Česká republika

Philips představuje technologii HIFU – průlomový přístup k léčbě nádorových onemocnění

červen 13, 2012

Ultrazvuk neslouží pouze k zobrazování. Společnost Philips pomáhá rozvíjet novou ultrazvukovou technologii označenou jako High-Intensity Focused Ultrasound (HIFU), která má velký potenciál zejména v oblasti léčby řady nádorových onemocnění, dokonce i v případě rakoviny slinivky, jednoho z nejvíce smrtelných a obtížně léčitelných typů rakoviny. To by mohlo nakonec znamenat, že dlouhodobá hospitalizace bude nahrazena různými možnostmi ambulantní léčby, což pacienty zbaví stresu z dlouhodobého pobytu v nemocnici.

 

Neinvazivní léčba

Současné způsoby léčby rakoviny obvykle zahrnují chirurgické odstranění nádorů, vystavení nádoru - a tedy i pacienta - intenzivnímu záření nebo chemoterapii s jejími nežádoucími vedlejšími účinky. Někdy jsou tyto léčebné procedury používány současně. V nedávné době se nicméně ukázalo, že nová technologie High-Intensity Focused Ultrasound (HIFU) má potenciál neinvazivně zničit nádory tím, že je zahřívá ještě uvnitř těla. HIFU se již používá na klinikách k léčbě děložních myomů (nezhoubné nádory dělohy), což pro pacientky znamená kratší dobu nutnou k hospitalizaci a také nižší pravděpodobnost výskytu komplikací než v případě chirurgických zákroků. HIFU byla navíc Evropskou unií schválena pro léčbu bolesti v důsledku kostních metastáz. Jak již název napovídá, cílený ultrazvuk o vysoké intenzitě zaměřuje ultrazvukovou energii přesně na nádor. Tato zvuková energie se pak rozptýlí uvnitř nádoru a vytváří teplo. Technologie je schopná dosáhnout zvýšení teploty tkání až na 65 °C, což je dostatečně vysoká teplota pro usmrcení buněk bez toho, aby došlo k poškození okolní tkáně.

 

Teplotou kontrolovaná aktivace léčiv

Usmrcování nádorových buněk vysokou teplotou (tzv. termální ablace) však není jediným způsobem, jak může být technologie HIFU využita pro léčbu nádorů. Philips Research zkoumá, zda cílený ultrazvuk o vysoké intenzitě může také aktivovat léky přímo v nádorech. Technika používá chemoterapeutické léky zabalené do mikroskopických částic, které jsou citlivé na teplo. Tyto částice – liposomy - jsou aplikovány injekčně do krevního oběhu. Protože jsou stabilní při normální teplotě (37 °C) prochází liposomy s lékem krevními cévami, aniž by měly na lidské tělo toxické účinky. Když se potom dostanou do nádoru, mohou být paprskem HIFU lokálně zahřívány asi na teplotu 42 °C, což je teplota, při které se liposomy stávají porézními a dojde tak k uvolnění léku přímo do nádoru. V klinické praxi to znamená, že se zvýší terapeutický účinek léku přímo v nádoru a zároveň dojde k minimalizaci nežádoucích vedlejších účinků ve zbývajících částech těla.

 

Kombinace HIFU a MRI

Dvě hlavní technické oblasti, které společnost Philips řeší u technologie HIFU při léčbě nádorů jsou zajistit, aby ultrazvukový paprsek zůstal přesně zaměřen na cílový nádor a aby bylo možné teplotu v nádoru přesně řídit. Smyslem výzkumu je tedy vyvinout takový systém, který umožní zkombinovat technologii HIFU se snímačem magnetické rezonance (MRI).  Nejen že MRI snímač umožňuje zobrazování měkkých tkání v reálném čase, aby mohl být paprsek HIFU přesně zaměřen, ale dokáže také prostorově mapovat lokální teplotu tkáně. Dále poskytuje okamžitou zpětnou vazbu, což umožňuje kontrolu teplotních profilů nutných pro účinnou termální ablaci nebo kontrolované uvolnění léku v nádorech.

 

Pro více informací kontaktujte:

Zoltán Straňovský
Fleishman-Hillard
Tel.: 234 669 509
e-mail: stranovsky@fleishman.com

.

O společnosti Royal Philips Electronics

Royal Philips Electronics of the Netherlands (NYSE: PHG, AEX: PHI) je společností zaměřující se na zlepšování kvality života pomocí včasných inovací. Jako vedoucí společnost v oblastech zdravotní péče, životního stylu a osvětlovací techniky propojuje Philips technologie a design s cílem vytvářet produkty, které vychází z potřeb spotřebitelů a jsou v souladu s filosofií firmy „Sense and Simplicity“. S centrálou v Holandsku, zaměstnává Philips přibližně 122 000 zaměstnanců ve více než 100 zemích světa. Obrat společnosti 22,6 miliard EUR v roce 2011 řadí společnost jako vedoucí firmu v oblastech léčby srdečních onemocnění, akutní a domácí péče, energeticky úsporné osvětlovací techniky a výrobků souvisejících s moderním životním stylem a pohodlím spotřebitelů. Novinky týkající se společnosti Philips najdete na internetové stránce www.mediacee-philips.com nebo www.philips.com/newscenter.

.