Jak odstraňovat vodní kámen
Žehlička Philips s parním generátorem

V průběhu času se v parním generátoru začne tvořit vodní kámen – to se děje u všech elektronických přístrojů, které využívají vodu. Čím tvrdší je místní voda, tím rychleji se nečistoty a kámen hromadí a bez odstraňování tvrdnou. Pokud nebudete vodní kámen pravidelně odstraňovat, uvidíte, jak vodní kámen proniká parním generátorem v podobě bílých/hnědých nečistot a jak se blokuje výstup páry. Abyste dosáhli maximálního výkonu parního generátoru, zbavujte jej vodního kamene v rámci pravidelné údržby při žehlení.

Zásobník PerfectCare Pure

Parní generátory PerfectCare

Systém Easy Rinsing

Parní generátory Easy Rinsing

Zásobník PerfectCare Pure

Odstranění vodního kamene z žehličky PerfectCare Pure výměnou zásobníku Pure Steam (GC024)

Žehličky se zásobníkem PureSteam
Žehličky se zásobníkem PureSteam
Žehličky se zásobníkem PureSteam
Žehličky se zásobníkem PureSteam

1. Zvukové a světelné upozornění na výměnu zásobníku ANTI-CALC

Návod – ikona
Zásobník ANTI-CALC vyměňte, jakmile kontrolka odstranění vodního kamene začne blikat a zařízení pípat.
Návod – ikona
Pokud se zásobník ANTI-CALC nevymění, funkce napařování se automaticky vypne.

2. Výměna zásobníku ANTI-CALC

Návod – ikona
Vyjměte žehličku z platformy a otevřete oddíl zásobníku ANTI-CALC.
Návod – ikona
Ze dna zásobníku ANTI-CALC vytáhněte gumový kryt.
 
Návod – ikona
Zásobník ANTI-CALC zatlačte do oddílu, dokud nezaklapne na místo, a zavřete víko.

Poznámky:
 

 • Pokud nechcete zásobník ANTI-CALC vyměňovat, musíte používat filtrovanou vodu nebo demineralizovanou vodu z filtru IronCare.
 • V takovém případě je třeba použitý zásobník ponechat v oddílu.

Systém Easy De-Calc Plus

Odstranění vodního kamene z žehličky PerfectCare Elite pomocí systému Easy De-Calc Plus

PerfectCare Elite
PerfectCare Elite
PerfectCare Elite
PerfectCare Elite

Abyste zabránili nebezpečí popálení, musí být zařízení nejméně 2 hodiny odpojeno od sítě a zcela vychladlé.

 

Systém Easy De-Calc – video

Odstraňování vodního kamene – péče o výrobek

Systém Easy De-Calc
Velmi důležité: Postup odstranění vodního kamene proveďte ihned, jakmile začne kontrolka EASY DE-CALC blikat a zařízení bude souvisle pípat.
Systém Easy De-Calc
Pokud se zařízení právě používalo a je horké, nechte jej zcela vychladnout (minimálně 2 hodiny), než budete pokračovat.
Systém Easy De-Calc
Vyjměte zástrčku ze síťové zásuvky.

Systém Easy De-Calc
Pod knoflíkem EASY DE-CALC podržte nádobku (o objemu nejméně 250 ml) a otočte knoflíkem proti směru hodinových ručiček.

Systém Easy De-Calc
Knoflík EASY DE-CALC vyjměte a nechte vodu s částečkami vodního kamene vytéci do nádobky. Po vyprázdnění knoflík upevněte otočením ve směru hodinových ručiček.

Systém Easy De-Calc

Odstranění vodního kamene z parních generátorů Philips pomocí systému Easy De-Calc

Systém Easy De-Calc
Systém Easy De-Calc
Systém Easy De-Calc
Systém Easy De-Calc
Systém Easy De-Calc

Abyste zabránili nebezpečí popálení, musí být zařízení nejméně 2 hodiny odpojeno od sítě a zcela vychladlé.

