Přístupná zdravotní péče v rozvojových zemích

Společnost Philips věří, že bez ohledu na HDP, hustotu obyvatel nebo stávající infrastrukturu vyžaduje zlepšování přístupu ke zdravotní péči smysluplné inovace. Vyžaduje také porozumění komplexnímu vztahu mezi všemi podstatnými činiteli a jejich specifickými potřebami, aby opravdu existoval rozdíl v pomoci lidem při zlepšování přístupu ke zdravotní péči.

Ve spolupráci s vládami, předními globálními zdravotními institucemi, soukromými a nevládními organizacemi je společnost Philips odhodlaná sloužit obyvatelům celého světa při zlepšení léčby pacientů, poskytování lepší hodnoty a rozšíření přístupu k péči.
Společnost Philips podporuje iniciativu OSN „Každá žena, každé dítě“ odhodláním zlepšit do roku 2025 životy 100 milionů žen a dětí. Cíle této iniciativy OSN se kryjí s vizí společnosti Philips, jak učinit svět zdravějším a udržitelnějším pomocí inovace. Naším konečným cílem je zlepšení životů tří miliard lidí do roku 2025.

Kombinace inovativní zdravotní péče v tandemu s místními partnerstvími je tím nejlepším způsobem, jak zlepšit lidské životy.“

 

Citace: Zpráva o pozici propojeného zdravotnictví Philips , 2014

Kombinace inovativních řešení zdravotní péče ve spojení s místními partnerstvími je tím nejlepším způsobem, jak zlepšit lidské životy a zajistit, aby měla inovace vliv v oblastech, které vyžadují revoluci ve zdravotnictví. Kromě toho přístupné a integrované systémy zdravotní péče zaměřené na prevenci i léčbu mohou zachraňovat životy, vytvářet odolné komunity a být úhelnými kameny pro ambiciózní rozvojovou agendu.
Zdravotní péče v rozvíjejících se ekonomikách čelí při pokusu vytvořit a zachovat udržitelný zdravotní systém třem hlavním výzvám. Za prvé jsou to vysoké náklady na rozvoj systému zdravotní péče.

40 %

všech úmrtí v africké oblasti organizace World Health Organization v roce 2010 bylo způsobeno nepřenosnými chorobami. Asi polovina z těchto úmrtí se týkala osob ve věku pod 70 let.

 

Citation: Philips Fabric of Africa report, 2013

Za druhé poskytování základních zdravotnických služeb současně se snižováním chronických a nenakažlivých nemocí, které často vznikají na základě nezdravého životního stylu. A v neposlední řadě velkou poptávku po zdravotní péči vytváří chudoba, násilí a chabé základní zdraví, nabídku však omezuje špatná infrastruktura a zajišťovací systémy.
Součástí řešení mohou být účinné inovace, například jednoduše použitelná ruční telekomunikační zdravotní zařízení. Důmyslná technologie může řešit problém přístupu ke zdravotní péči, především při velkých vzdálenostech ve venkovských komunitách. Zabývá se také nedostatkem poskytovatelů péče, který je typický pro mnoho rozvojových ekonomik. Například ve spolupráci se společností Philips byl zahájen program Snímkování světa, který poskytuje základní předporodní ultrazvuk ve venkovské Ugandě. V rámci tohoto programu jsou porodní asistentky školeny v ultrazvukovém protokolu a výsledné zvýšení počtu návštěv předporodní péče přineslo příležitosti ke vzdělávání matek ohledně bezpečného porodu a domácí péče.
Podobná spolupráce se zavedla i v Keni, kde se společnost Philips spojila s jihoafrickou neziskovou organizací PET (PowerFree Education Technology) při dalším vývoji, testování a poskytování natahovacího dopplerovského ultrazvukového monitoru srdeční frekvence plodu – jedinečné lékařské inovaci nezávislé na napájení, určené pro řešení vysoké míry odbouratelné dětské úmrtnosti v celé Africe.
V poslední době společnost Philips vyvinula centrum Community Life Center (CLC), komunitní uzel, kde se technologie spojuje se službami: sluneční energie, vnitřní a vnější osvětlení LED, vybavení zdravotní péče, chlazení, řešení IT spolu s dodávkou a čištěním vody. První centrum CLC v Keni nyní obsluhuje dvě děti denně. Zdravotní pracovníci na místě získali schopnosti pomocí výcviku a vzdělávání.
V mnoha zemích představuje výzvu nedostatek školených a obeznámených zdravotnických odborníků, kteří by dokázali zařízení ovládat a udržovat, proto společnost Philips rozvíjí strategická partnerství týkající se odborného a technického zdravotního vzdělávání. Například v Indii se společnost Philips nedávno spojila s neziskovou organizací RAD-AID, aby nabídla snímkovací program umožňující včasné zjištění rakoviny prsu, rakoviny děložního čípku a osteoporózy pomocí speciální mobilní dodávky se snímkovací technologií a klinickými odkazovými službami. Toto partnerství se věnuje potřebám komplexní zdravotní péče indických žen, které jsou jinak příliš daleko od zdravotnických zařízení. Společnost Philips je také odhodlána zapojit se do globálních vztahů poskytujících účinná a smysluplná řešení, včetně tříleté iniciativy spolu s projektem Světového ekonomického fóra „Technologické skoky v rozvojových ekonomikách“, který zajišťuje, aby systémy zdravotní péče v rozvíjejících se ekonomikách byly finančně udržitelné a přitom přinášely kvalitní, rentabilní a přístupnou péči.
Aby byl v přístupu ke zdravotní péči možný posun dopředu, potřeba chápat propojení lidí, technologie, míst, komorbidity, institucí, služeb, situací, nákladů – a příčin a účinků mezi nimi navzájem. Přístup ke zdravotní péči je komplikovaný problém vyžadující mnohostranný přístup od těch, kdo mají prostředky, postavení, poslání a osobní zájem na tomto posunu. Společnost Philips a její partneři jsou v pozici, kdy přinášejí porozumění danému místu a oblasti, osobní zkušenost a nadšení zabývat se tímto problémem a chystat patřičné inovace za účelem zlepšení léčby pacientů, poskytování lepší hodnoty a rozšiřování přístupu k péči v rozvojovém světě.

Ve venkovských oblastech žije polovina obyvatel světa. Jaké procento lékařů ve venkovských oblastech pracuje?

25 %. Méně než 38 % sestřiček navíc pracuje ve venkovských oblastech. Citace: Světová zdravotnická organizace

Prohlédněte si naše řešení zdravotní péče