Česká republika

Fakultní nemocnice Hradec Králové jako první v Evropě zavádí RTG přístroj Philips Allura Centron

leden 21, 2014

• Všestranný systém umožňující kardiologické, elektrofyziologické (EP), neurologické a cévní vyšetření
• Výrazné snížení dávky záření je šetrnější k pacientům a personálu v porovnání s dříve užívaným přístrojem

 

Hradec Králové – Fakultní nemocnice Hradec Králové se stala prvním zdravotnickým zařízením v České republice a ve střední a východní Evropě (CEE), které využívá komerčně dodaný intervenční radiologický přístroj Philips Allura Centron v klinické praxi. Allura Clarity pomáhá lékařskému personálu I. interní kardioangiologické kliniky FN Hradec Králové při kardiovaskulárních vyšetřeních a při zavádění kardiostimulátorů pacientům.

 

S rostoucím počtem starších pacientů a stoupající hladinou obezity a diabetu se nemocnice potýkají se zvyšujícím se počtem kardiovaskulárních onemocnění. Při diagnostice a následné léčbě těchto onemocnění je přitom přesné zobrazování klíčovou podmínkou.

    

Díky špičkovému 15" plochému detektoru, sloužícímu k získávání RTG snímků o pacientovi, mohou doktoři a specialisté nemocnice těžit z vynikající kvality obrazu. Lékařskému personálu také dává přístup k detailnějším anatomickým informacím, které lze využít při provádění nejenom kardiologických, EP, ale i cévních nebo neurologických vyšetření. Allura Centron používá patentované zpracování obrazu společnosti Philips, které umožňuje zobrazit detaily drobných cév s mimořádnou čistotou.                                                                                   

 

Vysoká kvalita přístroje pomáhá při snižování radiační zátěže během intervenčních vyšetření. Personál si může vybrat různé zorné pole, takže diagnostika a léčba mohou probíhat s naprostou přesností a jistotou.

 

Implantace kardiostimulátorů se ve Fakultní nemocnici Hradec Králové provádějí od poloviny 70. let, kdy se lékaři z I. interní kliniky zařadili mezi významná evropská pracoviště, která do praxe zaváděla tehdy novou a pokrokovou léčbu poruch srdečního rytmu. Jejím cílem bylo odstranění obtíží způsobených pomalou srdeční akcí. V poledních 20 letech nemocnice zaznamenala obrovský rozvoj této bezkonkurenční nefarmakologické metody. Od roku 1996 se ve FN HK implantují přístroje (tzv. implantabilní kardiovertery-defibrilátory), které dokážou velmi rychle rozpoznat a zaléčit život ohrožující arytmie, a od roku 2001 se implantují ještě složitější stimulační systémy, které u řady nemocných příznivě ovlivňují projevy srdečního selhávání. Každoročně se na hradeckém pracovišti provede více než 600 těchto výkonů.

 

„Každý zákrok vyžaduje narůstající nároky na personál i na přístrojové vybavení. Jednou z nejdůležitějších podmínek úspěšnosti a bezpečnosti je kvalitní rentgenové zařízení, které slouží k zobrazení cév i srdečních oddílů,“ říká lékařský náměstek Fakultní nemocnice Hradec Králové. „Nákupem nejmodernějšího rentgenového přístroje je zaručena co nejnižší dávka záření pro pacienta i zdravotnický personál. Kvalitní obraz také zkracuje délku trvání zákroků, umožňuje rychlejší orientaci a optimální umístění elektrod v srdci. To vše je zárukou na řadu příštích let, že Oddělení elektrofyziologie a kardiostimulace I. interní kardioangiologické kliniky bude moci své služby pacientům poskytovat na nejvyšší možné úrovni, která odpovídá současným světovým kardiologickým trendům.“ 

 

„Spolupráce naší společnosti s Fakultní nemocnicí Hradec Králové, které si velice vážíme, ukazuje, jak mohou špičkové technologie ve spojení s odborností a oddaností lékařského personálu zvyšovat úroveň poskytované zdravotní péče. Jde o zlepšení, které pocítí jak pacienti, tak i specialisté, kterým nové technologie pomohou zvýšit efektivitu, zkrátit dobu vyšetření a poskytovat lepší služby,“ říká Aleš Kraina ze společnosti Philips.

Pro více informací kontaktujte:

Zoltán Straňovský 
Associate director
Fleishman-Hillard
Tel.: 234 669 509
e-mail: stranovsky@fleishman.com

.

O společnosti Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHI) je společnost zaměřující se na zlepšování kvality života pomocí včasných inovací v oblastech zdravotní péče, životního stylu a osvětlovací techniky. S centrálou v Holandsku, zaměstnává Philips přibližně 114 000 zaměstnanců ve více než 100 zemích světa. S obratem 24,8 miliard EUR v roce 2012 je Philips vedoucí firmou v oblastech léčby srdečních onemocnění, akutní a domácí péče, energeticky úsporného osvětlení, domácích spotřebičů a výrobků souvisejících s péčí o tělo a ústní hygienou. Novinky týkající se společnosti Philips najdete na internetové stránce www.philips.com/newscenter..

O Fakultní nemocnici Hradec Králové

Fakultní nemocnice Hradec Králové patří k největším zdravotnickým zařízením nejen ve východních Čechách, ale i v celé České republice. Na 23 klinikách s cca 1 400 lůžky je každý rok hospitalizováno přes 45 tisíc pacientů a nemocnice provede 23 tisíc operací. Ambulantně je v nemocnici ošetřeno přes 600 000 pacientů. Jsou zde prováděny nejsložitější chirurgické výkony a používanými technologiemi v oblasti diagnostiky i léčby i léčebnými výsledky snese FN Hradec Králové srovnání s obdobnými nemocnicemi v Evropě. Fakultní nemocnice Hradec Králové je také významným výzkumným a výukovým pracovištěm úzce spojeným s Lékařskou fakultou UK v Hradci Králové..