Česká republika

Philips oznamuje 500. instalaci Ambient Experience v nemocnicích; 6 z nich je v České republice

listopad 27, 2012

  • Pomocí dynamického osvětlení, videa a ozvučení pomáhá Ambient Experience zpříjemnit pacientům lékařské vyšetření
  • Šest přístrojů s technologií Ambient Experience pomáhá při léčbě pacientů v České republice
  • Průzkumy prokazují 76% nárůst spokojenosti mezi pacienty a nemocničním personálem

 

Praha - Royal Philips Electronics (NYSE: PHG, AEX: Phia) slaví pětisté nasazení nemocničního zařízení Ambient Experience na světě. Poslední z instalací, která díky dynamicky se měnícímu osvětlení, zvuku a videu pomáhá u pacientů navodit pocit uvolnění během lékařských vyšetření, bude realizována v komunitní nemocnici San Joaquin v Kalifornii. Šest z těchto unikátních zařízení přitom už slouží i pacientům v České republice.

 

Ambient Experience v ČR

V České republice využívají přístroje s technologií Ambient Experience na Oční klinice Jana Leštáka v Praze, Fakultní dětské nemocnici v Brně, Fakultní nemocnici v Praze-Motole, Baťově nemocnici ve Zlíně a na dvou pracovištích Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Z hlediska počtu přístrojů připadajících na počet obyvatel se tak Česká republika řadí mezi špičky na světě.

 

"Instalace Ambient Experience na dětské části Kliniky zobrazovacích metod fakultní nemocnice v Motole v roce 2011 se stala nedílnou součástí oddělení dětské magnetické rezonance,“ říká MUDr. Martin Kynčl, ordinář dětské části Kliniky zobrazovacích metod ve FN Motol. „Systém nám usnadňuje spolupráci s malými pacienty, a díky němu je mnohdy možné provést celé vyšetření bez potřeby celkové anestezie. Barevné prostředí ve vyšetřovně s promítáním obrázků na stěně pomáhá upoutat pozornost dětí, zlepšuje komunikaci s nimi a ve výsledku může zkrátit celkovou dobu vyšetření."

 

Přístroje s technologií Ambient Experience využívají dynamické osvětlení, video a zvuk pro navození uklidňující a příjemné atmosféry během lékařského vyšetření. Tím, že pacienti si sami mohou zvolit a přizpůsobovat intenzitu a barevné motivy osvětlení v místnosti včetně videa a zvuku, se zlepšuje jejich spolupráce s lékařským personálem během vyšetření a léčby. Díky různým audio a vizuálním námětům se nemocniční prostory, které často působí neosobně a stresujícím dojmem, zpříjemní, a pacient se cítí příjemněji a uvolněněji.

 

Přínosy Ambient Experience se přitom netýkají pouze pacientů. Nemocnice vybavené touto technologií vykazují kratší dobu trvání vyšetření a vyšší efektivitu a spokojenost nemocničního personálu [1].

 

Philips je průkopníkem v oboru léčby prostřednictvím Ambient Experience, řešení, které je zabudované do vyšetřoven s vyspělou zobrazovací technikou (např. počítačovou tomografií nebo magnetickou rezonancí), v místnostech pro přípravu a léčbu pacientů nebo na oddělení pohotovosti. První pracoviště  Ambient Experience bylo uvedeno do provozu v roce 2005 v nemocnici v Chicagu. V současnosti je Ambient Experience nainstalován v padesáti zemích po celém světě.

 

[1] Průzkum Ambient Experience (100 dotazovaných v 27 zemích (kromě USA) od září 2011) prokázal 76% zvýšení spokojenosti ošetřujícího personálu, 4% (3 minuty / hod) celkový pokles doby trvání vyšetření a 6% (5 pacientů / týden) zvýšení kapacity vyšetření.

 

Pro více informací kontaktujte:

Zoltán Straňovský     

Associate director

Fleishman-Hillard

Tel.: 234 669 509

e-mail: stranovsky@fleishman.com

 

.

O společnosti Royal Philips Electronics

Royal Philips Electronics of the Netherlands (NYSE: PHG, AEX: PHI) je společností zaměřující se na zlepšování kvality života pomocí včasných inovací. Jako vedoucí společnost v oblastech zdravotní péče, životního stylu a osvětlovací techniky propojuje Philips technologie a design s cílem vytvářet produkty, které vychází z potřeb spotřebitelů a jsou v souladu s filosofií firmy „Sense and Simplicity“. S centrálou v Holandsku, zaměstnává Philips přibližně 122 000 zaměstnanců ve více než 100 zemích světa. Obrat společnosti 22,6 miliard EUR v roce 2011 řadí společnost jako vedoucí firmu v oblastech léčby srdečních onemocnění, akutní a domácí péče, energeticky úsporné osvětlovací techniky a výrobků souvisejících s moderním životním stylem a pohodlím spotřebitelů. Novinky týkající se společnosti Philips najdete na internetové stránce www.mediacee-philips.com nebo www.philips.com/newscenter.

.