 

Systém Easy De-Calc – video

1.Světelné upozornění na odstranění vodního kamene

Systém Easy De-Calc
Odstranění vodního kamene proveďte, jakmile začne kontrolka EASY DE-CALC blikat.
Pravidelné provádění postupu odstranění vodního kamene pomáhá prodloužit životnost zařízení a optimalizovat výkon při žehlení.

2.Odstranění vodního kamene


Než provedete odstranění vodního kamene, ujistěte se, že je parní generátor studený.
Systém Easy De-Calc
Umístěte parní generátor na okraj stolu nebo dřezu a pod knoflíkem EASY DE-CALC podržte nádobku.
Systém Easy De-Calc
Vyjměte knoflík EASY DE-CALC a nechte vodu s částečkami vodního kamene vytéci do nádobky.
 
Systém Easy De-Calc
Když už žádná voda nevytéká, upevněte knoflík EASY DE-CALC zpět na místo otočením ve směru hodinových ručiček.

Jak hloubkově vyčistit žehličku s parním generátorem

 

Klikněte na video, podívejte se, jak je to jednoduché a postupujte podle pokynů níže.

 

Pokud chcete prodloužit životnost systémové žehličky, proveďte hloubkové čištění jednou měsíčně!

 

 • Nakloňte základnu, vyjměte knoflík Easy De-Calc a vlijte dovnitř 500 ml vody
 • Knoflík upevněte zpět na místo, zapněte parní generátor a počkejte 5 minut
 • Stiskněte a přidržte spoušť páry a současně žehlete kousek látky pohybem tam a zpět
 • Pokračujte, dokud není nádržka na vodu prázdná a částečky vodního kamene se nevyplaví
 • Až žehlička vychladne, vylijte vodu ze zásobníku Easy-De Calc
  Pokud chcete prodloužit životnost parního generátoru, provádějte hloubkové čištění jednou měsíčně!
Instruktážní video o čištění parního generátoru

Systém Smart Calc-Clean

Odstranění vodního kamene z žehličky PerfectCare Performer pomocí systému Smart Calc-Clean

Smart Calc Clean-stoomgeneratoren
Smart Calc Clean-stoomgeneratoren
Smart Calc Clean-stoomgeneratoren
Smart Calc Clean-stoomgeneratoren
Aby byl pro vás postup odstranění vodního kamene skutečně pohodlný, je třeba mít po ruce nádobku na odstranění vodního kamene.
PerfectcareCare-stoomgenerator

1. Zvukové a světelné upozornění na odstranění vodního kamene

 

S novým systémem Smart Calc-Clean dostanete v případě potřeby upozornění, že je třeba ze zařízení odstranit vodní kámen.

Pictogram gebruikershandleiding
Odstranění vodního kamene proveďte, jakmile začne blikat kontrolka odstranění vodního kamene a zařízení začne pípat.  
Pictogram gebruikershandleiding

Pokud se vodní kámen neodstraní, funkce napařování se automaticky vypne.


Pictogram gebruikershandleiding
Díky dodané nádobce Calc-Clean můžete odstranění vodního kamene provádět snadno a zajistit čistotu páry.

2. Odstranění vodního kamene

 
 • Během procesu nenechávejte zařízení bez dozoru.
 • Z žehlicí plochy bude unikat horká voda a pára.
 • Proces odstranění vodního kamene nepřerušujte (~2 min).
Pictogram gebruikershandleiding
Nádržku na vodu naplňte do poloviny a zapněte zařízení.
Pictogram gebruikershandleiding
Umístěte žehličku na nádobku Calc-Clean postavenou na rovném, stabilním povrchu.
Pictogram gebruikershandleiding
Stiskněte a na 2 sekundy podržte tlačítko CALC CLEAN, dokud neuslyšíte krátká pípnutí.
Pictogram gebruikershandleiding
Počkejte přibližně 2 minuty. Uslyšíte krátká pípnutí.
Pictogram gebruikershandleiding
Jakmile je proces odstranění vodního kamene dokončen, přestane žehlička pípat.

