšak pouhých 25 % ředitelů zahájilo nebo dokončilo změny, které mají přinést do nemocničních zařízení inovace.

Prohlédněte si naše řešení zdravotní péče