Urychlení inovací ve zdravotnictví

Většina nových výrobků společnosti Philips v oblasti zdravotní péče se zaměřuje na technologická řešení, která umožňují rychlou a úplnou diagnózu. Nejen kvůli tomu, že tato strategie zachraňuje životy, ale také protože snižuje náklady nemocnic, uvolňuje čas lékařům, aby mohli prohlédnout více pacientů, a vytváří ve zdravotnictví efektivitu, která se přenáší na pacienty a pomáhá jim žít lepší život.

Protože obyvatelstvo na celém světě stárne, je důraz na efektivitu ještě zásadnější. Částečně je to kvůli většímu výskytu chronických onemocnění, ale také kvůli tomu, že nové obchodní modely vyžadují inovační strategie, které se zabývají celkem – a zaměřují na pacienta a náklady. 
Zdravotní problémy posiluje neúprosný trend urbanizace, který lidi láká k sedavému způsobu života a nezdravým návykům, často vedoucím k nepřenosným chorobám jako je cukrovka. Bez dostatku ošetřovatelů, kteří by tuto stále nemocnější populaci podporovali, je rychlé zavádění technologií pro zdravotnictví zásadní pro naši budoucnost. V tomto digitálním věku už vývoj výrobku nemusí probíhat lineárně.

Pro vytváření nejkratší cesty k nejvhodnější péči je nezbytná účinná spolupráce.“

 

Citace: Využití zásadních zdravotnických křižovatek pro urychlení inovace ve zdravotnictví, WSJ, 2013

Místo toho je možné kvůli prospěchu pacientů rychleji uvádět na trh průkopnické inovace a technologie pro zdravotnictví a snižovat tak náklady na zdravotní péči. Aby to umožnila, věří společnost Philips, že existují čtyři „průniky“, ve kterých se obory a kompetence překrývají a posilují inovace. Tím nemocnicím umožňují efektivní provoz a pomáhají snižovat náklady, aby bylo možné finance vrhnout zpět do klíčových služeb.
Prvním průnikem je spojení medicíny, vědy a techniky při vytváření smysluplných inovací, které opravdu představují rozdíl.
Jedná se o typ spolupráce při rychlém zavádění prototypů, který zajišťuje možnost rychlého pokroku. Potom je zde průnik, kdy partneři s odborností v různých oborech spolupracují na řešení konkrétní lékařské potřeby. Společnost Philips například za 100 let nahromadila ohromnou masu vědomostí o snímkování. V současnosti spolupracuje s předními lékařskými institucemi, organizacemi pro řízení zdravotnictví a farmaceutickými společnostmi na vývoji přístupu, který využije kombinaci rizikových faktorů, snímkovacích markerů a krevních biomarkerů k předvídání rizika mozkové a srdeční příhody. Potom je zde průnik v podobě veřejno-soukromého partnerství, kde je podstatné zrychlení přijetí inovací ve zdravotnictví šitých na míru místním podmínkám, infrastrukturám a obchodním modelům. Například při rozvíjení zdravotnických služeb pro ženy v odlehlých indických vesnicích bylo vybavení dodávky mammografickým a jiným diagnostickým vybavením tou jednodušší fází. Mnohem složitější byl vývoj udržitelného systému, který by zajistil výcvik místních ošetřovatelek a přenos snímků a dat do nemocnic umožňující analýzu v reálném čase. Aby to společnost Philips zařídila, spojila se s nevládními organizacemi, místními státními zdravotnickými institucemi a zavedenými nemocnicemi.
A nakonec k rychlému zavádění prototypů patří vytvoření počáteční hypotézy o tom, jak je lepších klinických výsledků nebo lepší ekonomické hodnoty možné dosáhnout a poté experimentovat s jejím potvrzením či vyvrácením, kdy panuje ochota daný přístup neustále revidovat. Je jasné, že je potřeba dávat pozor, aby byly uspokojeny požadavky pro klinický výzkum a zajistit, aby v průběhu tohoto procesu nedošlo ke snížení standardů péče o pacienty.
Společnost Philips přebírá spolu s předními poskytovateli zdravotní péče iniciativu při rychlém zavádění prototypů s cílem snížit náklady na péči bez omezení kvality výsledků. Je to možné díky využití všudypřítomné zdravotní telekomunikace a monitorovacích systémů, podporovaných samořídicími nástroji a koordinací péče za účelem snížení potřeby přechodu mezi nemocnicí a domovem.
Účinná spolupráce je zásadní při vytváření nejkratší cesty k nejvhodnější péči. Zaměřením na kritické průsečíky můžeme inovovat tempem, které současné globální změny vyžadují – a zároveň s tím i snižovat náklady.

Kdy se očekává, že počet starších obyvatel poprvé přesáhne počet dětí?

2047. Odhaduje se, že do roku 2050 dosáhne 392 milionů obyvatel věku 80 let nebo více, což je třikrát více než v současnosti. Citace: World Population Aging (Stárnutí populace), 2013, OSN

Prohlédněte si naše řešení zdravotní péče