Systém Smart Calc-Clean

Odstranění vodního kamene z žehličky PerfectCare Viva pomocí systému Smart Calc Clean

Parní generátory Smart Calc-Clean
Parní generátory Smart Calc-Clean
Parní generátory Smart Calc-Clean
Aby byl pro vás postup odstranění vodního kamene skutečně pohodlný, je třeba mít po ruce nádobku na odstranění vodního kamene.
Parní generátor SpeedCare

1.Zvukové a světelné upozornění na odstranění vodního kamene

 

S novým systémem Smart Calc-Clean dostanete v případě potřeby upozornění, že je třeba ze zařízení odstranit vodní kámen.

Návod – ikona
Odstranění vodního kamene proveďte, jakmile začne blikat kontrolka odstranění vodního kamene a zařízení začne pípat.
 
Návod – ikona
Pokud se vodní kámen neodstraní, funkce napařování se automaticky vypne.

Návod – ikona
Díky dodané nádobce Calc Clean můžete odstranění vodního kamene provádět snadno a zajistit tak čistotu páry.

2. Odstranění vodního kamene

 
 • Během procesu nenechávejte zařízení bez dozoru.
 • Z žehlicí plochy bude unikat horká voda a pára.
 • Proces odstranění vodního kamene nepřerušujte (~2 min).
Návod – ikona
Nádržku na vodu naplňte do poloviny a zapněte zařízení.
Návod – ikona
Umístěte žehličku na nádobku Calc Clean postavenou na rovném, stabilním povrchu.
Návod – ikona
Stiskněte a na 2 sekundy podržte tlačítko „Calc Clean“, dokud neuslyšíte krátká pípnutí.
Návod – ikona
Počkejte přibližně 2 minuty. Uslyšíte krátká pípnutí.
Návod – ikona
Jakmile je proces odstranění vodního kamene dokončen, přestane žehlička pípat.

Systém Smart Calc-Clean

Odstranění vodního kamene z žehličky SpeedCare pomocí systému Smart Calc-Clean

Parní generátory Smart Calc-Clean
Parní generátory Smart Calc-Clean
Parní generátory Smart Calc-Clean
Parní generátory Smart Calc-Clean

Důležité: Před vyprázdněním obsahu nádobky 5 minut počkejte, protože během čištění s funkcí Calc-Clean je nádobka horká. 


Klikněte na video a podívejte se, jak je to snadné!

Parní generátor SpeedCare

1.Zvukové a světelné upozornění na odstranění vodního kamene

 

S novým systémem Smart Calc-Clean dostanete v případě potřeby upozornění, že je třeba ze zařízení odstranit vodní kámen

Návod – ikona
Odstranění vodního kamene proveďte, jakmile začne blikat kontrolka odstranění vodního kamene a zařízení začne pípat.
Návod – ikona
Pokud se vodní kámen neodstraní, funkce napařování se automaticky vypne.
Návod – ikona
Díky dodané nádobce Calc Clean můžete odstranění vodního kamene provádět snadno a zajistit čistotu páry.

2. Odstranění vodního kamene

 
 • Během procesu nenechávejte zařízení bez dozoru.
 • Z žehlicí plochy bude unikat horká voda a pára.
 • Proces odstranění vodního kamene nepřerušujte (~2 min).
Návod – ikona
Nádržku na vodu naplňte do poloviny a zapněte zařízení.
Návod – ikona
Volič teploty nastavte do polohy „CALC CLEAN“.
Návod – ikona
Umístěte žehličku na nádobku Calc Clean postavenou na rovném, stabilním povrchu.
Návod – ikona
Stiskněte a na 2 sekundy podržte tlačítko „CALC CLEAN“, dokud neuslyšíte krátká pípnutí.
Návod – ikona
Počkejte přibližně 2 minuty. Uslyšíte krátká pípnutí.
Návod – ikona
Jakmile je proces odstranění vodního kamene dokončen, přestane žehlička pípat.

