Smysluplná inovace

Udržitelná řešení zdravotní péče, která mohou změnit společnost a budoucnost nás všech. Stejně jako mnoho seniorů v naší stárnoucí společnosti, kteří jsou náchylní k chronickým onemocněním, i Ralph McCurdy potřebuje neustálou lékařskou péči. Důchodce z Phoenixu v Arizoně má rané stádium demence a vysoký krevní tlak. Před pár lety to mohlo znamenat nutnost přestěhování do nákladného ubytovacího zařízení s asistencí nebo domova důchodců, což by ho odloučilo od domova a manželky, s níž žije 64 let.

Ovšem díky inovativnímu modelu zajištění péče vyvinutému společností Philips ve spolupráci s organizací Banner Health z Arizony může Ralph zůstat doma.
Pomocí kombinace propojených výrobků a softwaru pro zapojení pacienta na tabletu sleduje vyhrazený tým zdravotnických odborníků nepřetržitě Ralphovy životní údaje, může poskytovat psychologickou podporu a vzdělání Ralphově ženě a může být kdykoli v kontaktu, aby se vypořádal s případnými nouzovými situacemi.
Kvůli stárnoucím společnostem a odpovídajícímu růstu chronických onemocnění, jako jsou srdeční choroby, cukrovka či rakovina, čelí poskytovatelé zdravotní péče na celém světě krizi spočívající v eskalaci nákladů mimo jejich kontrolu.

Udržitelná řešení založená na inovaci mohou vytvořit odolnější svět.“

 

Smysluplné inovace, CNBC Innovation Cities, 2014

Jak se vyrovnat s těmito rostoucími celosvětovými zdravotními problémy je jednou z výzev, jimiž se dnes inovativní společnosti snaží zabývat a investovat do inovací, které mají pro zákazníka skutečný smysl. K tomu často kromě nových výrobků patří vyvíjení zcela nových systémů a služeb, které by zlepšily lidské životy a vyrovnaly se s velkými společenskými výzvami naší doby.
Pro výkonného ředitele společnosti Philips Franse van Houtena mají tyto celosvětové zdravotnické výzvy tři aspekty. Prvním je, že populace na celém světě roste a přesouvá se do měst. Do roku 2050 nás bude devět miliard, z čehož dvě třetiny budou žít ve městech. V Evropě to bude znamenat zvýšení na 80 %.
 
Řešení spočívá v tom, aby tato města byla chytřejší, bezpečnější a udržitelnější než současná městská centra.
Druhá výzva je demografická. V rozvinutých ekonomikách společnosti rychle stárnou, protože lidé žijí déle. Dnes je na celém světě asi 900 milionů lidí starších 60 let. Do roku 2050 se toto číslo zvýší zhruba na 2,4 miliardy.
Nárůst populace ohlašuje třetí výzvu – rostoucí poptávku po energii, zdravém jídle a vodě. „Udržitelná řešení založená na inovaci mohou vytvořit odolnější svět – ale jen tehdy, když je inovace zaměřená na zdraví a dobrý život lidí,“ říká van Houten.
Pokud chtějí najít řešení měnící život, nemohou už poskytovatelé zdravotní péče inovovat sami. Musí spolupracovat s lidmi, pro které řešení vytvářejí, aby pochopili hluboce vnímané potřeby svých zákazníků. A při hledání nejlepších řešení musí také najít podobně smýšlející obchodní partnery.
Společnost Philips se proto sdružila s mnoha městy po celém světě, aby vyvinula inteligentní systémy pouličního osvětlení, díky kterým jsou města bezpečnější a zároveň ekologičtější. Jedno řešení s názvem CityTouch poskytuje týmům řízení měst kontrolu nad jedním každým světlem v reálném čase: mohou tedy světla rozsvěcet a zhasínat kdykoli a kdekoli je to třeba, jen za několik sekund.
Partnerství v Indii vedlo také k novým řešením zdravotní péče. Společnosti Philips spojila síly s neziskovou mezinárodní organizací RAD-AID a indickým výzkumným ústavem PGIMER při vytváření mobilního programu oslovení žen na indickém venkově, který nabízí tisícům žen vyšetření týkající se rakoviny prsu, rakoviny děložního čípku a osteoporózy. Služby zdravotní péče byly zavedeny do dalších poloměstských a venkovských oblastí země.
Mnohá řešení zdravotní péče zajišťují skokové pokroky v digitální technologii, které firmám umožňují vytvářet chytré nástroje šité na míru jednotlivým uživatelům, což dává zákazníkům nové možnosti spolu s osobnějšími a smysluplnějšími zkušenostmi. Takto může inovace skutečně transformovat komunity, pomáhat vládám poradit si s celosvětovými problémy zdravotní péče a umožňovat občanům žít zdravěji a hodnotněji.

Kolika lidem v současné světové populaci 7 miliard je přes 60 let?

900 milionů. Očekává se, že do roku 2050 dosáhne tento počet 2,4 miliardy. Citace: Zpráva Philips Aging Well Think Tank

Prohlédněte si naše řešení zdravotní péče