More

Jak odstraňovat vodní kámen
Napařovač na oděv Philips

V průběhu času se v napařovači na oděv začne tvořit vodní kámen – to se děje u všech elektronických přístrojů, které využívají vodu. Čím tvrdší je místní voda, tím rychleji se nečistoty a kámen hromadí a bez odstraňování tvrdnou. Pokud nebudete vodní kámen pravidelně odstraňovat, uvidíte, jak vodní kámen proniká žehlicí plochou v podobě bílých/hnědých nečistot a jak se blokuje výstup páry. Abyste dosáhli maximálního výkonu napařovače na oděv, zbavujte jej vodního kamene v rámci pravidelné údržby při žehlení.

Funkce Normal Rinse

Funkce Auto De-Calc

Funkce Normal Rinse

Odstranění vodního kamene z napařovačů na oděv pomocí postupu odstranění vodního kamene normálním vyplachováním (Normal Rinse)

Jak odstranit vodní kámen z napařovačů na oděv pomocí postupu odstranění vodního kamene normálním vyplachováním (Normal Rinse)?


Odstraněním vodního kamene se odstraňuje vodní kámen a nečistoty zachycené uvnitř napařovače po delším používání. Odstranění vodního kamene doporučujeme provádět každý měsíc.
 

Jak odstraňovat vodní kámen

Zařízení vypněte a nechte jej alespoň 1 hodinu vychladnout.
Jakmile zařízení vychladne, rozmontujte tyč a parní hadici.
Umístěte výrobek do dřezu. Vylijte všechnu vodu z nádržky na vodu a z ohřívače.
Nádržku na vodu opět naplňte čistou vodou a umístěte ji zpět. Počkejte 10 sekund, až se voda dostane do ohřívače. Přístrojem zatřeste a vylijte vodu ven. Aby se vodní kámen účinně odstranil, několikrát postup opakujte.

Funkce Easy Rinse

Odstranění vodního kamene z napařovačů na oděv pomocí postupu odstranění vodního kamene funkcí Easy Rinse

Jak odstranit vodní kámen z napařovačů na oděv pomocí postupu odstranění vodního kamene funkcí Easy Rinse?


Odstraněním vodního kamene se odstraňuje vodní kámen a nečistoty zachycené uvnitř napařovače po delším používání. Odstranění vodního kamene doporučujeme provádět každý měsíc.

Jak odstraňovat vodní kámen

Zařízení vypněte a nechte jej alespoň 1 hodinu vychladnout.
Než začnete odstraňovat vodní kámen, ujistěte se, že voda v nádržce dosahuje nad úroveň minima.

Otáčením proti směru hodinových ručiček uvolněte a pomalu vytáhněte knoflík pro funkci Easy Rinse. Tím se uvolní voda v ohřívači.

Pozor: Voda z otvoru funkce Easy Rinse může být po žehlení horká. Nechte zařízení alespoň 1 hodinu vychladnout.

Až vypustíte všechnu vodu, zatlačte knoflík pro funkci Easy Rinse zpět a zajistěte jej otočením ve směru hodinových ručiček.

Funkce Auto Clean

Odstranění vodního kamene z napařovačů na oděv s funkcí Auto Clean

Jak odstranit vodní kámen z napařovačů na oděv pomocí postupu odstranění vodního kamene funkcí Auto Clean?


Odstraněním vodního kamene se odstraňuje vodní kámen a nečistoty zachycené uvnitř napařovače po delším používání. Odstranění vodního kamene doporučujeme provádět vždy jednou za dva týdny.
 

Nádržku zcela naplňte vodou. Stisknutím a podržením tlačítka automatického čištění (Auto Clean) aktivujte proces čištění. Hlavu napařovače nikdy neponořujte do vody.​

Jak odstraňovat vodní kámen

Nádržku na vodu naplňte na maximum. Hlavu napařovače umístěte nad dřez a přístroj zapojte do sítě.

 

Pozor: Hlavu napařovače nikdy neponořujte do vody

Tlačítko automatického čištění stiskněte a na 1 sekundu podržte. Rozsvítí se žlutá kontrolka a spustí se proces čištění.
Kontrolka oznámí, až proces čištění skončí. Zařízení je nyní možné odpojit od sítě. Hadříkem otřete všechnu zbývající vodu a částečky vodního kamene.

Funkce Auto De-Calc

U napařovačů na oděv s funkcí Auto De-Calc se vodní kámen odstraňovat nemusí

Jak pracuje funkce Auto De-Calc s technologií PureSteam?


Díky naší inovativní technologii PureSteam se z napařovače vodní kámen odstraňuje automaticky při vytváření páry. Tím se zabraňuje jeho usazování. Tento postup je tak účinný, že je pára dostatečně silná po celá léta* a není třeba se o ni starat.

Obrázek slouží pouze pro ilustraci.

 

*Testováno na základě protokolu IEC s tvrdou vodou po dobu 500 hodin, aby bylo simulováno používání po dobu 10 let.