Budoucnost osobní zdravotní péče

Jedním z klíčových problémů, se kterými se v tomto století bude potýkat zdravotnictví, je poskytování zdravotní péče stárnoucí populaci ve stále více vytížených zdravotnických zařízeních. Společnosti Philips a Banner Health spustily program, jehož cílem je tento problém zkoumat a řešit inovativním způsobem.

Průkopníci osobní zdravotní péče

 

Seznamte se s Helen a Ralphem McCurdyovými. Jsou svoji už 64 let, ale v posledních letech se potýkají s celou řadou chronických onemocnění. Díky jedinečnému programu zdravotní péče vyvinutému společnostmi Philips a Banner Health dnes mají k dispozici tu nejlepší zdravotní péči přímo u sebe doma.

Dálková zdravotní péče: nový model zdravotní péče

V pohodlí domova

Podívejte se, jak inovativní dálková zdravotní péče umožňuje staršímu páru žít stále spolu.

Osoby, které dnes považujeme za staré, budou
v budoucnu v nejlepších letech

 

McCurdyovi jsou hezkým příkladem toho, jak se mění stárnoucí populace – lidé ve vyšším věku jsou stále aktivní, plní života a dožadují se zdravotní péče, která jim umožní žít běžným životem. Jak říká generální ředitelka Světové zdravotnické organizace Margaret Chanová: „Osoby, které dnes považujeme za staré, budou v budoucnu v nejlepších letech.“

= Lidé ve věku nad 65 let
= Děti

Očekává se, že v roce 2047 počet starších obyvatel poprvé přesáhne počet dětí.

Pouze 37 % dospělých starších 50 let si myslí, že budou v životě potřebovat dlouhodobou péči. Ve skutečnosti toto číslo dosahuje až 70 %.

Pouze 20 % těchto osob se se svými dospělými dětmi bavilo o strategii dlouhodobé péče.

Health and Retirement: Planning for the Great Unknown, Merrill Lynch

Výzvy, před kterými stojí systém zdravotní péče

 

Společnost Philips ve spolupráci se svými partnery po celém světě vyvíjí inovativní způsoby, jak lidem nabídnout tu nejlepší péči a současně příliš nezatížit zdroje a rozpočty zdravotnictví. Jedním ze způsobů, jak toho docílit, je dálková zdravotní péče, která pacienty doma sleduje a umožňuje jim přímo kontaktovat zdravotníky.

Víme, že pět procent nejtěžších pacientů odčerpává velké množství zdrojů (čas, peníze a lidské síly) ze všech systémů.“

 

Doktor Edward Perrin, MD

Banner iCare, zdravotnické zařízení organizace Banner Health

Změna našeho přístupu

Iniciativa Aging Well Think Tank společnosti Philips je přesvědčená, že potřebujeme změnit pohled na stárnutí z pouhé doby nevyhnutelného úpadku na pestré období podporované smysluplnými inovacemi na poli zdravotní péče. Objevila se příležitost vytvořit nový přístup ke zdravotní péči a začlenit technologii do každodenního lidského života.
Například namísto toho, abychom navštívili zdravotnické zařízení, může toto zařízení přijít k nám. Nebo alespoň taková byla teorie, když inovátoři ze společnosti Philips začali pracovat na dálkové zdravotní péči a měnit způsob, jakým společnost pečuje o své členy. Dnes tato technologie nejen umožňuje lékařům a sestrám sledovat pacienty u nich doma, ale i lidé sami mohou dbát na prevenci a následně prožívat delší a spokojenější život.

Tohle je budoucnost. Opravdu je to vynikající model, který zatím nikde jinde nefunguje.“

 

Doktor Edward Perrin, MD

Banner iCare, zdravotnické zařízení organizace Banner Health

Revoluční systém přesunu péče ze zdravotnických zařízení domů od společnosti Philips využívá propracovanou cloudovou technologii, která monitoruje, ukládá a analyzuje velké objemy komplexních dat. Pacienti musí být aktivně pobízeni a schopni se starat o svůj zdravotní stav, zatímco lékaři se mohou starat efektivněji o víc pacientů.

Jak to funguje

 

Systém dálkové zdravotní péče společností Philips a Banner Health je opravdu průkopnickým projektem.

S využitím síťové technologie od společnosti Philips si pacienti mohou sami doma měřit své zdravotní hodnoty.
Data jsou odesílána přímo do centra telemedicíny Banner.
Softwarové rozhraní upozorní personál zdravotnického zařízení na jakoukoli změnu zdravotního stavu.
S využitím tabletu může lékař nebo sestra zahájit s pacientem videohovor.

Jsem moc ráda, že můžu být s Ralphem doma. Když se děje něco naléhavého, stačí zmáčknout tlačítko a v Banner iCare je někdo, kdo se nám bude hned věnovat.“

 

Helen McCurdyová

pacientka, Banner Health

Pohled pacientů na domácí péči

Pohled pacientů na domácí péči

Názory pacientů a odborníků na to, jak domácí péče může lidem zlepšit život.

Názor lékaře


Doktor Perrin je přesvědčený, že se jedná o správný směr, kterým by se stárnoucí svět měl ubírat. „Když mám skupinu lidí vybavenou řadou přístrojů od společnosti Philips, dokážu problémy dříve zachytit a dříve na ně reagovat. Pomáhám tak těmto lidem zlepšovat život.“
Dynamický program

Dynamický program

Společnosti Banner iCare a Philips spolupracují a pomáhají pacientům.

Náš názor

 

Společnost Philips věří, že tento druh osobní zdravotní péče – projekt, který umožňuje lidem vzít starost o své zdraví do vlastních rukou v pohodlí domova – by se mohl stát vzorem pro stárnoucí populaci, která chce žít nezávislý život, ale zároveň potřebuje zvýšený lékařský dohled.

Prohlédněte si naše řešení zdravotní péče