Systém Smart Calc-Clean

Odstranění vodního kamene z žehličky FastCare pomocí systému Smart Calc Clean

Smart Calc Clean FastCare
Smart Calc Clean FastCare
Smart Calc Clean FastCare
Smart Calc Clean FastCare

Důležité: Před vyprázdněním obsahu nádobky 5 minut počkejte, protože během čištění s funkcí Calc-Clean je nádobka horká. 


Klikněte na video a podívejte se, jak je to snadné!

Parní generátor SpeedCare

Funkce Calc Clean


Zvukové a světelné upozornění funkce Calc-Clean

 

 • Po 1 až 3 měsících používání začne kontrolka Calc-Clean blikat a zařízení bude pípáním upozorňovat na to, že je třeba provést proces Calc-Clean.
 • Když kontrolka Calc-Clean bliká a zařízení pípá, můžete v žehlení s napařováním pokračovat ještě 1 hodinu. Po 1 hodině se funkce napařování automaticky vypne. Než budete moci opět žehlit s napařováním, musíte provést proces Calc-Clean.
 • Během procesu Calc-Clean nenechávejte zařízení bez dozoru.
 • Pozor: Nepřerušujte proces tím, že žehličku zvednete z nádobky Calc-Clean, protože bude ze žehlicí plochy unikat horká pára a voda.
Návod – ikona
Postup odstranění vodního kamene proveďte ihned, jakmile začne kontrolka Calc-Clean blikat a zařízení bude souvisle pípat. *
Návod – ikona
Nádržku na vodu do poloviny naplňte.


 
Návod – ikona
Zaízení musí být zapojeno do sítě.
Návod – ikona
Zařízení ZAPNĚTE.
Návod – ikona
Volič teploty nastavte do polohy CALC CLEAN.
 
Návod – ikona
Umístěte nádobku Calc-Clean na žehlicí prkno nebo jiný rovný, stabilní povrch.
Návod – ikona
Žehličku umístěte do stabilní polohy na nádobku Calc-Clean. **
 
Návod – ikona
Stiskněte a na 2 sekundy podržte tlačítko Calc Clean, dokud neuslyšíte krátká pípnutí.
 
Návod – ikona
Počkejte asi 2 minuty, až zařízení proces dokončí.

Návod – ikona
Jakmile je proces odstranění vodního kamene dokončen, přestane žehlička pípat.
 
Návod – ikona
Otřete žehličku kouskem látky a uložte ji zpět do základny.

Návod – ikona
Počkejte asi 5 minut, až nádobka vychladne a vylijte nashromážděné částečky vodního kamene a horkou vodu do dřezu.

Během procesu Calc-Clean uniká z žehlicí plochy horká voda a pára a je slyšet krátké pípání.

 

* Na zachycení špinavé vody použijte nádobku Calc-Clean.

** Položit žehličku na celou dobu procesu na tuto nádobku je naprosto bezpečné.

Systém Easy Rinsing

Odstranění vodního kamene u parních generátorů Philips pomocí funkce Calc Clean

Systém Easy Rinsing
Systém Easy Rinsing
Systém Easy Rinsing
Systém Easy Rinsing

Jak odstranit vodní kámen z parních generátorů Philips s funkcí Easy Rinsing
 

Důležité: Nikdy neodstraňujte uzávěr vyplachování Calc-Clean, je-li parní generátor horký.
Odstranění vodního kamene z parního generátoru – video

Funkce Quick Calc Release

 

Před použitím funkce Quick Calc Release se ujistěte, že žehlička již vychladla.

Návod – ikona
Vytáhněte vyjímatelnou nádržku na vodu, uchopte parní generátor oběma rukama a důkladně jím zatřese
 
Návod – ikona
Otočte generátor na bok tak, aby uzávěr vyplachování Calc-clean směřoval nahoru – vyjměte uzávěr

Návod – ikona
Vyprázdněte parní generátor do dřezu


Návod – ikona
Naplňte jednotku čerstvou vodou, opět zatřeste a vyprázdněte (abyste dosáhli co nejlepších výsledků, opakujte ještě dvakrát)

Návod – ikona
Uzávěr vyplachování Calc-Clean těsně zašroubujte zpět do parního generátoru