Nemocnice zítřka

V důsledku mnoha inovací ve zdravotní péči za poslední roky byly nemocnice modernizovány do té míry, že zavádění nových výrobků a digitální pokroky pomáhají zlepšit lidské životy mnohem víc, než mnoho z nás předpokládalo.

Moderní pokrok v inovacích zdravotní péče však zvyšuje důležitost efektivity nemocnice. Aplikovaná technologie, která je vstřícná, působivá a přináší smysluplný prospěch, musí měnit lidské životy a pracovat v souladu s danými rozpočty. To je esencí revoluce ve zdravotnictví.
Velkou výzvou je proto splnit rostoucí požadavky na péči a přitom zachovat solventnost zdravotnických služeb. Jeden z přístupů se snaží přesunout od hromadných modelů poskytování služeb k vývoji dobře integrovaných služeb zdravotní péče. Skeptici si ale všimli, že do dneška tyto snahy ve skutečnosti vedly jen k převodu zdrojů z jedné hromady na druhou.

Věci se mění k lepšímu a inovace zdravotní péče, které se zaměřují na náklady a efektivitu, mohou způsobit v systému revoluci.“

 

Citace: Nemocnici zítřka čekají zásadní změny, CNBC Innovation Cities 2014

Ale věci se mění k lepšímu a inovace zdravotní péče, které se zaměřují na náklady a efektivitu, mohou způsobit v systému revoluci.
Po mnoho let se akutní nemocniční péče snaží udržet krok s explozivním růstem inovací ve zdravotní péči a informací, které jsou s nimi spojené. Někteří poskytovatelé zdravotní péče získali náskok pomocí informační a komunikační technologie (ICT), která řídí a sleduje klinické údaje, ti však představují spíše výjimku než pravidlo. Do deseti let budou omezení související s přístupem k ICT polozapomenutou vzpomínkou.

10,1 %

celosvětového HDP bylo v roce 2012 utraceno za zdravotnictví.

 

Citation: World Health Organization

Efektivní využití těchto dat navíc pomůže snížit náklady na poskytování služeb, prolomit bariéry mezi lékařskými specialisty a poskytovateli služeb, zlepšit dostupnost informací pro pacienty a zajistit pacientům komplexnější zkušenost. Nejpomalejší část této změny bude nevyhnutelně kulturní. Bez ohledu na rychlý pokrok klinických inovací, rozvoj tradičních klinických struktur probíhá pomalu. Novinky ve zdravotnictví, poháněné klackem finančních nákladů a přitahované lákadlem nových vzrušujících metod zajišťování vylepšených služeb, však mohou inspirovat změnu.
Jestliže mají být velké objemy dat a levnější informační a komunikační technologie motorem změn, jak to bude vnímáno na místě, přímo v nemocnicích? Jak to změní prospěch pro pacienty a efektivitu nemocnic? Již nyní se objevuje mnoho trendů, které umožní spolupráci mezi lékaři a pacienty v reálném čase a zároveň povedou ke zlepšení výsledků i snížení nákladů.
Například použitím moderních postupů, které integrují více nástrojů a technologií, ošetří lékaři komplexní problémy způsoby orientovanými na pacienta, což sníží „konkurenci“ mezi stávajícími lékařskými obory – například mezi kardiochirurgy a intervenčními kardiology.
Inovace ve zdravotní péči v oblasti zdravotní telekomunikace umožní nemocnicím propouštět rychleji více pacientů a podporovat rekonvalescenci v jiných prostředích včetně jejich vlastních domovů.  Aktivní monitorování zajistí včasné zásahy, pokud by byly nezbytné.
Pomocí dat ke zpřesnění zaměření budou moci lékaři překonat přehnané „vyhýbání se riziku z opatrnosti“ při diagnóze a léčbu směřovat k cílenějšímu přístupu. To bude zahrnovat vše od vystavení radiaci při snímkování po minimálně invazivní postupy.
Většina lidí spojených s nemocnicemi zítřka se v nich nebude nacházet fyzicky. Místo toho bude nemocnice fungovat jako virtuální uzel, který bude přinášet lékařskou odbornost pacientům prostřednictvím místních distribuovaných středisek, která pokryjí vše od chirurgie po rehabilitaci.
Navíc budou pomocí zabezpečeného připojení nemocnice zítřka sdílet více informací než kdy dříve a integrovat tak údaje z mnoha zdrojů. Všichni – od pacientů a rodinných příslušníků po lékaře, sestry a kohokoli, kdo nakonec ve skutečnosti účty zaplatí – bude mít díky nejnovějším inovacím ve zdravotní péči přístup k příslušným informacím v reálném čase.

Očekává se, že do roku 2018 dosáhne světový trh s telekomunikačními zdravotními zařízeními 1 miliardy USD.

Nepravda. Očekává se, že do roku 2018 dosáhne světový trh s telekomunikačními zdravotními zařízeními 2,5 miliardy USD. Služby spojené s telekomunikačními zdravotními zařízeními využívá již 70 % nejmodernějších nemocnic v Americe. Citace: Pokročilá řešení v oblasti telekomunikačních zdravotních zařízení

Prohlédněte si naše řešení zdravotní péče