Vylepšení efektivnosti propojených měst

Více než polovina obyvatel světa žije ve městech a městských oblastech a předpokládá se, že se toto množství v roce 2050 zvýší na 70 %. Měřítko růstu měst představuje významné společenské, ekonomické a ekologické výzvy pro ty, kteří v nich chtějí žít a pracovat.

Společnost Philips věří, že život a práce ve městech by neměla být přítěží, ale příležitostí k růstu.
Společnost Philips může městům nabídnout inovativní, účinné, osobní a na míru ušité obchodní modely, k nimž patří řešení a služby v oblastech jako je osvětlení, zdravotní péče a životní styl.

Existují náznaky, že vlády a občané nyní dělají ten další krůček a stávají se účastnícími se zastánci a zprostředkovateli změn.“

 

Citace: Zpráva o pozici propojených měst, Philips , 2014

Avšak u příslušných činitelů, veřejných i soukromých, musí existovat pevné odhodlání pustit se do práce a poskytovat účinná, energeticky efektivní a především propojená řešení, která mohou pomoci snížit náklady a maximalizovat společenský prospěch.
Poskytováním propojených osvětlovacích služeb a inteligentního osvětlení dává společnost Philips najevo víru, že města mohou být chytřejší, integrovanější a především lepší místa pro život všech svých obyvatel.
Města rychle rostou a rozšiřují své hranice. V současné době existuje 24 „megalopolí“, tj. měst s počtem obyvatel větším než 10 milionů.
 

75 %

celosvětové ekonomické produkce pochází z měst. Města nesou také odpovědnost za 67 % celkové celosvětové spotřeby energie a za emisi více než 70 % skleníkových plynů.

 

Citation: Philips Connected Cities position paper 2014

Odhaduje se, že každý den se do měst přestěhuje skoro 180 000 lidí, což znamená, že v roce 2025 bude existovat takových megalopolí 35 a 60 % globálního růstu se bude odehrávat v pouhých 600 městech, hlavně v rozvojových zemích.
Rozvíjející se i již vyspělá města zažívají rychlý růst, ale musí čelit různým problémům. Při pokusu řídit růst a zvyšovat konkurenceschopnost čelí rozvíjející se města výzvám, jako je tvorba zaměstnanosti, lepší řízení zdrojů a zlepšení životních podmínek. Oproti tomu vyspělá města chtějí zůstat konkurenceschopná, zlepšovat obchodní prostředí a zlepšovat kvalitu života obyvatel, přičemž čelí nárůstu hustoty dopravní infrastruktury a stárnoucí populaci.
Přes různé výzvy, kterým čelí rozvíjející a vyspělá města, patří bezpečnost, přístup ke zdravotní péči, městské osvětlení a pocit sounáležitosti k faktorům, které se všichni urbanisté snaží zlepšit, protože právě tyto vlastnosti přispívají ke zdraví a dobrému životu občanů.
Inovátoři ze společnosti Philips mají vizi propojených měst. Věří, že je to dosažitelný cíl, pokud se zkombinují správná technologie, správný obchodní model, správná spojenectví, správné modely spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem, přiměřeně regulované prostředí a hlavně optimální vztah s koncovým uživatelem – občanem.
I když k dosažení dalekosáhlé globální dohody o faktorech, které kriticky ovlivňují obyvatelnost našich měst, například inovace designu, udržitelnost a účinnost moderních technologií, ještě stále zbývá ujít dlouhý kus cesty, pokrok je patrný na mnoha úrovních. Objevují se náznaky, že vlády a občané nyní dělají ten další krůček a stávají se aktivními zastánci a zprostředkovateli změn. Existuje mnoho důkazů pro podporu tvrzení, že náprava špatného urbanistického plánování může trvat generaci i déle. Při plánování budoucnosti však není nutný „futurismus“.
Program Inteligentnější města také není o „přivlastněném“ prostoru. Jde o sdílenou oblast, občansky i komerčně, a tak by to mělo i zůstat. Jedná se ale také o stále hlučnější prostor. Souběžně s představováním rozmanitých řešení společnost Philips pokračuje v posuzování optimálního způsobu, četnosti a míry naší účasti při dosahování maximálních výhod pro občany. Jedná se o průkopnickou technologickou strategii, která může nabízet smysluplná řešení při revoluci ve světě.

Městské obyvatelstvo tvoří 54 % světové populace, v roce 1960 to bylo 34 %.

Pravda. Očekává se, že mezi roky 2015 a 2020 vzroste světová městská populace přibližně o 1,84 % ročně a mezi roky 2020 a 2025 o 1,63 % ročně. Citace: World Health Organization: Údaje uskupení Global Health Observatory

Prohlédněte si všechna naše řešení osvětlení