Trvale udržitelný rozvoj

Účelné inovace ve společnosti Philips

Ve společnosti Philips se prostřednictvím inovací snažíme, aby byl svět zdravější a trvale udržitelný. Naším cílem je do roku 2025 zlepšit životy tří miliard lidí. Náš program EcoVision je hlavní hnací silou v realizaci této podnikové vize.

Náš sociální přístup

Náš sociální přístup

Objevte naše inovativní řešení, která reagují na globální společenské výzvy a současně stimulují ekonomický růst.

Náš ekologický přístup

Náš ekologický přístup

Ve společnosti Philips investujeme do rozvoje Zelených technologií a umožňujeme tak našim zákazníkům volbou zelených produktů každý den přispívat ke zdravějšímu světu. Přijímáme opatření k neustálému omezování ekologických dopadů naší činnosti a zajištění zdravého ekosystému.

Konsolidovaná výroční zpráva

Konsolidovaná výroční zpráva

Philips publikoval údaje o svých aktivitách v oblasti trvale udržitelného rozvoje za rok 2012 jako součást své konsolidované výroční zprávy, zahrnující finanční, sociální a environmentální výkonnost společnosti.

Ceny a uznání

Ceny a uznání

Využíváme informace srovnávacích testů a průzkumy externích ukazatelů, které nám mohou pomoci posílit náš systém řízení a vykazování aktivit v oblasti trvale udržitelného rozvoje. Jsme hrdi na uznání, které jsme si vysloužili naším dlouholetým úsilím.

 
Účelné inovace

Stáhněte si informační grafiku trvale udržitelného rozvoje, zásady společnosti a metodiku EcoVision.