Plán do budoucna pro zdravé stárnutí planety

Dnes je na zemi 900 milionů lidí starších 60 let (v celosvětové populaci čítající 7 miliard obyvatel) a v roce 2050 dosáhne toto číslo hodnoty 2,4 miliardy. Takováto změna bude mít osobní následky na životy zdravě stárnoucích jedinců, kterým se společenství, komunity a rodiny zatím nepřizpůsobily. Abychom mohli tento nový příslib dlouhověkosti zúročit, musíme změnit představu o našich životech a o tom, co znamená „stárnutí ve zdraví“ – spolu s tím musíme věřit, že nám inovace a nové technologie poskytnou smysluplná a účinná řešení zdravotní péče, která lidem umožní žít zdravěji.

Například se musíme ptát, zda se společenské, kulturní a ekonomické normy přizpůsobují dost rychle na to, aby pomáhaly starším osobám při nových přechodech v rámci delších životů.
Ve společnosti Philips věříme, že rychlost této změny překonává rychlost, jakou se jednotlivci, rodiny, komunity a globální společnost přizpůsobují světu, kde je starší populace normou. Za těchto okolností bude strategické zaměření na učení se, jak lépe řídit stárnoucí společnost, jednotlivě i kolektivně, důležitým přínosem ke kvalitě života ve vysokém věku.

Potřebujeme změnit pohled na stárnutí jako na pouhou dobu nevyhnutelného úpadku na obraz, který zahrnuje bohatství nových inovací a možností.“

 

Zpráva o pozici stárnutí ve zdraví, Philips, 2014

Díky tomu jsme přesvědčeni, že stárnutí ve zdraví má čtyři hlavní rozměry, které cílí na osobní výhody i inovativní technologii – stárnoucí společnost, osobní stárnutí, schopnosti a veřejně-soukromou politiku. Jedná se užitečný rámec při zvažování, jak řešení problematiky stárnutí, například technologie, osobní dovednosti či lidská odolnost, spolu s tvůrci řešení, včetně tvůrců politiky, zaměstnanců a inovátorů, mohou společně pozitivně měnit vývoj směrem k nové společnosti zaměřené na zdraví a dobrý život stárnoucí populace.

10 %

lidí je dnes starších 60 let. Do roku 2050 toto číslo v celosvětovém měřítku vzroste na 20 %, což představuje nebývalou demografickou změnu.

 

Citation: Global Age Watch Index 

Zásadní je brát v úvahu nejen to, jak mohou ve zdraví stárnout jednotlivci, ale také jak by měla řádně a produktivně na dramatický nárůst v segmentu celosvětové populace starší 60 let reagovat veřejná politika, společenské instituce a soukromé podniky. Potřebujeme změnit pohled na stárnutí jako na pouhou dobu nevyhnutelného úpadku na obraz, který zahrnuje bohatství nových inovací a možností. Vlády by měly i nadále prostřednictvím hospodářských a politických pobídek podporovat stárnoucí společnost, která zůstává aktivní a produktivní v zaměstnání, zapojuje se do činnosti svých komunit a udržuje si nezávislost tak dlouho, dokud je toho schopná.
Nejlepší způsob, jak optimalizovat osobní stárnutí a schopnosti, je omezení modifikovatelných rizikových faktorů a využití prevence a lékařských zásahů, buď k předcházení nebo udržování v přiměřených mezích takových nemocí, např. hypertenze, mozkových příhod, cukrovky, astmatu, rakoviny, demence apod., které ovlivňují schopnost lidí prodloužit roky prožité ve zdraví. V tomto ohledu je důležité, aby vlády, nevládní organizace a soukromý sektor vyvíjely inovativní způsoby, jak se zabývat zdravotní nespravedlností, jak u starších osob zvyšovat tělesnou aktivitu a zdravé stravovací návyky, jak podporovat občany a pacienty, aby sami ve spolupráci s poskytovateli zdravotní péče a jinými ošetřovateli rozhodovali o svém zdraví, a jak vylepšovat poskytování a využívání preventivních lékařských služeb a cenově efektivních terapií. Veřejná politika by se měla zaměřovat na posilování pracovní síly a zapojování do komunity, vytváření prostředí příznivých pro stárnoucí osoby a podporu technologií, které zajišťují větší nezávislost a péči zaměřenou na pacienty.
Vlády, zaměstnavatelé, komunity a sami jednotlivci vytvářejí podmínky pro starší osoby po celém světě, aby nejen žily déle, ale také vzkvétaly a měly svobodu a možnosti žít hodnotně. Společně máme příležitost vytvořit novou představu o stárnutí, najít tvořivé způsoby, jak uplatnit zkušenosti a znalosti starších lidí a vybudovat tak společnosti vstřícnou ke stáří, které umožní komukoli bez ohledu na věk propůjčit své schopnosti pro to nejlepší. Tímto způsobem můžeme využít zdravotní pomoc starší generaci k transformaci společnosti, podpoře nemocnic při snižování nákladů a umožnění průkopnických inovací, které pomohou zlepšit životy jednotlivců.

Na světě dnes žije skoro 900 milionů obyvatel starších 60 let.

Pravda. Očekává se, že do roku 2050 dosáhne tento počet 2,4 miliardy. Citace: Fórum organizace OECD 2014

Prohlédněte si naše řešení zdravotní péče