Městské farmy, kde se pěstuje pod osvětlením LED 

Udržitelnost je klíčový koncept, který je v pozadí mnoha inovačních strategií společnosti Philips. Se zdroji na naší planetě by se mělo podle nás zacházet s mnohem větší úctou a odpovědností. Také proto jsou naše výzkumná střediska odhodlána zajistit soulad nových výrobků s životním prostředím a pomoc při jeho ochraně.

Vezměme si například prostor a sluneční světlo. Obojího se díky stále dramatičtějšímu každoročnímu nárůstu urbanizace britským městským farmám nedostává – ale pokročilé umělé světlo může zvýšit kvalitu i množství zeleniny energeticky úsporným způsobem.

Pěstováním plodin ve svislém směru se do farem vejde více rostlin na akr než u obvyklé polní farmy, což vede k více úrodám ročně.“

 

Philips Horticulture: udržitelné osvětlení pro pěstování, Philips/Telegraph media parternship 2014

Společnosti Philips a Green Sense Farms (GSF), komerční pěstitel v oblasti Chicago, se spojili v jedinečné spolupráci při vývoji jedné z největších vnitřních komerčních farem využívajících k pěstování světlo LED. Společně s touto firmou společnost Philips i nadále inovuje a zdokonaluje osvětlení LED pro vnitřní systémy na pěstování zeleniny, které podporují maximální fotosyntézu rostlin a zároveň snižují využití energie při pěstování lahodné a výživné zeleniny udržitelným způsobem.

805 milionů

lidí na celém světě je podle odhadů podvyživených. To znamená, že jich je o více než 100 milionů více než minulé desetiletí.

 

Citation: The state of food insecruity in the world today, FAOUN

Pěstováním plodin ve svislém směru pomocí umělého osvětlení se do městských farem vejde na akr více rostlin než na obvyklých polních farmách, což vede k více úrodám za rok. Vytváří se mnohem méně odpadu, nedochází k žádným zemědělským mrtvým obdobím a vzniká zásadně méně skleníkových plynů, protože se jídlo pěstuje na místě, kde se i konzumuje.
Jedná se o jisté průkopnictví, zrychlenou inovaci, která ve stále více urbanizovaném světě může pomáhat při obživě rostoucí populace bez poškození planety. Není to jen Británie, kdo těží z pěstování ovoce a zeleniny ve městě a vnitřních systémů na pěstování zeleniny.
Mnoho městských center po celém světě bojuje s nedostatkem prostoru a světla; flexibilní, ovladatelné a energeticky účinné systémy LED mají obrovský potenciál, pokud se této výzvě máme postavit. Společnost Philips vychází ze zásadní role světla v biologii rostlin a mění tento potenciál na skutečnost. Její recepty na zemědělské osvětlení pomáhají pěstitelům zvyšovat výnosy, snižovat náklady a zvětšovat počet pěstovacích období. A tyto znalosti pomáhají zavádět novou éru pěstování ovoce a zeleniny ve městě, kdy se jídlo pěstuje na místě v omezeném prostoru bez přirozeného denního světla.
Organizace spojených národů předvídá, že světová populace vzroste do roku 2050 o 2,3 miliardy lidí a že 68 % z nás bude žít ve městech. Horší je, že 80 % půdy, která je vhodná pro pěstování potravin, se již využívá. To posiluje nutnost pěstování ovoce a zeleniny ve městě, což zahrnuje pěstování rostlin v budovách v několika vrstvách nad sebou zcela bez přístupu přirozeného denního světla.
Bez přirozeného denního světla je umělé osvětlení zásadní. Využití těchto průkopnických diod LED nabízí významnou výhodu oproti tradičním zahradním lampám, protože vytváří světlo ve velmi čistých barvách a hladinách spektra, které zvyšují úrodu a regulují kvalitu. Využití diod LED a optimalizovaných světelných „receptů“ hraje velkou roli v moderním zahradnictví: zlepšování výnosů, snižování spotřeby energie, to vše nám umožňuje vychutnávat si oblíbené plody po celý rok a zvyšovat jejich nutriční hodnotu.
Kromě toho energetická účinnost systémů LED znamená, že společnosti mohou ušetřit peníze díky nižší spotřebě energie – což ovlivní nejen lidské životy, ale i rozpočtové náklady.

Kolik procent obyvatel bude odhadem žít ve městech v roce 2050?

Přibližně 70 %. Odhaduje se, že světová populace vzroste na 9 miliard. Rostoucí populace bude pravděpodobně zvyšovat tlak na využití přírodních zdrojů, které zásobují energetický a potravinářský průmysl. Citace: Výhled organizace OECD ohledně životního prostředí na rok 2050

Prohlédněte si všechna naše řešení osvětlení