Žít zdravěji s chronickým onemocněním

Poskytovat našim zákazníkům možnost žít zdravěji je zásadním způsobem práce našich inovátorů. V digitálním věku je ještě důležitější, aby naše výrobky byly smysluplné a aby jejich užitečnost odpovídala schopnosti zlepšovat kvalitu našeho života.

Společnost Philips se proto zapojila do jedinečné spolupráce s jednou z nejvíce inovativních fakultních nemocnic v Evropě. Lékařské středisko univerzity Radboud v Nijmegenu v Nizozemsku je první fakultní nemocnicí v Evropě využívající kombinace nadání společnosti Philips s jejím průkopnickým partnerem v oblasti IT SalesForce při vytváření nositelné technologie snímačů, jenž má zlepšit léčbu a životní styl pacientů s onemocněním COPD (chronická obstrukční plicní nemoc).
Snímače připojené k technologii na základě cloudu umožňují nepřetržité monitorování pacientů, což jim dává kontrolu nad vlastním zdravím a zároveň zajišťuje aktivní podporu v případě potřeby. Jedná se o druh inovace, který mění život – a především mobilitu – zastánce povědomí o chorobě COPD Marka Jungeho. Ten říká: „Nyní vidím, co dělat můžu a co ne. Místo toho, abych se ukázal dvakrát ročně u doktora na prohlídce, raději stále sleduji, co se děje. Rád vidím, jak moje srdce a plíce fungují každý jeden den.“

Podrobná data z takového monitorování v reálném čase poskytují kompletní obrázek o pacientovi, což lékařům umožňuje poskytovat skutečně osobní rady.“

 

Citace: Pomáháme spotřebitelům s chronickými potížemi vést zdravější život, Philips blog 2014

Nově objevená Markova možnost mít pomocí použití nositelných zařízení větší kontrolu nad vlastním zdravím je něčím, co podle Jeroena Tase, výkonného ředitele divize Řešení a služby zdravotnické informatiky u společnosti Philips, mění způsob péče při chronických onemocněních. Říká: „Společně s nemocnicí Radboud můžeme spolupracovat na péči o pacienty s chronickými onemocněními a vytvářet prostředí, ve kterém mají pacienti skutečnou svobodu vůle. Díky novým nositelným technologiím lze používat snímače ke sledování pacientových hodnot. Data se shromažďují a pacient i poskytovatel v reálném čase vidí, co se děje, takže poskytovatelé mohou přizpůsobit léčbu a pacienti mohou sledovat vlastní stav.“

25 %

Američanů má vícenásobné chronické problémy. U lidí s několika chronickými problémy je vyšší riziko úmrtí a obtížnější každodenní fungování.

 

Citation: Philips healthcare hospital to home (website)

Po generace se způsob řízení zdravotní péče neměnil – hlavně kvůli tomu, že neexistovala technologie. Nyní jsme na hraně skutečné revoluce v tom, jak mohou pacienti sledovat vlastní zdraví a poskytovatelé vytvářet osobní léčebné plány. V podstatě poprvé jsou pacienti skutečnými partnery při zdravotní péči: už se jen nespoléhají na to, že se jim po nemoci udělá lépe, ale sami se aktivně a preventivně účastní.
Každý má někoho blízkého či známého, kdo trpí chronickým onemocněním, ať už jde o selhání srdce, cukrovku, plicní chorobu nebo rakovinu. Všichni potřebují neustálou péči a podporu při řízení a kontrole svého stavu, aby nedošlo ke komplikacím. Zdravotní péče je ovšem často fragmentovaná a zabývá se pouze akutními událostmi, kdežto chronická onemocnění vyžadují průběžnou péči.
Díky kombinaci týmových modelů a digitálních technologií je nyní možné účinné zajištění nepřetržité péče. Big data umožňují odborníkům vytvářet mnohem podrobnější a smysluplnější genetické analýzy. „Genotypování“ může určit, jestli lidé pravděpodobněji onemocní určitou chorobou a může pomoci s diagnózou a nejlepšími variantami léčby. Jeden typ big data – „sociální data“ – může ukázat životní styl osoby, schopnost plnit plány léčby a jiné faktory, které usnadní vyhodnocení, zda jsou jednotlivci onemocněním ohroženi. A poté lze s těmito informacemi jednodušeji stanovit nejlepší osobní plány léčby.
Podrobná big data ve zdravotnictví z takového monitorování v reálném čase poskytují o pacientovi úplný obraz, který lékařům umožní nabízet skutečně osobní rady – což je v moderní medicíně zásadní. Tato data se prostřednictvím cloudu odesílají do digitální platformy Philips HealthSuite, kde je pomocí aplikace eCareCoordinator sdílejí příslušní poskytovatelé péče, což jim poskytuje komplexní pohled na pacientovu chorobu. Agregace a analýza velkých objemů dat umožňuje lékařům sledovat trendy, které mohou použít k podpoře tvorby svých rozhodnutí. A pokračující sledování a analýza v reálném čase povedou k rychlému rozpoznání situace, když se pacientův stav zhorší a vyžaduje zásah.
Jedná se o uskutečnění zdravotnického kontinua: představuje model, který se dá zopakovat po celém světě a který nabízí smysluplnou a osobní zdravotní péči pacientům, jejichž vyhlídky zotavit se z vážné nemoci budou lepší než kdy dřív. Big data v kombinaci se zdravotní péčí je jedna z inovací zdravotní péče Philips, která může lidem pomoci vést lepší život.

Léčba osob s více chronickými onemocněními představuje 50 % výdajů rozpočtu amerického zdravotnictví.

Nepravda. Léčba osob s více chronickými onemocněními představuje 71 % výdajů rozpočtu amerického zdravotnictví. Efektivní a účinné poskytování služeb osobám s chronickými onemocněními vyžaduje programy péče s podporou technologií, které umožní požadované klinické a finanční výsledky. Citace: Philips Hospital to Home – Chronická onemocnění

Prohlédněte si naše řešení zdravotní péče