Česká republika

Společnost Philips urychluje ekologické inovace a oznamuje, že příjmy z ekologicky šetrných výrobků dosahují téměř polovinu z celkových tržeb

únor 28, 2013

Amsterdam, Nizozemsko – Společnost Royal Philips Electronics (NYSE: PHG, AEX: PHIA) oznámila, že tržby za ekologicky šetrné výrobky dosáhly v roce 2012 11,3 mld. eur, což představuje 45% z celkových tržeb. Tento výsledek výrazně přibližuje společnost k cílům programu udržitelného rozvoje EcoVision pro rok 2015. Sektor zdravotnictví byl s podílem 36 % hnacím motorem růstu tržeb za ekologicky šetrné výrobky a rozšířil své ekologické produktové portfolio o 16 novinek, které vylepšují dostupnost péče pro pacienty při současném snížení dopadu na životní prostředí.

 

„Jsme rádi, že Philips dnes zlepšuje život[1] každého čtvrtého člo­věka na zemi. Naší ambicí je posunout toto číslo na 3 miliardy ročně do roku 2025,“ řekl Jim Andrew, předseda rady pro udržitelný rozvoj a výkonný ředitel pro strategii a inovace společnosti Philips. „Učinili jsme rovněž obrovský pokrok, pokud jde o ekologický dopad našich činností. V tomto roce jsme dosáhli cíle pětiletého plánu v omezení uhlíkové stopy o 25 %. Dosáhli jsme ho pomocí programů energetických úspor v našich hlavních provozovnách, prostřednictvím ekologické logistiky, omezení cestování a zvýšeným využíváním energie z obnovitelných zdrojů, což budeme i nadále realizovat po celém světě."

 

V roce 2012 investoval Philips 569 mil. eur do ekologických inovací. Sektor osvětlení  investoval více než 325 mil. eur do inovací zaměřených na podporu LED revoluce, která si klade za cíl výrazně snížit emise oxidu uhličitého přechodem na energeticky úsporné osvětlení.

 

V oblasti spotřebního zboží splnila společnost Philips dobrovolný závazek postupně odbourávat z produktů polyvinylchlorid (PVC) a brómované zpo­malovače hoření (BFR), a poprvé jsou tak bez těchto látek všechny espresso kávovary uvedené na trh v průběhu roku.

 

Investice do sektoru zdravotní péče podporují rostoucí zájem o ekologické nemocnice a o snížení dopadu zdravotní péče na životní prostředí. Energetická účinnost byla oceněna komisí COCIR[2], která vybrala přístroj pro mag­netickou rezonanci společnosti Philips jako přední příklad energeticky účinné rezonance, který má o 22 % nižší průměrnou spotřebu energie.

 

Správa o ekologické udržitelnosti je součástí Výroční zprávy spo­lečnosti Philips za rok 2012; k dispozici je na adrese: www.annualreport2012.philips.com.

 

O programu EcoVision

 

Program EcoVision společnosti Philips zahrnuje klíčové výkonnostní ukazatele v oblastech prodeje, inovací, zlepšení kvality života, provozů, zapojení zaměstnanců a ekologické udržitelnosti u dodavatelů. Níže jsou uvedeny některé důležité cíle pro rok 2015:

·         Zlepšení kvality života – cíl: zlepšit život 2 miliard lidí ročně do roku 2015 (3 miliard lidí ročně do roku 2025),

·         energetická účinnost produktů Philips – cíl: 50% zlepšení do roku 2015 (pro průměrné celkové produktové portfolio) ve srovnání s rokem 2009,

·         uzavření materiálové smyčky – cíl: Do roku 2015 zdvojnásobit globální sběr a recyklaci a množství recyklovaných materi­álů ve výrobcích ve srovnání s rokem 2009. 

[1] Pro výpočet toho, kolik lidských životů zlepšujeme, se marketingové informace a statistické údaje o počtu osob dotčených výrobky, které přispí­vají k sociálnímu či ekologickému rozměru po dobu životnosti výrobku, vynásobí počtem těchto produktů dodaných v daném roce.

[2] Podle COCIR (Evropský koordinační výbor radiologického, elektroléčebného a zdravotnického IT průmyslu) se usuzuje, že průměrná energe­tická spotřeba zařízení MRI společnosti Philips v režimu "VYPNUTO" a "POHOTOVOST KE SKENOVÁNÍ" je o 22 % nižší než průměrná spotřeba ostatních MRI zařízení.

[3] Podle COCIR (Evropský koordinační výbor radiologického, elektroléčebného a zdravotnického IT průmyslu) se usuzuje, že průměrná energe­tická spotřeba zařízení MRI společnosti Philips v režimu "VYPNUTO" a "POHOTOVOST KE SKENOVÁNÍ" je o 22 % nižší než průměrná spotřeba ostatních MRI zařízení.

Pro více informací kontaktujte:

 

Zoltán Straňovský     

Associate director

Fleishman-Hillard

Tel.: 234 669 509

e-mail: stranovsky@fleishman.com

.

O společnosti Royal Philips Electronics

 

Royal Philips Electronics of the Netherlands (NYSE: PHG, AEX: PHI) je společností zaměřující se na zlepšování kvality života pomocí včasných inovací. Jako vedoucí společnost v oblastech zdravotní péče, životního stylu a osvětlovací techniky propojuje Philips technologie a design s cílem vytvářet produkty, které vychází z potřeb spotřebitelů a jsou v souladu s filosofií firmy „Sense and Simplicity“. S centrálou v Holandsku, zaměstnává Philips přibližně 122 000 zaměstnanců ve více než 100 zemích světa. Obrat společnosti 22,6 miliard EUR v roce 2011 řadí společnost jako vedoucí firmu v oblastech léčby srdečních onemocnění, akutní a domácí péče, energeticky úsporné osvětlovací techniky a výrobků souvisejících s moderním životním.